Často kladené otázky

 

Co bychom měli vědět o tuberkulóze?

Tuberkulóza patří k nemocem, které provázely člověka od nepaměti. V roce 1882 objevil Robert Koch původce tuberkulózy - tuberkulózní bacil.

Stále však musíme mít na paměti, že je nakažlivá, a že se její dříve charakteristické projevy mění. Předpokladem úspěšného řešení problémů, které tuberkulóza v současné společnosti vytváří, je nejen dokonalé poznání zákonitostí jejího vzniku, vývoje a šíření, ale také dokonalé poznání moderních trendů její prevence, vyhledávání a léčby, progresivnější přístupy k sestavování programů její kontroly.

Tuberkulózním bacilem - Mycobacterium tuberculosis je v současné době infikována celá 1/3 lidstva. Každoročně je ve světě hlášeno asi 8 miliónů nových onemocnění touto chorobou, z nichž je asi 3,6 miliónů postiženo vysoce infekční formou plicní tuberkulózy prokazatelnou již mikroskopií sputa (vykašlaného hlenu). Největší počet nových nálezů připadá na Asii. Na tuberkulózu ročně umírá asi 3 miliony nemocných, převážně v rozvojových oblastech. V naší republice je hlášeno kolem 2000 tuberkulózních onemocnění za rok, z toho plicní formu tvoří 80-85%.

Nejčastějším původcem je, jak již bylo řečeno Mycobacterium tuberculosis hominis, infekce M. bovis (bovinní tuberkulóza) u nás nepřipadá v úvahu. I jiná mykobaktéria mohou vyvolat onemocnění stěží odlišitelné od klasické tuberkulózy. Zdrojem nákazy bývá nemocný člověk, přenos bývá nejčastěji vzdušnou cestou.

Klinický obraz není zcela charakteristický - někteří nemocní nemusí mít žádné symptomy onemocnění, nebo tyto mohou být velmi nenápadné, u některých nemocných bývá v popředí potíží kašel s vykašláváním hlenového či hlenohnisavého sputa, zvýšené teploty, nechutenství, váhový úbytek, celková únava. Při velmi rozsáhlém postižení plic se může objevit i pocit těžšího dechu.

Pro diagnózu je kromě klinického nálezu nutné rentgenologické vyšetření plic, tuberkulinová zkouška (podmínkou pozitivity tuberkulinové reakce je přetrvávání mykobakterií tbc v organismu), bakteriologický průkaz (mikroskopické a kultivační vyšetření). Urychlení kultivace nověji umožňuje radiometrická metoda BACTEC, výsledek touto metodou je možný za 4-6 dní. Princip této metody je detekce oxidu uhličitého se značeným uhlíkem měřičem gama záření.

V průběhu metabolismu bakterií se uvolňuje ze substrátu oxid uhličitý, jehož průkaz je podkladem pozitivního nálezu. K určení typu mykobakterií slouží molekulárně-genetické metody: polymerázová a ligázová řetězová reakce, metoda finger-printing se používá ke zjištění shodného kmene Mycobacterium tuberculosis jako původce onemocnění u různých pacientů. Serologické testy slouží k vyšetření sérových protilátek proti mykobakteriím. Histologické vyšetření slouží k průkazu specifické granulační tkáně. Dnes již jen zcela ojediněle se provádí průkaz mykobakterií pokusem na zvířeti.

Cílem terapie je dosáhnout kontroly nad vývojem nemoci, zamezit vylučování mikrobů a tím i šíření infekce. Antituberkulotika je třeba dávat v kombinacích, abychom zabránili nárůstu multirezistence mykobakterií. Celková délka léčby tbc závisí na rozsahu onemocnění a průkazu mykobakterií. Bakteriologicky neověřená nově zjištěná tbc se léčí celkem 6 měsíců, pokud je tbc provázena pozitivním nálezem mykobakterií, terapie se prodlužuje na 9 měsíců. Zřetel je třeba dát na zhodnocení přidružených chorob a dalších rizik, které mohou ovlivnit léčbu. V současné době používáme 5 základních antituberkulotik (ISONIAZID, RIFAMPICIN, PYRAZINAMID, ETHAMBUTOL, STREPTOMYCIN). V terapii má své místo i chirurgická léčba například u lokalizované tbc léze při rezistenci kmene na antituberkulotika, u přetrvávající dutiny po ukončení terapie aj.

Těmito řádky jsme Vám umožnili jen velmi krátký pohled do problematiky tohoto onemocnění. Čím více se s touto chorobou setkáváme, tím více víme, že je to onemocnění velmi záludné s mnoha různými diagnostickými a léčebnými problémy.

Sen o její eradikaci (méně než 1 onemocnění na 1 milión obyvatel ročně) zůstává stále ještě nenaplněn.


Primář
MUDr. Bedřich Porzer
Telefon+420 597 372 240
Emailbedrich.porzer@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Zdenka Pražáková
Telefon+420 597 372 504
Emailzdenka.prazakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 374 201
×
PředchozíDalší
Načítání