Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ambulantní část

 

Kontakt:
ambulance 1 - 597 373 400
ambulance 2, detašované pracoviště - 597 372 715
ambulance 3, PET/CT - 553 048 820, e-mail pro zasílání dokumentů: pet@fno.cz


Umístění:
Ambulance 1

Budova N
Klinika nukleární medicíny, přízemí

Vyhledat na mapě

Ambulance 2, detašované pracoviště
Budova L
Lůžkový monoblok, 2.patro

Vyhledat na mapě

PET/CT
Budova N
Klinika nukleární medicíny, přízemí

Vyhledat na mapě


 

Ordinační doba:
po–pá: 7:00–15:30

V diagnostice se vyšetření provádí po aplikaci radiofarmaka nemocnému. Klinika disponuje širokým spektrem vyšetřovacích metod. Za jednu z nejdůležitějších oblastí lze považovat vyšetřovací metody v radionuklidové kardiologii, jejíž výsledky se využívají v moderní terapii, zejména ischemické choroby srdeční. Dále jsou to vyšetření CNS, nefrologické, tyreologické, scintigrafie plic a skeletu, vyšetření rozsahu onemocnění u onkologických pacientů.

Od roku 1993 byla zahájena tomografická vyšetření SPECT. V roce 1995 vzniklo detašované pracoviště kliniky (situováno v budově lůžkového monobloku nemocnice - vedle pracovišť Interní kliniky), zejména pro potřeby kardiologie, kardiochirurgie, transplantačního centra a pro vyšetření akutních stavů pacientů. V roce 2017 zahájilo provoz pracoviště PET/CT. Průměrný počet vyšetření na Klinice nukleární medicíny je okolo 17 000 ročně.

Jak probíhá ambulantní vyšetření - pacienti jsou vždy objednáni a pozváni na určitou dobu, protože k vyšetření je třeba objednat a připravit potřebné radiofarmakum. Velkou předností je, že pacienti přicházejí obvykle na dojednanou dobu a jsou předem informováni o tom, jak dlouho se na klinice, podle druhu vyšetření, zdrží. Nevýhodou pak je, že pokud se pacient bez předchozí omluvy nedostaví, je pro něj připravené radiofarmakum jiný den nepoužitelné a klinice tak vzniká nezanedbatelná finanční ztráta.

ambulantní části se zabýváme celou řadou výkonů ke sledování efektu léčby (onkologických, kardiologických aj. nemocných), diagnostikou onkologických chorob, onemocnění ledvin, kardiovaskulárních onemocnění (především ICHS, stav po IM, intrakardiální zkraty, hodnocení kardiotoxické léčby u onkologických nemocných, hodnocení efektu PTCA, CABG), neurologickými postiženími (především CMP), endokrinologickými chorobami (hypertyreozy, funkční autonomie štítné žlázy, karcinomy štítné žlázy, eufunkční strumy, hyperplazie nebo adenomy příštítných tělísek), osteologickými a zánětlivými postiženími, detekcí sentinelových uzlin u některých typů nádorů (především maligních melanomů, karcinomů prsu a děložního hrdla), jaterními hemangiomy, diagnostikou plicních chorob (především diagnostiku plicní embolie) a postižením žilního systému (hluboké flebotrombózy), scintigrafickou diagnostikou mozkové smrti (nezbytnou podmínku před odběrem orgánů k transplantačním účelům - toto vyšetření je tedy součástí transplantačního programu), diagnostikou neuroendokrinních tumorů.

Přístrojové vybavení

  • Kamera planární - počet 4

  • Kamera SPECT dvouhlavá - počet 3, uvedena do provozu 2003, 2007, 2007

  • EKG, Sonograf

  • Gamakamera, nebo-li scintilační kamera (s jedním nebo dvěma detektory) je přístroj umožňující zobrazovat distribuci radioindikátorů v jednotlivých orgánech v těle pacienta. Jedná se o zobrazení buď planární nebo jednofotonovou emisní výpočetní tomografii SPECT, celotělovou detekci. Součástí gamakamer je vyhodnocovací jednotka s výkonným moderním softwarovým vybavením, zobrazovacím zařízením, archivační média.

  • SPECT/CT - představuje kombinaci příslušných scintigrafických metod (SPECT) s rentgenovou tomografií CT, což umožňuje anatomickou korelaci scintigraficky zobrazených lézí, zvláště v nádorové diagnostice.

Vybavení pracoviště hybridní kamerou PET/CT se předpokládá v roce 2016.

 

 

 

Přednosta
doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 290

EmailJavaScript@@b3Rha2FyLmtyYWZ0QGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 420

EmailJavaScript@@amFuYS5nb2xpc292YUBmbm8uY3o%3D
×
PředchozíDalší
Načítání