„Prevence dětských úrazů FN Ostrava"

logo_norsko

Informace k 7. 4. 2017

Projekt probíhá v souladu s upraveným harmonogramem, který vychází ze schválené změny a prodloužení realizace do 30. dubna 2017. Téměř všechny aktivity projektu jsou již splněny. Zbývá pouze dokončit aktivitu dodávky, v rámci které je pořizováno vybavení pro nově vzniklé traumabuňky. V rámci aktivity služby byly vyrobeny pomůcky pro vzdělávání. Jedná se o brožury pro správnou rehabilitaci po úrazech (například horních končetin, pánve, dolních končetin atd), a dále byly vyrobeny DVD se vzdělávacími programy v oblasti mobility, respirační fyzioterapie a léčby dětských zlomenin. Tyto materiály jsou k dispozici pro dětské pacienty a jejich rodiče na příslušných odděleních FNO. Nedílnou součástí aktivity vzdělávání byla také účast pracovníků nemocnice na vzdělávacích kurzech mimo FNO a rovněž pořádání vlastních vzdělávacích akcí pro zaměstnance i cizí účastníky. Traumatologické centrum uspořádalo mimo jiné také Mezioborové sympozium dětských traumatologů, chirurgů a fyzioterapeutů v Rožnově pod Radhoštěm. Dále byly v rámci projektu provedeny stavební práce, v rámci nichž vznikla jedna nová traumabuňka, která byla ihned uvedena do provozu. Další traumabuňka vznikne v tělocvičně dětské kliniky, která byla stavebně upravena z vlastních zdrojů.

Současný stav plnění jednotlivých aktivit projektu nasvědčuje tomu, že budou všechny řádně splněny a cíle projektu budou naplněny.

Podrobnější informace k některým činnostem v rámci projektu jsou na předchozí stránce v dokumentaci k projektu.

Informace o projektu

Název projektu Prevence dětských úrazů FN Ostrava
Anglický název projektu Child Accident Prevention FN Ostrava
Program
CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Programová oblast PA 27-2 - Prevence dětských úrazů
Výsledek projektu Rozvoj primární a sekundární péče zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku
Registrační číslo projektu
NF-CZ11-OV-1-014-2015
Řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

 


Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.


×
PředchozíDalší
Načítání