Ceník placených služeb

Registrovaný dárce
Online objednání
Nový dárce
Online objednání
Objednání k dárcovství 800 260 004
vyšetření krevní skupiny ABO, Rh (D) v sérii 257 Kč
vyšetření protilátek proti granulocytům (GIFT) 864 Kč
vyšetření protilátek proti granulocytům (GAT) 491 Kč
vyšetření protilátek proti trombocytům (DIFT) 1 291 Kč
vyšetření HLA protilátek (v sérii, 30 vzorků) 500 Kč
vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, Rh, (D)) 482 Kč
přímý antiglobulinový test 193 Kč
screening antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 218 Kč
doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 119 Kč
určení specificity trombocytární protilátky 7 510 Kč
rozlišení HLA protilátek od trombocytárních protilátek 4 927 Kč
identifikace antierytrocytárních protilátek - sloupcová aglutinace 1 879 Kč
hemoglobin volný v plazmě 104 Kč
průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací na nosičích 54 Kč
určování HLA antigenů I. třídy - komerční set 5 712 Kč
zvlášť náročné izolace buněk gradientovou centrifugací - 2x 798 Kč
molekulárně genetická typizace jednoho HLA genu (lokusu) na úrovni nízkého rozlišení 11 673 Kč
hybridizace se značenou sondou 998 Kč
fotografie gelu 21 Kč
elektroforéza NK 744 Kč
stanovení známé genové varianty lidského germinálního genomu s nízkou a střední penetrací s primárně intragenerační relevancí 2 543 Kč
Def. Faktoru V (Leiden) 1 449 Kč
Faktor II 20210G>A 1 449 Kč
Vyšetření 5 trombofilních mutací společně 5 162 Kč
separace séra nebo plazmy 28 Kč

Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání