Informace pro zájemce o vstup do registru dárců kostní dřeně

Krevní centrum FNO patří mezi dárcovská centra, která provádějí nábor dárců pro Český národní registr dárců dřeně v Plzni.

Kdo může být dárcem

  • věk 18–35 let
  • dobrý zdravotní stav
  • žádné závažné onemocnění v minulosti
  • bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)
  • váha vyšší než 50 kg
  • zdravotní pojištění v ČR

Registrace

Registrovat se můžete v dárcovském centru: Krevní centrum FN Ostrava nebo v náběrových centrech: transfuzní oddělení v nemocnicích v Novém Jičíně, Opavě, Třinci a Karviné a v Krevním centru ve Frýdku Místku (adresy a kontakty viz níže).

Registrace na Krevním centru FN Ostrava

Vstupní pohovor, vyplnění dotazníku a odběr vzorku krve se provádí denně od 7.00 do 14.30 hod., a ve čtvrtek do 17 hod. v prostorách Krevního centra určených dárcům krve a krevních složek.

1. Po vstupu na KC stiskněte na vyvolávacím zařízení „KOSTNÍ DŘEŇ“ a odeberte pořadové číslo.

2. Po vyvolání Vašeho čísla vstupte na Evidenci, kde si vyzvednete Přihlášku do Českého národního registru dárců kostní dřeně“, kterou prosím vyplňte. Vypište prosím i druhou stranu tiskopisu – „Informovaný souhlas dárce“.

3. Po vypsání přihlášky vstupte do Evidence.  Z Evidence půjdete k pohovoru na Vyšetřovnu dárců (2.NP) a odtud do Hematologické laboratoře (1.NP) k odběru vzorku krve. Na závěr Vám bude vystaven „Průkaz dárce ČNRDD“.

Registraci lze spojit i s darováním krve. Pracovnice evidence Vám poskytnou potřebné informace.

Odběr kostní dřeně / krvetvorných buněk

Odběry se uskutečňují ve Fakultní nemocnici v Plzni. Existují 2 způsoby odběru: odběr kostní dřeně z kyčelní kosti v celkové anestezii a odběr krvetvorných buněk z periferní krve na speciálním separačním přístroji (dárce je stimulován růstovým faktorem).

Darování krvetvorných buněk se považuje na celém světě za zcela jedinečný dar člověka člověku a je tedy bezplatné. Jako dárce proto nedostanete za odběr žádnou finanční odměnu, pouze úhradu vašich cestovních nákladů a pokud budete při odběru bydlet mimo nemocnici, ČNRDD vám uhradí cenu za ubytování. Podle platného Zákoníku práce má dárce jako zaměstnanec právo čerpat v souvislosti s odběrem 4 dny plně placeného pracovního volna (96 hodin). Podle současného daňového zákona může navíc uplatnit – stejně jako při dárcovství krve – určitou částku ve formě odpisu daně z příjmu jako uznaný dar pro zdravotnické účely (nyní 20 000 Kč). Všechna příslušná potvrzení dárci vydává lékař Odběrového centra při propuštění z nemocnice.

Upozornění

Je důležité hlásit změny bydliště a telefonních čísel, event. jiných kontaktních údajů, nejlépe přímo do HLA laboratoře FNO tel.: 597 374 441 nebo na email: dna.kce@fno.cz, abychom Vás, v případě žádosti registru, mohli pozvat k doplňujícímu vyšetření. Aktuální adresa je rovněž nezbytná pro správné doručování časopisu Naděje.

Více informací o registru a dárcovství krvetvorných buněk na adrese: https://registr.kostnidren.cz/,nebo na Facebookových stránkách Českého národního registru dárců dřeně.

 

 

Adresy a kontakty náběrových center

 

Frýdek – Místek, Krevní centrum

Nový Jičín - nemocnice

Opava – Slezská nemocnice

Třinec - nemocnice

Karviná - nemocnice

Krevní centrum

Transfuzní odd.

Hematologicko-transfuzní ood.

Hematologicko-transfuzní ood.

Hematologicko-transfuzní odd.

T.G.Masaryka 495

738 18 Frýdek-Místek

K nemocnici 775

741 01 Nový Jičín

Olomoucká 86

746 01 Opava

Kaštanová 268

739 61

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

tel.: 558 605 008

556 773 471

553 766 493

558 309 623

tel.:800 900 559


Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání