Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ceník placených služeb

vyšetření krevní skupiny ABO, Rh (D) v sérii 272 Kč
vyšetření protilátek proti granulocytům (GIFT) 879 Kč
vyšetření protilátek proti granulocytům (GAT) 488 Kč
vyšetření protilátek proti trombocytům (DIFT) 1 301 Kč
vyšetření HLA protilátek (v sérii, 30 vzorků) 502 Kč
vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, Rh, (D)) 502 Kč
přímý antiglobulinový test 195 Kč
screening antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 227 Kč
doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 129 Kč
určení specificity trombocytární protilátky 8 092 Kč
rozlišení HLA protilátek od trombocytárních protilátek 4 951 Kč
identifikace antierytrocytárních protilátek - sloupcová aglutinace 1 982 Kč
hemoglobin volný v plazmě 107 Kč
stanovení protilátek IgG (nebo celk.), proti antig. HB, HIV 774 Kč
stanovení anti HIV-1AB ELISA 558 Kč
stanovení protilátek CMV IgG 528 Kč
stanovení protilátek CMV IgM 528 Kč
průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací na nosičích 56 Kč
HBsAg 363 Kč
RRR 90 Kč
určování HLA antigenů I. třídy - komerční set 6 079 Kč
zvlášť náročné izolace buněk gradientovou centrifugací - 2x 839 Kč
molekulárně genetická typizace jednoho HLA genu (lokusu) na úrovni nízkého rozlišení 12 459 Kč
hybridizace se značenou sondou 1 041 Kč
fotografie gelu 21 Kč
elektroforéza NK 780 Kč
stanovení známé genové varianty lidského germinálního genomu s nízkou a střední penetrací s primárně intragenerační relevancí 2 669 Kč
Def. Faktoru V (Leiden) 1 666 Kč
Faktor II 20210G>A 1 666 Kč
Vyšetření 5 trombofilních mutací společně 5 936 Kč
separace séra nebo plazmy 30 Kč

 

 


×
PředchozíDalší
Načítání