Ceník placených služeb

 
Ceník placených služeb Cena
Komplexní vyšetření dětským lékařem 1 198 Kč
Cílené vyšetření dětským lékařem 604 Kč
EKG vyšetření specialistou 229 Kč
Cílené vyšetření dětským kardiologem 604 Kč
Specializované echokardiologické vyšetření 1408 Kč
Screeaningové prenatální echokardiografické vyšetření 616 Kč
Specializované prenatální echokardiografické vyšetření 1 196 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let, který nebyl schválen revizním lékařem - lůžko na klinice 425 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let, který nebyl schválen revizním lékařem - lůžko na ubytovně 245 Kč
Celodenní strava pro doprovod dítěte staršího 6ti let 185,80 Kč
Nadstandardní pokoj/den 600 Kč
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost  
Posudek pro ozdravný pobyt, tábor, školu v přírodě 220 Kč
Zdravotní, očkovací průkaz 100 Kč
Řidičský průkaz 300 Kč
Pojistná událost (dle náročnosti), lázně 150 - 300 Kč
Potvrzení přihlášky MŠ 220 Kč
Potvrzení přihlášky SŠ, VŠ 220 Kč
Duplikát žádanky, receptu 50 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti (brigáda, pracovní činnost - riziko 1) 100 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace  
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 373 534
Emailjan.pavlicek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Katina Svěchovská
Telefon+420 597 373 567
Emailkatina.svechovska@fno.cz
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
Emailmarketa.nowakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání