Věda a výzkum

Kmenové buňky

V roce 2008 jsme začali používat k léčbě pakloubů dlouhých kostí u 10 pacientů perkutánně aplikovaný autologní koncentrát buněk kostní dřeně. Tento koncentrát obsahuje mesenchymální kmenové buňky, které jsou prekurzory osteoblastů nutných k produkci kostní hmoty, ale také hemopoetické buňky kostní dřeně, které vytvářejí primární vaskularisaci v místě pakloubu. Důležitou úlohu v produkci kostní hmoty hrají i růstové kostní faktory, jejichž hlavním nositelem jsou trombocyty, které jsou také obsaženy v tomto koncentrátu.V roce 2008 jsme začali používat v léčbě pakloubů dlouhých kostí u 10 pacientů perkutánně aplikovaný autologní koncentrát buněk kostní dřeně. Tento koncentrát obsahuje jak mesenchymální kmenové buňky, které jsou prekurzory osteoblastů nutných k produkci kostní hmoty, tak hemopoetické buňky kostní dřeně, které vytvářejí primární vaskularisaci v místě pakloubu. Důležitou úlohu v produkci kostní hmoty hrají i růstové kostní faktory, jejichž hlavním nositelem jsou trombocyty, které jsou také obsaženy v tomto koncentrátu.


×
PředchozíDalší
Načítání