Věda a výzkum

 

Pracovníci kliniky úspěšně vyřešili řadu výzkumných a vývojových úkolů a grantů v různých oblastech nukleární medicíny (metodika, kontrola kvality, aplikace, vývoj softwaru). Jsou spoluřešiteli grantů klinických partnerů nejen z FNO, ale i z jiných zdravotnických zařízení. Podílejí se rovněž na řešení řady klinických studií, koordinovaných výzkumných projektů a technických koordinačních evropských regionálních projektů IAEA ve Vídni. Klinika má řadu kontaktů na jiná pracoviště nukleární medicíny v ČR i v zahraničí.

Vedle plnění pracovních úkolů se pracovníci kliniky věnují rovněž rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti (články, postery, brožury, monografie, kapitoly v monografiích, skripta, kapitoly ve skriptech), přípravě a organizaci školení a seminářů, pořádání celostátních akcí s mezinárodní účastí - Dny nukleární medicíny, seminářů Evropské školy nukleární medicíny, fyzikálně elektronických seminářů a dalším formám propagace kliniky aktivní účastí na domácích a zahraničních seminářích a kongresech. Pracovníci kliniky se podílejí na činnosti odborných společností - Společnosti nukleární medicíny nebo Společnosti klinické biochemie ČLS JEP.


Přednosta
doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 462
Emailmartin.havel@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 420
Emailjana.golisova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání