Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Věda a výzkum

Pracovníci kliniky úspěšně vyřešili řadu výzkumných a vývojových úkolů a grantů v různých oblastech nukleární medicíny (metodika, kontrola kvality, aplikace, vývoj softwaru). Jsou spoluřešiteli grantů klinických partnerů nejen z FNO, ale i z jiných zdravotnických zařízení. Podílejí se rovněž na řešení řady klinických studií, koordinovaných výzkumných projektů a technických koordinačních evropských regionálních projektů IAEA ve Vídni. Klinika má řadu kontaktů na jiná pracoviště nukleární medicíny v ČR i v zahraničí.

Vedle plnění pracovních úkolů se pracovníci kliniky věnují rovněž rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti (články, postery, brožury, monografie, kapitoly v monografiích, skripta, kapitoly ve skriptech), přípravě a organizaci školení a seminářů, pořádání celostátních akcí s mezinárodní účastí - Dny nukleární medicíny, seminářů Evropské školy nukleární medicíny, fyzikálně elektronických seminářů a dalším formám propagace kliniky aktivní účastí na domácích a zahraničních seminářích a kongresech. Pracovníci kliniky se podílejí na činnosti odborných společností - Společnosti nukleární medicíny nebo Společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

 

Objednání k vyšetření
597 373 400 Scintigrafie
553 048 820 PET/CT

Přednosta

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA

Tel: 597 372 290
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Jana Golisová, Ph.D.

Tel: 597 373 420
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript