Kardiochirurgické centrum

Kardiochirurgické centrum se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění srdce a velkých cév u dospělých. Mezi nejčastěji prováděné výkony patří revaskularizace myokardu. Tyto operace jsou prováděny jak v mimotělním oběhu, tak bez mimotělního oběhu na bijícím srdci a v některých případech i z miniinvazivního přístupu. Významnou částí operačního programu je chirurgická léčba získaných srdečních vad. Mimořádný je v tomto ohledu rozsah zkušeností s operacemi, které umožňují zachovat původní chlopeň bez nutnosti implantace umělé protézy. Standardně jsou prováděny videoasistované operace chlopenních vad z miniinvazivního přístupu (tzv. MICS). Nadregionální postavení má pracoviště v chirurgické léčbě aneurysmat (výdutí) a disekcí ("natržení") hrudní aorty, jedná se o unikátní operace prováděné v hluboké hypotermii a zástavě krevního oběhu.

Kardiochirurgické centrum čerpá z vlastních dlouholetých zkušeností, špičkového vybavení a z širokého zázemí fakultní nemocnice. Je akreditovaným pracovištěm pro obor kardiochirurgie a intenzivní medicína. Umožňuje absolvování stáží v kardiochirurgii, anestezii, intenzivní péči a echokardiografické diagnostice chlopenních vad.

Ošetřovatelská péče je zde poskytována dle nejnovějších ošetřovatelských standardů. Ukazatelem poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je ve FNO sledování celonemocničních indikátorů kvality – počet pádů a zranění v důsledku pádu a incidence dekubitů, které KCHC pravidelně monitoruje a zároveň se jim snaží preventivně předcházet.

Erudovaný nelékařský personál je vedením Kardiochirurgického centra a vedením nemocnice podporován a veden k celoživotnímu vzdělávání, své zkušenosti pak sestry předávají všem studentům a stážistům, kteří mají zájem zde vykonat svou praxi či stáž.


Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101
Emailradim.brat@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Petra Gombalová
Telefon+420 597 375 104
Emailpetra.gombalova@fno.cz
Sekretariát
Blanka Hlaváčová
Telefon+420 597 375 102
Emailblanka.hlavacova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání