Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO a LF OU

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie zajišťuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči pro Moravskoslezský region s cca 1,2 mil. obyvatel. Poskytuje konziliární služby nejen pro stomatology, ale i pro lékaře jiných odborností. Působí rovněž jako školicí centrum, akreditované Českou stomatologickou komorou pro postgraduální vzdělávání lékařů – stomatologů. Podílí se na pregraduální praktické výuce studentů lékařských fakult a výuce v rámci Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě. Klinika je Ministerstvem zdravotnictví akreditována pro vzdělávání v oborech „orální a maxilofaciální chirurgie“ a „maxilofaciální chirurgie“. Zaměstnanci pracoviště se již tradičně aktivně účastní různých odborných setkání.

Klinika nabízí diagnostickou a léčebně-preventivní péči v celé šíři maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie. V léčbě je zaměřena především na chirurgické postupy.

V rámci ošetřování orofaciálních úrazů působí klinika jako součást regionálního traumacentra a zabývá se ošetřením všech poranění měkkých i tvrdých tkání s využitím moderních osteosyntetických metod. Běžnou praxí je spolupráce se styčnými obory – traumatology, oftalmology, plastickými chirurgy, otorinolaryngology a neurochirurgy. Samozřejmostí je široká mezioborová kooperace v rámci celé FNO.

V oblasti onkologie je kladen důraz na komplexní protinádorovou terapii, klinika zajišťuje onkochirurgickou část léčby včetně rozsáhlých resekčních výkonů a úzce spolupracuje s Onkologickou klinikou FN Ostrava.

Nemalou část pracovní náplně tvoří ošetření akutních stavů, tedy mimo úrazů především těžkých kolemčelistních zánětů, onemocnění slinných žláz atp. Mezi další zákroky prováděné na našem pracovišti patří odstranění kožních nádorů v oblasti hlavy a krku. Velmi četné dentoalveolární zákroky jsou soustředěny zejména do ambulantní části pracoviště.

Ve spolupráci s ortodontisty jsou pak na klinice prováděny chirurgické korekce čelistních anomálií a transplantace zubů a také se jako jedno z mála pracovišť zabývá komplexní terapií obstrukční spánkové apnoe u dospělých.

V roce 2021 i přes mimořádná epidemiologická opatření našimi ambulancemi prošlo více jak 20 000 pacientů, na zákrokovém sálku bylo chirurgicky ošetřeno 1791 pacientů. Na lůžkovém oddělení bylo hospitalizováno 963 pacientů a bylo provedeno 946 zákroků na operačním sále, z toho 180 akutních.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie neposkytuje běžnou základní stomatologickou ambulantní péči.  

Základní odborné zaměření služeb:

 • dentoalveolární chirurgie (komplikované extrakce zubů, odstraňování retinovaných a nadpočetných zubů, resekce kořenových hrotů, operace odontogenních cyst, excize měkkých tkání, preprotetická úprava čelistních kostí a měkkých tkání)
 • léčba kolemčelistních zánětů
 • léčba onemocnění slinných žláz
 • léčba onemocnění čelistních kloubů
 • onkologie dutiny ústní a kůže obličeje
 • rekonstrukční chirurgie v oblasti obličeje
 • traumatologie dutiny ústní a obličeje
 • chirurgické ošetření zánětů a nekróz čelistních kostí
 • chirurgická úprava čelistních anomálií
 • odstranění kožních lézí v oblasti hlavy a krku
 • autotransplantace zubů
 • chirurgická terapie obstrukční spánkové apnoe
 • výroba individuálních spánkových aparátků
 • stomatologické ošetření mentálně handicapovaných pacientů prováděné v celkové anestézii

Přednosta
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 901
Emailjiri.stransky@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Věra Žídková
Telefon+420 597 375 902
Emailvera.zidkova@fno.cz
Sekretariát kliniky
Irena Starostková
Telefon+420 597 375 909
Emailirena.starostkova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání