Odkazy

 

Naše oddělení spolupracuje v rámci prenatálních vyšetření s Porodnicko-gynekologickou klinikou FN Ostrava a Oddělením dětské a prenatální kardiologie a dohromady tvoří Centrum prenatální diagnostiky.

Dále spolupracujeme s lékaři mnoha odborností: rajónními gynekology, neonatology, pediatry, neurology, psychiatry, ortpedy, hematology, kardiology, internisty, onkology aj..

Co se týče prováděných vyšetřeních, která neprovádějí naše laboratoře, tak spolupracujeme s DNA laboratořemi v celé ČR a eventuálně i zahraničními laboratořemi. Při podezření na metabolickou poruchu, pak úzce spolupracujeme s Ústavem dědičných metabolických poruch VFN Praha.

 

Odkazy na webové stránky o genetice a sdruženích s různými genetickými onemocněními

www.genetika.wz.cz váš zdroj informací o genetice

www.uhkt.cz/nrl/db databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v ČR

www.eurogentest.org volně přístupné webové stránky o genetickém vyšetření

www.orpha.net volně přístupné webové stránky s informacemi o vzácných chorobách, klinických testech, lécích a spojení na svépomocné skupiny v celé Evropě

www.slg.cz Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

www.cmt.cz Společnost Charcot Marie Tooth

www.willik.tym.cz Občanské sdružení pro pacienty se syndromem Williams Beuren

www.prader-willi.cz Občanské sdružení pro pacienty s Prader Willi syndromem

www.angelman.cz Občanské sdružení pro pacienty s Angelmanovým syndromem

www.santhera.com stránka ohledně léčby LHON a nervosval.onemocnění

www.huntington.cz Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

www.parentproject.cz Sdružení rodičů pro Duchennovu svalovou dystrofii a jiné svalové dystrofie

www.mandloveoci.cz Sdružení rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

www.apla.cz Asociace pomáhající lidem s autismem

www.vzacna-onemocneni.cz Česká asociace pro vzácná onemocnění

www.cfklub.cz Klub nemocných s cystickou fibrozou

www.nspku.cz Národní sdružení fenylketonurie a jiných metabolických poruch

www.turnerky.nazory.cz   Sdružení pro dívky s Turnerovým syndromem

https://courses.fetalmedicine.com/lists/specialist Seznam akreditovaných lékařů, kteří mohou provádět screening I.trimestru v ČR

×
PředchozíDalší
Načítání