Sponzoři a dárci

Fakultní nemocnice Ostrava děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční a materiálové dary, které v minulých letech obdržela. S velkým potěšením můžeme konstatovat, že i nadále přetrvává zájem organizací, společností, nadací i jednotlivců přispět ke zvyšování úrovně léčebné a ošetřovatelské péče.

Prostřednictvím našich webových stránek Vás chceme požádat o poskytnutí darů naší nemocnici. Finanční dar pro Kliniku úrazové chirurgie lze poslat na bankovní účet

  • Číslo účtu:  66631761/0710,  variabilní symbol 174 – účet darů pro rozvoj úrazové chirurgie

Přízně všech sponzorů a dárců si velice vážíme.

Děkujeme za Vaši pomoc.


×
PředchozíDalší
Načítání