Z důvodu roční rekonstrukce ORL ambulantního traktu na poliklinice 2. patro dochází od 13.3 2023 k těmto změnám:

 

ORL - příjmová ambulance je přestěhována do 3. patra POLIKLINIKY, tel. kontakt: 597 37 3142, 597 37 3275

ORL - speciání poradny jsou přestěhovány do 8. patra lůžkové části, tel. kontakt: 597 37 3040

FONIARTIE je přestěhovaná do 4. patra lůžkové části, hlasová část tel. kontakt: 597 37 3031 a sluchová část tel. kontakt: 597 37 3032, 597 37 3034

 

ORL  -  LOGOPEDIE (Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.) je přestěhovaná do 1. patra POLIKLINIKY, tel. kontakt: 597 37 3037

HLASOVÁ TERAPIE je přestěhovaná do 1. patra POLIKLINIKY, tel. kontakt: 597 37 3241

ORL - LOGOPEDIE - VRA (Mgr. Eliška Maršíková) je přestěhovaná do 8. patra lůžkové části, tel. kontakt: 597 37 3038

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁTY (Ing. Tomáš Mimra, Ing. Jan Spišák) jsou přestěhovány do 8. patra lůžkové části, tel. kontakt: 597 37 3038

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

 

Od r. 2006 je klinika vedena prof. MUDr. Pavlem Komínkem, Ph.D. MBA. V současné době dochází k rozšiřování operativy a prohlubování mezioborové spolupráce. Byly zavedeny nové operační postupy - operace slzných cest, rozvíjí se endoskopická funkční endonazální chirurgie, v rámci spolupráce s neurochirurgií jsou zavedeny transansální endoskopické přístupy v řešení onemocnění hypofýzy. Byla rozvinuta chirurgie štítné žlázy, rozšíření operací měkkého patra a hltanu u chrápání, byla prohloubena mezioborová spolupráce při řešení poruch spánku (spánkové diagnostické a léčebné centrum).

V současnosti poskytuje Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v celé šíři oboru vrcholovou diagnostickou a léčebně preventivní péči v severomoravském a slezském regionu čítajícím více jak 1,2 milionu obyvatel. Funguje také jako školící centrum pro postgraduální výchovu lékařů specialistů regionu a České republiky.

Součástí kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je Centrum endoskopické chirurgie baze lební. Jedná se o mezioborové centrum, ve kterém lékaři styčných oborů spolupracují na řešení onemocnění v oblasti spodiny lebeční a očnice.

Náplní centra je multidisciplinární léčba pacientů s nádory v oblasti nosu a vedlejších dutin nosních, očnice, hypofýzy a spodiny lebeční.

Nejčastěji prováděnými operacemi jsou operace hypofýzy transnazálním endoskopickým přístupem. Centrum patří mezi tři největší pracoviště v ČR a je co do počtu operací největším centrem na Moravě.

Lékaři participující na operacích jsou vyškoleni v nejlepších světových centrech (Pittsburgh, Bologna, Rochester).


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
EmailJavaScript@@cGF2ZWwua29taW5la0Bmbm8uY3o%3D
Vrchní sestra
Mgr. Petra Procházková, MBAce
Telefon+420 597 375 802
EmailJavaScript@@cGV0cmEucHJvY2hhemtvdmFAZm5vLmN6
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání