Grantová činnost

Granty:

  1. Juniorský grant: The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacologic al influence. (JG_2019_004)  - SPOLUŘEŠITELÉ
  2. AZV MZ ČR „Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence (NU20-09-00119)“. - SPOLUŘEŠITELÉ
  3. NIPT-detekce variant genomu plodu z volné fetální DNA (03/RVO-FNO/2019). Lucie Faldynová- HL. ŘEŠITEL, Sylwia Rečková- SPOLUŘEŠITEL, Dita Černá- SPOLUŘEŠITEL, Simona Širůčková- SPOLUŘEŠITEL
  4. NU23-07-00281 - Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu II, Hlavní řešitel: MUDr. Andrea Gřegořová, MUDr. Dagmar Grečmalová, MUDr. Markéta Mohler, MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D. - SPOLUŘEŠITELÉ
  5. RVO-FNOs/2022- Využití TrueBlue laseru v pokročilé léčbě laryngotracheálních patologii, doc. MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D. - SPOLUŘEŠITEL
×
PředchozíDalší
Načítání