Klinika úrazové chirurgie a ortopedie

Hlavním úkolem Kliniky úrazové chirurgie je zajištění ošetřování těžkých úrazů (polytraumat, mnohočetných poranění a těžkých monotraumat) ze Severomoravského regionu. Těžké úrazy jsou v naší republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci jsou čtvrtou nejčastější příčinou smrti. Ročně je v České republice nutno ošetřit přibližně 10 000 těžkých úrazů, které sebou přinášejí nejen závažné zdravotní, ale i sociální a ekonomické problémy, a proto je, v rámci Národního traumatologického programu České republiky, zajišťováno ošetřování těchto závažných poranění v úrazových centrech, kde je poskytováno úplné mezioborové odborné ošetření.

Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava má k ošetřování těžkých úrazů nepřetržitě připraveno úrazové oddělení s akutním příjmem, který zabezpečuje plynulé pokračování péče nemocniční na péči přednemocniční poskytovanou RZS a leteckou záchrannou službou, která zajišťuje přepravu těžce zraněných z rozsáhlého spádového území. Na příjmovou část navazuje diagnostické centrum a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů, které jsou moderně vybaveny k ošetřování dutinových i končetinových poranění, včetně zajištění aseptického prostředí na úrazovém operačním sále s laminárním prouděním vzduchu.

Další z priorit vývoje Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava je zdokonalování využití mininvazivních artroskopických metod. V současnosti je prováděno široké spektrum výkonů prakticky všech končetinových kloubů.

Klinika úrazové chirurgie je vybavena nejmodernější přístrojovou technikou, RTG zesilovačem s laserovým zaměřovačem a možností 3D rekonstrukce, DSA, atroskopickými a osteosyntetickými instrumentarii, monitorovacím systémem, atd., nezbytnými k záchraně a ošetření našich pacientů

Naše pracoviště je známo dlouhodobými zkušenostmi v léčení komplikovaných a otevřených zlomenin zevními fixátory.

Spolupráce

Klinika úrazové chirurgie je regionálním centrem pro ošetřování těžkých úrazů ze Severomoravského regionu, kde pokračuje přirozená spolupráce se všemi chirurgickými odděleními bývalého severomoravského kraje. I I nadále pokračuje úzká spolupráce s Úrazovou nemocnicí v Brně ve výzkumu léčení polytraumatizovaných nemocných a s Traumatologickou klinikou Dérera v Bratislavě. V posledních letech byl navázán kontakt s mezinárodní společností AO International se sídlem v Davosu, kde byla Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice v Ostravě vybrána jako spolupracující pracoviště, které se podílí na zavádění nových léčebných a operačních metod.

Klinika úrazové chirurgie je ve spolupráci s Českou společností pro úrazovou chirurgii, Chirurgickou klinikou FN Ostrava a Dětskou pediatricko-chirurgickou společností organizátorem Ostravských traumatologických dnů s mezinárodní účastí. Tyto dny jsou pořádány každé dva roky v Rožnově pod Radhoštěm.


Přednosta
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Emailpavel.dousa@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Miroslava Berková
Telefon+420 597 375 009
Emailmiroslava.berkova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 002
×
PředchozíDalší
Načítání