Často kladené otázky

Registrovaný dárce
Online objednání
Nový dárce
Online objednání
Objednání k dárcovství 800 260 004
 

Význam dobrovolného a neplaceného dárcovství


Darování krve je hlubokým projevem lidské solidarity, snahou pomoci druhým. Dárce přivádí do Krevního centra FNO ušlechtilý cíl - darovat  nenahraditelnou tekutinu. Ta se v mnoha případech podílí na záchraně lidského života.
Na základě doporučení Rady Evropy a Etického kodexu preferujeme dobrovolné a bezplatné dárcovství krve tzn., že dárci krve by neměli být motivováni příslibem finančního prospěchu.
Požadavkem celé společnosti je kvalitní a bezpečná krev. Tohoto požadavku můžeme dosáhnout pouze pomocí zdravých dárců krve.

Kdo může darovat?

 

Poučení dárce krve - Staň se dárcem krve! 

Máte krev v žilách? Darujte ji!

Doplňkové informace - Additional Information

 

Dárce krve nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt (a stálou adresu) a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace (možnost komunikace v jiném jazyce, než češtině je třeba ověřit v konkrétním zařízení transfuzní služby). Dárce by měl mít v ČR platné zdravotní pojištění.

Zdravotní způsobilost dárce krve a jejích složek k odběru posuzuje pracovník zařízení transfuzní služby, a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního fyzikálního a laboratorního vyšetření. Za propuštění dárce k odběru zodpovídá lékař ZTS.

Nový dárce se nemusí neobjednávát k odběru, ale může se registrovat přes odkaz https://pacient.fno.cz .

Dárcem krve se může stát klient, pokud:

 • Je ochotný darovat 470ml krve
 • Je zcela zdráv
 • Je ve věku 18-65 let (prvodárce do 60 let)
 • Má platné zdravotní pojištění
 • Váha nad 50 kg
 • Dodrží dietu (nic tučného) a pitný režim – 14 hod před odběrem- nehladovět

 

Bonusy pro dárce krve:

Stravenka, vitamíny, jízdné (MHD, auto), daňové zvýhodnění, paragraf na den volna, báječný pocit… 

Kde a kdy můžete darovat?

 

Odběry probíhají v prostorách Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava (viz mapa areálu).

Odběrové dny

 • Po: 7.00 - 14.30 hod.
 • Út: 7.00 - 14.30 hod.
 • St: 7.00 - 14.30 hod.
 • Čt: 7.00 - 18.00 hod.
 • Pá: 6.30 - 14.30 hod.
Kde je možné parkování?

 

Od 1.5.2024  je nově zajištěno bezplatné parkování pro dárce přímo u budovy Krevního centra FNO.

Příjezd na parkoviště je z ulice 17. listopadu.

www.fno.cz/krevni-centrum

Původní parkovací místa u hospodářského vjezdu do areálu nemocnice budou zrušena.

Děkujeme, že darujete!

Vedení KC FNO

 
Podmínky pro darování krve

 

darovat krev může v ČR každý člověk dlouhodobě žijící v ČR, pokud:

 • Je ochotný darovat 470ml krve
 • Je zcela zdráv
 • Je ve věku 18-65 let (prvodárce do 60 let)
 • Má platné zdravotní pojištění
 • Váha nad 50 kg
 • Dodrží dietu (nic tučného) a pitný režim – 14 hod před odběrem- nehladovět

 

Nový dárce se nemusí objednávat k odběru, ale (pokud chce), může se registrovat přes odkaz https://pacient.fno.cz .

Bonusy pro dárce krve:

Stravenka, vitamíny, jízdné (MHD, auto), daňové zvýhodnění, paragraf na den volna, báječný pocit…

Potřebujeme tě! Můžeš? Daruj krev!

A+
AB+
B+
0+
A-
AB-
B-
0-

 

infekce

 

Informace pro nové dárce


Vážení klienti, první odběr můžete bez objednání absolvovat od pondělí do čtvrtku nejpozději do 13,30 hodin. Pátek je vyhrazen pouze pro registrované a objednané dárce.  

Doporučujeme Vám však z důvodů zkrácení čekací doby absolvovat první odběr v dopoledních hodinách od 8,30 do 9,30 hod.

Projděte si sekci Často kladené otázky před Vaší první návštěvou. Dozvíte se spoustu užitečných informaci.

Odběrové dny v KC FNO
po: 7,00-14,30 hod.
út: 7,00-14,30 hod.
st: 7,00-14,30 hod.
čt: 7,00-18,00 hod.
pá: 6,30-14,30 hod.

 

Pokladna

Polední pauza: po-pá: 12,00 -12,30 hod.

Telefonické objednání

V rámci zkvalitnění služeb a zkrácení čekací doby prosíme dárce, aby si telefonicky objednali datum a čas odběru - tel. 800 260 004 (7.30-11.00, 12.00-14.30). Termíny objednávek řešte v časovém rozmezí 1 den až 1 měsíc před stanoveným termínem.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neobjednaného termínu může nastat situace, kdy odběr nebude realizován, a to z toho důvodu, že odběry krve nastavujeme podle aktuální potřeby v jednotlivých skupinách.

Děkujeme za pochopení!

Objednání pomocí e-mailu

Pokud využíváte objednávání formou e-mailu  JavaScript@@a3Jldm5pLmNlbnRydW1AZm5vLmN6 , učiňte tak alespoň 5 dnů dopředu a vyčkejte na zpětné potvrzení objednávky z evidence KC (POZOR! Pokud nebude objednávka potvrzena, neplatí!). Do své objednávky prosím připište Vaše evidenční číslo dárce krve. Můžete se objednávat od 6,30 hod. na konkrétní půlhodinu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vždy před a po dni státního svátku budeme brát jen zvané dárce, po telefonické domluvě, nebo přes webový formulář na konkrétní datum a čas.

