Dětská podpůrná a paliativní péče

Multidisciplinární tým Kliniky dětského lékařství FN Ostrava

Při diagnostice závažného, život limitujícího zdravotního stavu a při nepříznivé prognóze délky života dítěte je ve spolupráci s rodiči iniciována péče mezioborového týmu Dětské podpůrné a paliativní péče zahrnující spektrum odborné medicínské, ošetřovatelské, psychosociální i duchovní pomoci. Je poskytována vyškoleným odborným personálem Kliniky dětského lékařství FNO s cílem zajistit komplexní péči o dítě a rodinu dítěte.

Týmová podpora a plánování péče o dítě je zahajována v období stanovení nepříznivé diagnózy dítěte či při progresi onemocnění. Rodiče / zákonní zástupci dítěte jsou zapojeni do procesu plánování komplexní léčebné, ošetřovatelské i psychosociální péče. Plán péče je sestavován s ohledem na aktuální zdravotní stav dítěte a současně i na aktuální podmínky rodiny dítěte, kapacity k péči a s ohledem na další dostupné zdroje formální i neformální pomoci a podpory.

 

Multidisciplinární tým okolo dítěte

Vedoucí lékař paliativního týmu: MUDr. Bořek Trávníček, MBA
Dětská sestra:  Bc. Jitka Coufalová
Zdravotně sociální pracovnice: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.,
Bc. Tereza Broďáková
Klinický psycholog: Mgr. Tereza Krchňáková

 

Ošetřující lékař dětského pacienta
Externí konzultant / lékař mobilního hospice

Telefonní kontakty:

+420 703 171 602 - pondělí – pátek 8:00 – 14:00

+420 597 373 570 - nepřetržitě


Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Telefon+420 597 373 534
EmailJavaScript@@amFuLnBhdmxpY2VrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
EmailJavaScript@@bWFya2V0YS5ub3dha292YUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání