Centrální operační sály

Oddělení tvoří komplex 18 klimatizovaných a moderně vybavených operačních sálů, které slouží k výkonům všech operačních oborů zastoupených ve Fakultní nemocnici Ostrava (Chirurgická klinika, Klinika chirurgie a úrazové chirurgie, Urologická klinika, Oční klinika, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, Neurochirurgická klinika, Kardiochirurgické centrum a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku). Gynekologicko-porodnická klinika disponuje samostatnými operačními sály, které jsou umístěny v Pavilonu péče o matku a dítě.

Pracujeme s využitím nejmodernějších technologií, s cílem provádět diagnostické a léčebné úkony s nejlepším účinkem a nejnižším rizikem traumatizace pacienta. Práce na operačních sálech je zaměřena na bezpečnost pacienta především používáním moderních přístrojů, nástrojů a pomůcek s dodržováním bezpečnostního procesu pro řádnou identifikaci operovaného místa. Součástí procesu je zajištění vhodného polohování s využitím kvalitních polohovacích pomůcek, které zajistí polohu pro příslušný operační výkon. Nezbytnou složkou jsou zvýšené nároky na hygienu a mikrobiologickou čistotu prostředí.

Stále větší důraz je kladen na miniinvazivní výkony, čemuž odpovídá rovněž špičkové vybavení operačních sálů v této oblasti. Struktura uspořádání operačních sálů umožňuje striktní oddělení septických operačních výkonů od komplikovaných kostních a cévních operací, které vyžadují bezpodmínečné dodržování přísných opatření sterility. K dispozici je operatérům rovněž několik mikroskopů pro mikrochirurgické výkony, zejména v neurochirurgii a při replantacích prstů a končetin. Operativa na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a Klinice neurochirurgie se neobejde bez navigačních technologií. Oddělení je dále vybaveno několika pojízdnými RTG přístroji, nezbytnými pro osteosyntézy a cévní chirurgické a neurochirurgické výkony. Vysoká úroveň technického zázemí je patrná mimo jiné v rámci robotické chirurgie, která umožní lékaři provádět operaci ze vzdáleného místa, kdy pohyb je ovládán pomocí robotických ramen s nástroji, vykonávajících samotnou operaci a jednoho kamerového ramena.

Provoz operačních sálů je úzce spjat s činností Oddělení centrální sterilizace. Toto propojení umožňuje bezpečné a okamžité zabezpečení materiálu a instrumentária nezbytného k operačním výkonům.


Primář
MUDr. Pavel Havránek, MBA
Telefon+420 597 372 471
Emailpavel.havranek@fno.cz
Manažer Centrálních operačních sálů
PhDr. Dana Streitová, Ph.D.
Telefon+420 597 372 602
Emaildana.streitova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 476
×
PředchozíDalší
Načítání