Důležitá upozornění
 • Pokud jste byl v karanténě nebo v kontaktu s osobou v karanténě, můžete přijít darovat po ukončení karantény.
 • Pokud máte projevy onemocnění dýchacích cest, kašel, dušnost, teploty, prosím, nedarujte a nevstupujte do Krevního centra FNO.
 • V případě nevyhovujícího výsledku testu posíláme dárci písemné uvědomění. V naléhavých případech informujeme okamžitě telefonicky, jestliže nám dá dárce kontakt. Při nejasnostech může dárce navštívit lékaře Krevního centra a ujasnit si nepochopené.
 • Odebraná krev a její složky budou použity pouze v případě jejich vyhovění požadavkům na bezpečnost a jakost.
 • Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně darování krve, můžete se dotázat lékaře nebo jiných zdravotnických pracovníků Krevního centra, kteří Vám odpoví dle svého nejlepšího vědomí nebo vás kontaktují s osobou, která vám kvalifikovaně odpoví na Vaše otázky.
 • Jestliže zjistíte, že darování krve by bylo nevhodné, ať už z obavy možnosti vlastního ohrožení nebo ohrožení příjemce Vaší krve, nebo z jiného důvodu, můžete od odběru kdykoliv odstoupit.
 • Dárce má možnost darovat celkem 25 litrů plazmy za rok.
 • Získané údaje o dárci a jeho zdravotním stavu jsou archivovány a chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami podle zákona č.101/2000 Sb.
 • Odborné dotazy prosím volejte na lékaře KC do 14,00 hod.

 

 

icon-fb

Staňte se fanouškem Krevního centra na Facebooku 

https://www.facebook.com/KrevFNO

 
Co potřebuji k odběru?

 

Nezapomeňte si vzít k odběru krve občanský průkaz, nebo cestovní pas (průkaz s fotografií) a průkaz pojištěnce. Žádná vyšetření nejsou nutná (všechna vyšetření budou provedena přímo na Krevním centru).

Co můžu jíst a pít před odběrem?

 

Dodržujte prosím dietu cca 14–16 hodin před odběrem. Jídelníček před odběrem - Dieta pro dárce

 • Nekonzumujte tučná jídla: mléčné výrobky (máslo, mléko, smetana, sýr, tučný tvaroh...), masné výrobky (salámy, klobásy, smažené pokrmy, polévky, ovar, guláš...), čokoládu, ořechy, sladké tukové pečivo.
 • Je nezbytné vynechat konzumaci alkoholických nápojů.
 • Doporučujeme dostatečný příjem tekutin 1,5–2 litry (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).
 • Je vhodné konzumovat ovoce,zeleninu, netučné pečivo, marmelády, med, těstoviny bez tučného dresingu, maso libové vařené, brambory vařené, to vše bez omastku.
 • Není vhodné před odběrem hladovět.
Jaký je průběh odběru?

 

Příchod odložení svršků v šatně a vyplnění dotazníku dárce. 15 min.
Evidence dárců - registrace nového dárce do počítače, kontrola osobních údajů, popř. opravy, měření tlaku a teploty (u nových dárců tento úkon trvá déle). 15 min.
Hematologie - odběr vzorku krve k předodběrovému vyšetření, laboratorní vyšetření krve. 20 min.
Vyšetřovna dárců krve - kontrola vyplněného dotazníku a posouzení zdravotního stavu lékařem. 10 min.
Vlastní odběr krve. 15 min.
Občerstvení po odběru. alespoň
15 min.
Pokladna - vydání potvrzení o odběru, předání poukázky na občerstvení, cestovné, daně apod. 10 min.
Celkem maximální doba objednaného dárce: 100 min.
Která vyšetření dárce absolvuje?

 

Každému dárci bude před odběrem změřen tlak, pulz, ze vzorku krve se provede vyšetření krevního obrazu. Další podrobné vyšetření se provede po odběru krve: vyšetření HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, krevní skupina plus protilátky v krvi. Tato vyšetření mají význam nejen pro příjemce, ale také pro dárce krve.

V případě odchylky u některého z vyšetření dárce informujeme, popřípadě zajistíme další sledování, nebo léčbu.

Přes veškerý způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve, tedy pacientovi úplnou bezpečnost dodané krve. Proto musí ještě každý dárce krve vyplnit po odběru dotazník, Použití mé krve (tzv. sluníčko), kde může dárce krve svou krev anonymně vyřadit tj. samovyloučit.

Jsou odběry krve a krevních složek bezpečné?

 

Odběrem krve Vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu nákazy. Na Krevním centru používáme pouze materiál na jedno použití. Jednorázové jehly, jednorázové odběrové sety, zkumavky. Místo vpichu je spolehlivě dezinfikováno. Dále na Krevním centru probíhá pravidelný systém bakteriologických kontrol místa vpichu, prostředí, zařízení i materiálu. Pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů.

Při nedostatečném a krátkodobém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom. Přesto, že je darování krve pro zdravého člověka bezpečné, může občas dojít k celkové nevolnosti, až ke kolapsu, nejčastěji u dárců, kteří přišli dehydrovaní a hladovějící. Také po odběru by dárce neměl alespoň 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu. 

Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

 

 
 

Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání