Plán genderové rovnosti Fakultní nemocnice Ostrava

 
Vedení Fakultní nemocnice Ostrava následuje cíle Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů na léta 2020 – 2025 a  novou Vládní strategii ČR pro rovnost žen a mužů na léta 2021-2030. FNO bude pro podporu genderové rovnosti realizovat efektivní opatření jako součást strategického závazku nemocnice vzhledem k principům transparentnosti, rovnosti a zodpovědnosti a současně vzhledem ke sladění pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců. Vše bude probíhat v souladu s Plánem genderové rovnosti FNO  na období 2023–2025. Tým pro genderovou rovnost ve FNO je složen ze zástupců vedení a vedoucích zaměstnanců FNO. Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové problematiky.
 
Odpovědná osoba: Ing. Radka Naňáková, MBA, Ing. Alena Vařejková
 
 
×
PředchozíDalší
Načítání