Historie

 

Historie kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN v Ostravě se datuje již z meziválečného období ve Státní nemocnici v Ostravě Zábřehu.

1955

V roce 1955 bylo nově zřízeno lůžkové oddělení. Jeho přednostou byl jmenován MUDr. Vilém Rajner.

60. léta

V šedesátých letech vznikl v rámci tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví ordinariát foniatrie, který po dvacet let vedl MUDr. A. Rumler.

Nástupcem prim. MUDr Rajnera se stal Doc. MUDr. Josef Navrátil, DrSc. Pod jeho vedením dochází k rozvoji operační činnosti zejména v oblasti středoušní, cervikofaciální a maxilofaciální chirurgie a zároveň byly položeny základy neurootologické laboratorní vyšetřovací techniky a diagnostiky, vědecké a publikační činnosti.

V tomto duchu pak otolaryngologii v krajském měřítku rozvíjel jeho nástupce doc. MUDr. Ladislav Černý, DrSc., přičemž těžištěm jeho práce se stala onkochirurgie a otochirurgie. Jeho nástupcem se stal doc. Jiří Mrázek, CSc., který rozvíjel především problematiku neurootologie.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání