Specializovaná pracoviště

 

  • Fyzikálně technický úsek

    Fyzikálně technický úsek vykonává, ve spolupráci s ostatními úseky KNM, široké spektrum činností v oblasti technických, fyzikálních a výpočetních metod nukleární medicíny. Provádí nebo koordinuje opravy, údržbu a servis elektronických přístrojů. Vypracovává a zavádí do praxe radionuklidové měřící metody. Zajišťuje radiohygienická měření a metodiku ochrany před ionizujícím zářením. V rámci výzkumných úkolů a grantů řeší fyzikálně-matematickou problematiku radionuklidových metod v nukleární medicíně. Byla vyvinuta řada originálních metod matematického zpracování a zároveň byly vytvořeny počítačové systémy pro komplexní zpracování scintigrafických studií, které se používají na mnoha dalších pracovištích nukleární medicíny. Ve spolupráci s odborem informatiky, naší nemocnice, je zajišťováno optimální využití výpočetní techniky a její síťové propojení.

  • Úsek přípravy radiofarmak

    Na úseku laboratoří pro přípravu radiofarmak (léčivých přípravků s obsahem radionuklidu včleněných pro lékařský účel) se evidují, připravují a kontrolují veškerá radiofarmaka, která jsou určena k perorální a parenterální aplikace, k diagnostickým či terapeutickým účelům ambulantní a lůžkové složky kliniky. Příprava radioizotopy značených sloučenin - radiofarmak a jejich úprava do různých lékových forem je na tomto úseku realizována za přísně dodržovaných radiohygienických, aseptických a sterilních podmínek v prostorách vysoké čistoty, při dodržování zásad správné laboratorní praxe.


Přednosta
doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 462
Emailmartin.havel@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 420
Emailjana.golisova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání