DIALOG Rozvoj znalostí a dovedností v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacientem

Vedoucí projektu

Ing. Ondřej Fuxa, MBA., IPVZ Praha.

Řešitel

Fakultní nemocnice Ostrava.

Spoluřešitel

  • IPVZ Praha.
  • DC VISION s.r.o.

Poskytovatel

Moravskoslezský kraj – Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3.3.3.

Období realizace

1. 1. 2007–30. 6. 2008.

Anotace

Cílem je realizovat ucelený vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků s tématem zlepšení komunikace mezi zdravotnických pracovníkem na jedné straně a pacientem na straně druhé. Projekt spojuje klasický přístup ve vzdělávání s novými přístupy moderního elektronického vzdělávání - e-learningu. Cílem projektu je vyvinout vzdělávací modulární systém, který bude zaměřen na následující konečné příjemce:

  • zdravotničtí pracovníci lékařských profesí - primáři, asistenti, staniční lékaři,
  • zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí - vrchní a staniční sestry, laboranti,
  • ostatní zdravotnický personál zdravotnického zařízení.

Popis realizace projektu

Ke dni 30. 6. 2008 byl dokončen projekt "DIALOG - Rozvoj znalostí a dovedností v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacientem", realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 3.3.3.

V průběhu projektu byly rámci jednotlivých klíčových aktivit řešeny tyto zpracovány a dodány metodické postupy pro dopracování a tvorbu studijních opor a zpracování podkladů pro lexikon pojmů, ve dvou bězích proběhlo školení zdravotnických pracovníků FN Ostrava, kdy bylo proškoleno celkově 40 účastníku, kteří byli zaškoleni k využití e-learningového nástroje LMS MOODLE při přípravě a realizaci postgraduálního vzdělávání ve FN Ostrava.

Dále byl v projektu vytvořen vzdělávací portál pro FN Ostrava v prostředí LMS MOODLE, kde byly zpřístupněny následující kurzy, vytvořené v průběhu projektu.

Pro modul č. 1 – Hendikepovaní pacienti
Mgr. Jozef Látka Studijní opora "Pacienti nevidomí"
Mgr. Věra Kamasová Studijní opora "Pacienti zbavení právní způsobilosti"
Jitka Rutarová, DiS. Studijní opora "Pacienti po amputaci končetin"
Alena Pajurková Studijní opora "Pacienti neslyšící a foniatričtí"
Pro modul č. 2 – související témata
Mgr. Jozef Látka Studijní opora – "Odlišnosti v oblasti stravování"
Mgr. Jana Kovaříková Studijní opora – "Odlišností v hygienických návycích"
Mgr. Jozef Látka Studijní opora – "Odlišnosti v oblasti kulturní a sociální"
Pro modul č. 3 – multikulturní aspekty
PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. Studijní opora – "Psychologie a komunikace"
Mgr. Lucie Taláčková Studijní opora – "Bezpečnost klienta"

V rámci projektu bylo dále provedeno úvodní školení skupiny zdravotnických pracovníků FN Ostrava.

V rámci projektu bylo úspěšně proškoleno celkem 74 zdravotnických pracovníků zpravidla pro několik kurzů, celkový počet jednotlivých školení byl v počtu v počtu 215 osob na jeden kurz.


×
PředchozíDalší
Načítání