Vzdělávání a stáže

 

Klinika nukleární medicíny má dlouholetou tradici pedagogické činnosti, v oblasti pregraduálního, ale také v oblasti postgraduálního vzdělávání. Řadu let měla klinika významný podíl na výuce žáků středních zdravotních škol v oboru radiologický laborant.

Od roku 1991 byla klinika výukovou základnou Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, spolupracuje na výuce se subkatedrou nukleární medicíny IPVZ v Olomouci.

Od roku 1993 zde probíhá výuka studentů LF a PřF OU, pracovníci kliniky se podílejí rovněž na výuce posluchačů VŠB-TU.

Během roku 2006 Klinika nukleární medicíny získala statut akreditovaného pracoviště v souvislosti se zákonem 95/2004 MZ ČR pro obor specializačního vzdělávání nukleární medicína, čímž byla splněna podmínka pro postgraduální výuku. Od tohoto roku se IAL také stala pracovištěm subkatedry nukleární medicíny IPVZ. Na klinice stážují lékaři i nelékaři z ČR a ze zahraničí.


Přednosta
doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 462
Emailmartin.havel@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 420
Emailjana.golisova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání