Archiv projektů

Léčení zlomenin u kritického polytraumatu na urgentním příjmu pomocí zevních fixátorů metodou damage centrol orthopedics – výukový kurz pro lékaře urgentních příjmů

Závěrečná zpráva

Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

 PDF dokument ke stažení

Druhý brainstorming VŠB-TUO, FNO a partnerů 6. 11. 2008

Dialog

Česko-Slovenské forum pro sepsi

  • Sdružení, které chce přispět k řešení problému, lidově označovaného jako "otrava krve". Celosvětově odhadovaný výskyt onemocnění činí 18 miliónů případů ročně.
  • www.csfps.cz

Úrazová chirurgie

  • Elektronická podoba časopisu České společnosti pro úrazovou chirurgii od roku 1995.
  • urazchir.fnspo.cz

Ostravské dny forenzních věd

Sepse

  • Pracovní skupina zabývající se prevencí sepse z pohledu ošetřovatelské péče.
  • sepse.fnspo.cz

Česká společnost pro úrazovou chirurgii

  • Informace pro členy Česká společnost pro úrazovou chirurgii. Prezentace hostuje na serveru Fakultní nemocnice Ostrava.
  • www.csuch.cz

×
PředchozíDalší
Načítání