Klinika dětského lékařství FNO a LF OU

 

Klinika dětského lékařství je v regionu severní Moravy a Slezska pracovištěm, které garantuje vysoce odbornou a komplexní péči o dítě. Umožňuje to koncepce trvalého rozvoje jednotlivých specializací, které si udržují vysokou odbornou úroveň s nadregionální působností. Mezi specializace kliniky patří:

dětská a prenatální kardiologie, gastroenterologie, pneumologie, revmatologie, hematologie a hematoonkologie, endokrinologie, nefrologie, diabetologie, alergologie a imunologie.

Děti s ohrožením a selháním životních funkcí zajišťuje Oddělení pediatrické a resuscitační péče (OPRIP) s dialyzační jednotkou. Ta pečuje jednak o děti s akutním selháním ledvin, ale i s chronickým selháním před transplantací ledviny. Je jedním ze tří dětských dialyzačních pracovišť v ČR. Technické vybavení OPRIP i dialýzy je na nejvyšší současné úrovni.

Klinika dětského lékařství je součástí sítě univerzitních výukových center v České republice, Vyučuje studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity a probíhají na ní stáže lékařů zejména moravských nemocnic. Klinika je akreditovaná ke zkoušení atestací (kvalifikace) z dětského lékařství pro celou Českou republiku.

I když je prioritou kliniky péče o děti s akutním a chronickým zdravotním postižením, její lékaři plní také úlohy, které vyplývají z univerzitní příslušnosti s vědeckým zaměřením. Svědčí pro to skutečnost, že 6 lékařů kliniky skončilo doktorandské studium s titulem Ph.D.

Každý člen našeho kolektivu naplňuje ve vztahu k pacientům Chartu práv dítěte a Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tak, aby pobyt dítěte v nemocnici byl pro dítě i jeho rodiče bez zbytečných stresujících faktorů.


Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 373 534
Emailjan.pavlicek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Katina Svěchovská
Telefon+420 597 373 567
Emailkatina.svechovska@fno.cz
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
Emailmarketa.nowakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání