Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Klinika nukleární medicíny FNO a LF OU

Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá otevřené radioaktivní zářiče k diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům. V oblasti diagnostiky se radioaktivní preparáty podávají pacientovi. Ve všech případech je negativní vliv ionizujícího záření jak na pacienty, tak na personál minimalizován.

Základní odborné zaměření služeb:

Ambulantní část
PET/CT
Lůžková část
Specializovaná pracoviště

Klinika nukleární medicíny je technickým pracovištěm a jeho diagnostické i léčebné metody jsou odrazem rozvoje vědy a techniky, projevuje se moderním vybavením a tomu odpovídajícím kvalitním zaškolením pracovníků. Celá klinika je vybavena výpočetní technikou a propojena s nemocniční informační sítí.

Klinika nukleární medicíny patří svým vybavením, počtem provedených výkonů i počtem pracovníků k největším zařízením svého druhu v ČR. Z hlediska poskytované péče je komplexním pracovištěm (ambulance, PET/CT, lůžka, úsek přípravy radiofarmak, fyzikálně technický úsek) nabízejícím ostatním klinickým pracovištím široké spektrum vyšetřovacích i terapeutických metod ve shodě s vývojem u nás i ve světě.


Přednosta
doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 290

EmailJavaScript@@b3Rha2FyLmtyYWZ0QGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 420

EmailJavaScript@@amFuYS5nb2xpc292YUBmbm8uY3o%3D
×
PředchozíDalší
Načítání