Ceník placených služeb

Ceník placených služeb Cena
Komplexní vyšetření dětským lékařem 1 211 Kč
Cílené vyšetření dětským lékařem 612 Kč
EKG vyšetření specialistou 243 Kč
Cílené vyšetření dětským kardiologem 612 Kč
Specializované echokardiologické vyšetření 1 742 Kč
Screeaningové prenatální echokardiografické vyšetření 776 Kč
Specializované prenatální echokardiografické vyšetření 1 456 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let, který nebyl schválen revizním lékařem - lůžko na klinice 425 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let, který nebyl schválen revizním lékařem - lůžko na ubytovně 245 Kč
Celodenní strava pro doprovod dítěte staršího 6ti let 185,80 Kč
Nadstandardní pokoj/den 600 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Telefon+420 597 373 534

EmailJavaScript@@amFuLnBhdmxpY2VrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565

EmailJavaScript@@bWFya2V0YS5ub3dha292YUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502

×
PředchozíDalší
Načítání