Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava

logo_norsko

Informace k 7. 4. 2017

Realizace projektu bude ukončena 30. 4. 2017, na základě schválené změny projektu. Upravený harmonogram je plněn a téměř všechny aktivity projektu jsou již splněny. Zbývá pouze dokončit aktivitu dodávky, v rámci které je pořizováno vybavení pro jednotlivá oddělení, v rámci vzniku pracoviště ucelené rehabilitace. V rámci aktivity vzdělávání proběhla výroba pomůcek pro vzdělávání rodičů nejmenších pacientů. Konkrétně se jedná o brožury a DVD, ve kterých jsou popsány postupy a správné techniky pro stanovení a řešení problémů nejmenších dětí a to v oblastech např. sluchu, krku, očí ale také správné techniky kojení, krmení, cvičení řeči i péče o rizikového novorozence. Tyto materiály jsou k dispozici především pro rodiče dětských pacientů na příslušných odděleních FNO. Nedílnou součástí aktivity vzdělávání byla účast pracovníků nemocnice na vzdělávacích kurzech mimo FNO a rovněž pořádání vlastních vzdělávacích akcí pro zaměstnance i cizí účastníky.

Současný stav plnění jednotlivých aktivit projektu nasvědčuje tomu, že budou všechny řádně splněny a cíle projektu budou naplněny.

Podrobnější informace k některým činnostem v rámci projektu jsou na předchozí stránce v dokumentaci k projektu.

Informace o projektu

Název projektu Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava
Anglický název projektu Prevention of the consequences of disease and health problems in childhood FN Ostrava
Program
CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Programová oblast PA 27-3 - Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku
Výsledek projektu Rozvoj primární a sekundární péče zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku
Registrační číslo projektu
NF-CZ11-OV-1-018-2015
Řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

 


Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.


×
PředchozíDalší
Načítání