O ODDĚLENÍ ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Samostatné Oddělení alergologie a klinické imunologie (OAKI) vzniklo 1. 4. 2020. Zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí pacientů s nemocemi vyvolanými poruchami imunitních mechanismů nebo patologickými stavy, na jejichž vzniku, průběhu a prognóze se významně podílejí imunologické mechanismy.

Alergologie a klinická imunologie je interdisciplinárním oborem. Nedílnou součástí oboru je specializovaná laboratorní diagnostika. Laboratorní imunologické vyšetření dává odpověď na některé diagnostické a prognostické otázky a napomáhá při monitorování aktivity onemocnění, respektive účinnosti nasazené terapie.


Primář
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Emailjaromir.bystron@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání