Dětská podpůrná a paliativní péče

Multidisciplinární tým Kliniky dětského lékařství FN Ostrava

Při diagnostice závažného, život limitujícího zdravotního stavu a při nepříznivé prognóze délky života dítěte je ve spolupráci s rodiči iniciována péče mezioborového týmu Dětské podpůrné a paliativní péče zahrnující spektrum odborné medicínské, ošetřovatelské, psychosociální i duchovní pomoci. Je poskytována vyškoleným odborným personálem Kliniky dětského lékařství FNO s cílem zajistit komplexní péči o dítě a rodinu dítěte.

Týmová podpora a plánování péče o dítě je zahajována v období stanovení nepříznivé diagnózy dítěte či při progresi onemocnění. Rodiče / zákonní zástupci dítěte jsou zapojeni do procesu plánování komplexní léčebné, ošetřovatelské i psychosociální péče. Plán péče je sestavován s ohledem na aktuální zdravotní stav dítěte a současně i na aktuální podmínky rodiny dítěte, kapacity k péči a s ohledem na další dostupné zdroje formální i neformální pomoci a podpory.

 

Multidisciplinární tým okolo dítěte

Odborný garant: Doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D. MHA
Vedoucí lékař paliativního týmu: MUDr. Bořek Trávníček, MBA
Koordinátor paliativního týmu: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Dětská sestra:  Bc. Jitka Coufalová
Zdravotně sociální pracovnice: Bc. Tereza Broďáková
Mgr. Klára Chvílíčková
Klinický psycholog: Mgr. Tereza Krchňáková

 

Ošetřující lékař dětského pacienta
Externí konzultant – lékař mobilního hospice
Nemocniční kaplan

Telefonní kontakty:

+420 703 171 602 - pondělí – pátek 8:00 – 14:00

+420 597 373 570 - nepřetržitě


Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 373 534
Emailjan.pavlicek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Katina Svěchovská
Telefon+420 597 373 567
Emailkatina.svechovska@fno.cz
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
Emailmarketa.nowakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání