O Oddělení lékařské genetiky

Oddělení lékařské genetiky má výjimečné postavení v rámci FN Ostrava svým nadregionálním významem vyplývajícím ze spádové oblasti Moravskoslezského regionu. Naše oddělení nabízí genetické poradenství a provádí specializovaná vyšetření cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická, jak ve spolupráci se svými laboratořemi cytogenetiky a molekulární genetiky, tak i s laboratořemi v celé České republice i zahraničí. Základním rysem oboru je preventivní zaměření. Jde o multidisciplinární obor, jehož výsledky se promítají do všech oborů lékařské péče. Spolupracujeme s lékaři mnoha odborností. Zabýváme se diagnostikou vrozených vývojových vad, poruch vývoje v dětském věku (opožděný psychomotorický vývoj, mentální retardace, pervazívní vývojové poruchy, endokrinologické poruchy apod.), monogenních chorob, onkologických, neurologických a neurodegenerativních onemocnění aj. Velkou část našich klientů tvoří těhotné a páry plánující těhotenství, zabýváme se také diagnostikou poruch plodnosti, dále plánováním těhotenství u párů s nosičstvím genetických onemocnění, rodinnou zátěží či v příbuzenském vztahu.

Laboratoř Oddělení lékařské genetiky je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2013.  Osvědčení , příloha k osvědčení.

Široké spektrum nabízených vyšetření je optimalizováno v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru lékařské genetiky. Laboratorní příručka

Naše oddělení je součástí Centra prenatální diagnostiky FN Ostrava společně s Porodnicko- gynekologickou klinikou a Oddělením dětské a prenatální kardiologie Kliniky dětského lékařství.

Jsme také jedno z center, kde nabízíme vyšetření NIPT Panorama. Jedná se o novou metodu neinvazivního vyšetření Downova, Edwardsova a Patauova syndromu a některých dalších chromozomálních vad včetně vad pohlavních chromozomů z krve matky.

K našemu vyšetření nemusíte mít žádné lékařské doporučení.

×
PředchozíDalší
Načítání