Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

PET/CT

 

Vedoucí lékař:
MUDr.  Martin Havel, Ph.D., MBA

Kontakt pro objednání (recepce):

553 048 820

POUZE FAX:
597 373 451

E-mail pro zasílání dokumentů:

JavaScript@@cGV0QGZuby5jeg%3D%3D  


Prosíme, vždy před odesíláním žádanek je nejprve nutno objednat pacienta telefonicky na telefonním čísle 553 048 820.
Děkujeme.

PET/CT (pozitronová emisní tomografie) je jedna z nejmodernějších vyšetřovacích metod. Jejím principem je hodnocení rozložení konkrétního radiofarmaka značeného pozitronovým zářičem v těle pacienta na podkladě fyziologických a patofyziologických dějů. Doplňována je CT (výpočetní tomografií), které je potřeba k rekonstrukci obrazu PET a také k získání morfologické informace. Vzhledem k charakteru metody je zásadní správná příprava a spolupráce pacienta (viz soubory ke stažení).

 

Přednosta
doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 290

EmailJavaScript@@b3Rha2FyLmtyYWZ0QGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 420

EmailJavaScript@@amFuYS5nb2xpc292YUBmbm8uY3o%3D
×
PředchozíDalší
Načítání