Z důvodu roční rekonstrukce ORL pracoviště dochází od 21.9. 2023 k těmto změnám: 

  • ORL pohotovost je přestěhována zpět do 8. patra lůžkové části, tel. kontakt: 597 375 806 (15.30 - 7.00 hod.). V termínu od 15. 6. 2024 do 22. 6. 2024 bude ORL pohotovost dočasně přemístěna do 4. patra lůžkového bloku, tel. kontakt: 735 792 221.
  • ORL LOGOPEDIE - VRA

         Mgr. Eliška Robenková - je přestěhována zpět do 8. patra lůžkové časti, tel. kontakt: 597 37 3038
         Mgr. et Mgr.Veronika Švedíková - je přestěhována zpět do 8. patra lůžkové časti, tel. kontakt: 597 37 3036

  • Lůžková čast je přestěhována zpět do 8. patra lůžkové části. Tel. kontakty zůstávají nezměněny.

V platnosti zůstává:

ORL - příjmová ambulance je přestěhována do 3. patra POLIKLINIKY, tel. kontakt: 597 37 3142, 597 37 3275

FONIARTIE je přestěhována do 4. patra lůžkové části, hlasová část tel. kontakt: 597 37 3031 a sluchová část tel. kontakt: 597 37 3032, 597 37 3034

ORL - LOGOPEDIE (Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.) je přestěhována do 1. patra POLIKLINIKY, tel. kontakt: 597 37 3037

HLASOVÁ TERAPIE je přestěhována do 1. patra POLIKLINIKY, tel. kontakt: 597 37 3241

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

 

Od r. 2006 je klinika vedena prof. MUDr. Pavlem Komínkem, Ph.D. MBA. V současné době dochází k rozšiřování operativy a prohlubování mezioborové spolupráce. Byly zavedeny nové operační postupy - operace slzných cest, rozvíjí se endoskopická funkční endonazální chirurgie, v rámci spolupráce s neurochirurgií jsou zavedeny transansální endoskopické přístupy v řešení onemocnění hypofýzy. Byla rozvinuta chirurgie štítné žlázy, rozšíření operací měkkého patra a hltanu u chrápání, byla prohloubena mezioborová spolupráce při řešení poruch spánku (spánkové diagnostické a léčebné centrum).

V současnosti poskytuje Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v celé šíři oboru vrcholovou diagnostickou a léčebně preventivní péči v severomoravském a slezském regionu čítajícím více jak 1,2 milionu obyvatel. Funguje také jako školící centrum pro postgraduální výchovu lékařů specialistů regionu a České republiky.

Součástí kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je Centrum endoskopické chirurgie baze lební. Jedná se o mezioborové centrum, ve kterém lékaři styčných oborů spolupracují na řešení onemocnění v oblasti spodiny lebeční a očnice.

Náplní centra je multidisciplinární léčba pacientů s nádory v oblasti nosu a vedlejších dutin nosních, očnice, hypofýzy a spodiny lebeční.

Nejčastěji prováděnými operacemi jsou operace hypofýzy transnazálním endoskopickým přístupem. Centrum patří mezi tři největší pracoviště v ČR a je co do počtu operací největším centrem na Moravě.

Lékaři participující na operacích jsou vyškoleni v nejlepších světových centrech (Pittsburgh, Bologna, Rochester).


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání