Ceník placených služeb

Registrovaný dárce
Online objednání
Nový dárce
Online objednání
Objednání k dárcovství 800 260 004
vyšetření krevní skupiny ABO, Rh (D) v sérii 227 Kč
vyšetření protilátek proti granulocytům (GIFT) 916 Kč
vyšetření protilátek proti granulocytům (GAT) 515 Kč
vyšetření protilátek proti trombocytům (DIFT) 1 364 Kč
vyšetření HLA protilátek (v sérii, 30 vzorků) 528 Kč
vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, Rh, (D)) 515 Kč
přímý antiglobulinový test 205 Kč
screening antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 233 Kč
doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 129 Kč
určení specificity trombocytární protilátky 8 138 Kč
rozlišení HLA protilátek od trombocytárních protilátek 5 197 Kč
identifikace antierytrocytárních protilátek - sloupcová aglutinace 2 020 Kč
hemoglobin volný v plazmě 110 Kč
stanovení protilátek IgG (nebo celk.), proti antig. HB, HIV 774 Kč
stanovení anti HIV-1AB ELISA 558 Kč
stanovení protilátek CMV IgG 528 Kč
stanovení protilátek CMV IgM 528 Kč
průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací na nosičích 57 Kč
HBsAg 363 Kč
RRR 90 Kč
určování HLA antigenů I. třídy - komerční set 6 159 Kč
zvlášť náročné izolace buněk gradientovou centrifugací - 2x 855 Kč
molekulárně genetická typizace jednoho HLA genu (lokusu) na úrovni nízkého rozlišení 12 598 Kč
hybridizace se značenou sondou 1 066 Kč
fotografie gelu 22 Kč
elektroforéza NK 794 Kč
stanovení známé genové varianty lidského germinálního genomu s nízkou a střední penetrací s primárně intragenerační relevancí 2 732 Kč
Def. Faktoru V (Leiden) 1 666 Kč
Faktor II 20210G>A 1 666 Kč
Vyšetření 5 trombofilních mutací společně 5 936 Kč
separace séra nebo plazmy 29 Kč

×
PředchozíDalší
Načítání