Ceník placených služeb

 
Ceník placených služeb Cena
Komplexní vyšetření dětským lékařem 1 202 Kč
Cílené vyšetření dětským lékařem 609 Kč
EKG vyšetření specialistou 242 Kč
Cílené vyšetření dětským kardiologem 609 Kč
Specializované echokardiologické vyšetření 1 718 Kč
Screeaningové prenatální echokardiografické vyšetření 766 Kč
Specializované prenatální echokardiografické vyšetření 1 435 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let, který nebyl schválen revizním lékařem - lůžko na klinice 425 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let, který nebyl schválen revizním lékařem - lůžko na ubytovně 245 Kč
Celodenní strava pro doprovod dítěte staršího 6ti let 185,80 Kč
Nadstandardní pokoj/den 600 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace  
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Telefon+420 597 373 534
EmailJavaScript@@amFuLnBhdmxpY2VrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
EmailJavaScript@@bWFya2V0YS5ub3dha292YUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání