Projekty

 

trauma-projekt

Název programu: INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Název projektu: Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000232

Doba realizace projektu: 1. září 2016 – 31. srpna 2017

Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu činí: 21 582,21 EUR

Cílem realizovaného projektu bylo navázání spolupráce ke koordinaci v řešení hromadných úrazů mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a polským partnerem - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdróju, které by přesahovaly možnosti ošetření většího počtu zraněných v příhraničních oblastech. V rámci projektu byla realizována dvě pracovní setkání, dva workshopy s nácvikem metod léčení mnohotných poranění u hromadných neštěstí a dvě závěrečné konference. Cíl byl splněn, byla navázána úzká spolupráce mezi lékařským i nelékařským personálem obou nemocnic.


Přednosta
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Emailpavel.dousa@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Miroslava Berková
Telefon+420 597 375 009
Emailmiroslava.berkova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 002
×
PředchozíDalší
Načítání