Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Centrum provázení

 cpfno

Co v Centru provázení zajišťujeme?

 • Provázíme rodiny při hospitalizaci dítěte, změně zdravotního stavu dítěte.
 • Poskytujeme rodinám podporu v krizových situacích spojených se zdravotním stavem dítěte.
 • Poskytujeme rodinám komplexní psychosociální podporu, provázení obtížnou životní situací (při čekání a během sdělení závažné diagnózy, při dlouhodobém onemocnění dítěte, při traumatizující události, při předčasném narození dítěte).
 • Provedeme rodinu systémem podpory, na kterou má společně se svým dítětem nárok (spolupracujeme s úsekem zdravotně-sociálních pracovníků)
 • Pomůžeme rodině najít následné podpůrné organizace, služby a odborníky v okolí místa bydliště.
 • Spojíme rodiče s rodinami dětí se stejnou diagnózou nebo podobnými projevy, předáme jim jejich zkušenosti.
 • Spojíme rodiče s rodinami dětí se stejnou diagnózou nebo podobnými projevy, předáme jim jejich zkušenosti.
 • V rámci města Ostrava můžeme rodiny doprovodit k lékařům na vyšetření, kontroly apod.
 • A podpoříme v mnoha dalších situacích, kdy nás rodiny společně se svým dítětem aktuálně potřebují.

Komu jsou služby Centra provázení určeny? Služby jsou indikované lékařem rodinám dětských pacientů:

 • se vzácným onemocněním hospitalizovaných i v ambulantní péči
 • v závažném zdravotním stavu
 • s těžkým zdravotním postižením
 • po vážných úrazech
 • se selháváním vitálních funkcí
 • nezralých novorozenců

Každý všední den mohou rodiče požádat o kontaktování Centra provázení ošetřujícího lékaře či staniční sestru oddělení.

Kontakt:

Klinika dětského lékařství FNO; tel.: 597 373 789
vedoucí pracovnice: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.; e-mail: JavaScript@@aXZhLmt1em5pa292YUBmbm8uY3o%3D tel.: 703 171 602
provázející pracovnice Bc. Tereza Broďáková e-mail: JavaScript@@dGVyZXphLmJyb2Rha292YUBmbm8uY3o%3D tel.: 734 288 282
www.centrumprovazeni.cz

cp_fno_letacek_pro_rodice


Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Telefon+420 597 373 534

EmailJavaScript@@amFuLnBhdmxpY2VrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565

EmailJavaScript@@bWFya2V0YS5ub3dha292YUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502

×
PředchozíDalší
Načítání