Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Často kladené otázky

Kdo může darovat krev?

 • Podmínkou pro odběr krve je dobrý zdravotní stav dárce
 • Věk od 18–65 let (u prvodárců do 60 roků)
 • Váha nad 50 kg

Kdo nemůže darovat krev?

K odběru choďte jen když se cítíte zcela zdrávi. I při mírných potížích, jako rýma, opar na rtu, lehký pocit mrazení, pocit ztuhlosti svalů, může být přítomen nějaký virus ve Vaši krvi a ten může u imunitně oslabeného příjemce krve způsobit smrtelně končící onemocnění.

Krev se nesmí odebírat u lidí, kteří žijí rizikovým způsobem, tak jak je uvedeno v "Poučení dárce krve".

Dále u lidí kteří prodělali následující nemoci:

 • mimoplicní tuberkulózu,
 • některé tropické nemoci,
 • nemoci srdce a cév - hypertenzní nemoc od II. stadia, ischemická choroba srdce, srdeční nedostatečnost, poruchy srdečního rytmu, revmatická horečka s následky, cévní mozková příhoda, tepenná trombóza, opakovaná žilní trombóza,
 • chronické těžší choroby žaludku, střev, slinivky, ledvin, plic, chronický zánět průdušek,
 • výrazné poruchy žláz s vnitřní sekrecí, cukrovka, výrazné poruchy tukového hospodářství,
 • závažná alergická onemocnění, astma, anafylaxe,
 • autoimunitní choroby, systémové revmatické choroby, systémové choroby pojiva,
 • kožní nemoci - generalizované, chronické zánětlivé, ekzém při rozsáhlém postižení nebo je-li v místě vpichu pro odběr krve (loketní jamce),
 • nemoci krvetvorby a krvácivé choroby, (trombofilní stav - vyloučení jen z přístrojových odběrů),
 • zhoubné nádory,
 • degenerativní a zánětlivá onemocnění nervová, spongiformní encephalopatie v rodině, psychózy, výrazná slabomyslnost, závislosti (alkohol, drogy), dlouhodobé užívání psychofarmak, epilepsie,
 • choroby neznámé etiologie, glaukom, hluboké záněty rohovky, záněty cévnatky, retinopathie,
 • stav po odstranění sleziny, nebo jiného orgánu, jestliže má nepříznivý vliv na zdravotní stav,
 • stav po transplantaci rohovky a tvrdé pleny mozkové,
 • zvětšené mízní uzliny s nejasnou diagnosou,
 • léčba růstovým hormonem nebo jinými extrakty z podvěsku mozkového,
 • užívání léků obsahujících etretinát nebo acitretin,
 • pobyt delší než půl roku ve Velké Británii a/nebo Francii v letech 1980-1996, nebo přijetí transfúze tamtéž (bez časového omezení),
 • pobyt mimo Evropu (mimo malarické oblasti s rizikem malárie) – 4 týdny
 • prokázané nosičství virů žloutenek, HIV (též u sexuálních partnerů) a jiných infekcí.

Kdy je nutný odklad odběru?

 • těhotenství a kojení - odběr za 6 měsíců po porodu (za předpokladu skončení kojení) nebo ukončení těhotenství,
 • chirurgický výkon s hospitalizací - minimálně 6 měsíců,
 • přijetí transfúze nebo léčba krevními přípravky - 6 měsíců,
 • ambulantní chirurgický výkon a trhání zubu - minimálně 1 týden,
 • stomatologické ošetření (plomba) - do následujícího dne, není-li zánětlivá komplikace,
 • endoskopické vyšetření a léčba pomocí katétru - 6 měsíců,
 • akutní glomerulonefritis - odběr za 5 let po vyléčení,
 • revmatická horečka bez následků - za 2 roky po uzdravení nebo za 5 let po poslední opakované atace,
 • vředová choroba žaludku a dvanáctníku - odběr za 6 měsíců po skončení,
 • žilní trombóza - za 6 měsíců po skončení antikoagulační léčby,
 • kapavka, syfilis a sledování pro pohlavní chorobu - odběr za 1 rok po vyléčení,
 • sepse - odběr za 1 rok po vyléčení,
 • virová hepatitida A a infekční mononukleóza - odběr za rok po vyléčení,
 • plicní tuberkulóza - za 2 roky po vyléčení (vyřazení z evidence plicního střediska),
 • osteomyelitis - odběr za 2 roky po vyléčení,
 • toxoplazmóza - 6 měsíců po vyléčení,
 • borelióza, brucelóza, tularemie, listerióza - odběr nejdříve za 2 roky po uzdravení,
 • různá horečnatá onemocnění, průjmy, infekční onemocnění jiná - odběr za 14 dní až 6 měsíců, dle průběhu rekonvalescence, po vyléčení břišního tyfu a paratyfu odběr za 1 rok, bylo-li vyloučeno bacilonosičství,
 • úzký kontakt s nemocným s virovou hepatitidou B a C nebo nosičem viru - odběr za 6 měsíců,
 • jednorázová riziková příhoda (viz poučení dárce krve) - odběr nejdříve za rok,
 • přisáté klíště - 4 týdny,
 • po návratu z tropů, malarických oblastí a některých zemí mimo Evropu - 6 měsíců,
 • potřísnění sliznice nebo poraněné kůže cizími tělesnými tekutinami - 6 měsíců,
 • tetování, piercing, akupunktura mimo zdravotnické zařízení - 6 měsíců,
 • pobyt v nápravném zařízení - 6 měsíců,
 • užívání léků obsahujících isotretunoin (např. Roaccutane) nebo finasterid (např. Proscar, Penester) - 1 měsíc,
 • očkování živými vakcínami - 4 týdny,
 • očkování proti hepatitidě B - doporučujeme za měsíc (Přítomnost očkovací látky v krvi by mohla zkreslit výsledek laboratorního vyšetření, které po odběru provádíme.),
 • fixace pevným obvazem (sádrou) - do odstranění, neoperovaná zlomenina - do zhojení.

Všechna onemocnění prodělaná v minulosti je důležité uvést před odběrem krve v Dotazníku pro dárce krve. Dotazník nepřekládejte, pokud jej budete vyplňovat doma, a vytiskněte na jeden list papíru (oboustranně). O vhodnosti k dárcovství rozhodne lékař na vyšetřovně na podkladě Vámi uvedených údajů.

Kde a kdy můžete darovat?

Odběry probíhají v prostorách Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava (viz mapa areálu).

Odběrové dny

 • Po: 7.00–17.00 hod.
 • Út: 7.00–14.30 hod.
 • St: 7.00–14.30 hod.
 • Čt: 7.00–19.00 hod.
 • Pá: 7.00–14.30 hod.

Kde je možné parkování?
Vyhrazené neplacené parkoviště určené pro dárce krve je vpravo za hospodářským vjezdem (viz mapa areálu). Parkování má omezenou kapacitu, děkujeme za pochopení.

Co je nutné před odběrem?

Nezapomeňte si vzít k odběru krve občanský průkaz (popř. cestovní pas) a průkaz pojištěnce. Žádná vyšetření nejsou nutná (všechna vyšetření budou provedena přímo na Krevním centru).

Co jíst, nejíst, pít před odběrem?

Dodržujte prosím dietu cca 14–16 hodin před odběrem.

Nekonzumujte tučná jídla: mléčné výrobky (máslo, mléko, smetana, sýr, tučný tvaroh...), masné výrobky (salámy, klobásy, smažené pokrmy, polévky, ovar, guláš...), čokoládu, ořechy, sladké tukové pečivo.
Je nezbytné vynechat konzumaci alkoholických nápojů.
Doporučujeme dostatečný příjem tekutin 1,5–2 litry (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).
Je vhodné konzumovat ovoce,zeleninu, netučné pečivo, marmelády, med, těstoviny bez tučného dresingu, maso libové vařené, brambory vařené, to vše bez omastku.
Není vhodné před odběrem hladovět.

Jaký je průběh odběru?

Příchod odložení svršků v šatně a vyplnění dotazníku dárce. 15 min.
Evidence dárců - registrace nového dárce do počítače, kontrola osobních údajů, popř. opravy, měření tlaku a teploty (u nových dárců tento úkon trvá déle). 15 min.
Hematologie - odběr vzorku krve k předodběrovému vyšetření, laboratorní vyšetření krve. 20 min.
Vyšetřovna dárců krve - kontrola vyplněného dotazníku a posouzení zdravotního stavu lékařem. 10 min.
Vlastní odběr krve. 15 min.
Občerstvení po odběru. alespoň
15 min.
Pokladna - vydání potvrzení o odběru, předání poukázky na občerstvení, cestovné, daně apod. 10 min.
Celkem maximální doba objednaného dárce: 100 min.

Která vyšetření dárce absolvuje?

Každému dárci bude před odběrem změřen tlak, pulz, ze vzorku krve se provede vyšetření krevního obrazu a rovněž se vyšetří moč. Další podrobné vyšetření se provede po odběru krve: vyšetření HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, krevní skupina plus protilátky v krvi. Tato vyšetření mají význam nejen pro příjemce, ale také pro dárce krve.

V případě odchylky u některého z vyšetření dárce informujeme, popřípadě zajistíme další sledování, nebo léčbu.

Přes veškerý způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve, tedy pacientovi úplnou bezpečnost dodané krve. Proto musí ještě každý dárce krve vyplnit po odběru dotazník Použití mé krve tzv. sluníčko, kde může dárce krve svou krev anonymně vyřadit tj. samovyloučit

Jsou odběry krve a plazmy bezpečné?

Odběrem krve Vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu nákazy. Na Krevním centru používáme pouze materiál na jedno použití. Jednorázové jehly, jednorázové odběrové sety, zkumavky. Místo vpichu je spolehlivě dezinfikováno. Dále na Krevním centru probíhá pravidelný systém bakteriologických kontrol místa vpichu, prostředí, zařízení i materiálu. Pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Riziko při odběru
Riziko, kterému je dárce vystaven je nepatrné. Při nedostatečném a krátkodobém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom. Přesto, že je darování krve pro zdravého člověka bezpečné, může občas dojít k celkové nevolnosti, až ke kolapsu, nejčastěji u dárců, kteří přišli dehydrovaní a hladovějící. Také po odběru by dárce neměl alespoň 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

Zpět
https://www.fno.cz/krevni-centrum/casto-kladene-otazky