Věda a výzkum

Vlastní vědecký výzkum se soustředí zejména na vědecké práce prováděné v rámci doktorandského studia nebo grantů.

 

Aktuálně probíhající klinické studie

 • 2020 – dosud: „Dlouhodobá průchodnost endoskopicky odebraných žilních štěpů u pacienta po aortokoronárním bypassu“, č. protokolu 01/RVO-FNOs/2020
 • 2021 – dosud: „Porovnání koncentrace antibiotik v séru a v exsudátu u pacientů s hlubokou infekcí sterna po operaci srdce, léčenou podtlakovou terapií; posouzení klinického efektu terapie: Pilotní studie“, č. protokolu 06/RVO-FNOs/2021
 • 2018 – dosud: Studie „Advanced understanding of Staphylococcus aureus Infections in EuRopE – Surgical Site Infections (ASPIRE-SSI)“.

 

Granty a klinické studie

 • 1999 – 2001: Grant IGA MZ ČR NA 5583 – 3 „Srovnání krevní a krystalické kardioplegie při výkonech v mimotělním oběhu“.
 • 2001 – 2002: Studie „Adjuvant Therapy of Mediastinitis with Immunoglobulins after cardiac surgery“ (Biotest Pharma, SRN)
 • 2002 – 2004: Studie “A Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel Design Study to evaluate the Efficacy and Safety of Intravenous Tedisamil Sesquifumarate in the Rapid Conversion to Normal Sinus Rhytm in Subjects with Atrial Fibrillation or Flutter after Cardiac Surgery“ (Solvay Pharmaceuticals GmbH, SRN)
 • 2005 – 2009: Studie „An Open, Multicentre, Multinational, Prospective Feasibility Study to Evaluate the Transluminally Placed Self-Expandable Endovascular Zenith TX2 Thoracic TAA Endovascular Graft for the Treatment of Descending Thoracic Aortic Aneurysms“ (William Cook Europe ApS, Denmark)
 • 2007 – 2011 Studie „A Phase 3, Active (Warfarin) Controlled, Randomized, Double-Blind, Parallel Ark Study to Evaluate Efficacy and Safety of Apixaban in Preventing Stroke and Systemic Embolism in Subjects with Nonvalvular Atrial Fibrillation“.
 • 2008 – 2016: Grant Population Health Research Institute Canada „CABG Off or On Pump Revascularization Study“.
 • 2009 – 2011: Studie IGA MZ ČR NS/10611-3 „Srovnání endoskopického odběru a otevřeného odběru žilního štěpu vena saphena magna z hlediska zachování integrity endotelu při odběru, vývoje změn stěny aortkoronárního bypassu, rizika selhání bypassu a vlivu na morbiditu pacienta“.
 • 2011 – 2013: Studie „A randomised, phase II study to evaluate the safety and pharmacokinetics of oral dabigatran etexilate in patients after heart valve replacement“ (Boehringer Ingelheim)
 • 2012 – 2013: Studie „Evaluation of the long term safety of the use of dabigatran etexilate in patients with a bileaflet mechanical heart valve“ (Boehringer Ingelheim)
 • 2012 – 2015: Studie IGA MZ ČR „Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu kardiochirurgické operace pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem“.
 • 2013 – 2021: Studie „Evaluation of Safety and Efficacy of the BACE™ (Basal Annuloplasty of the Cardia Externally) Device in the Treatment of Functional Mitral Valve Regurgitation (FMR)“.
 • 2013 – 2014: Studie REPLACE (Randomized evaluation of fibrinogen versus placebo in complex cardiovascular surgery): a prospective, multinational, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study for the use of Fibrinogen Concentrate (Human) (FCH) in complex cardiovascular Surgery.
 • 2013 – 2019: Studie „A randomized controlled trial of rivaroxaban for the prevention of major cardiovascular events in patients with coronary or peripheral artery disease“ (COMPASS – Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS)
 • 2014 – 2018: Vnitřní studie FN Ostrava. „Úprava dávkování léčiv užívaných v léčbě fibrilace síní po provedené chirurgické ablaci na základě personalizované farmakoterapie“.
 • 2014 – 2015: Vnitřní grant FN Ostrava. „Korelace detekce pravo-levých zkratů v diagnostice kardioembolické etiologie u pacientů po CMP“.
 • 2017 – 2018: Vnitřní studie FN Ostrava. „Papillární fibroelastomy: Výsledky chirurgické léčby, longitudinální echokardiografické pooperační sledování“.
 • 2018 – 2021: Grant TAČR TH03010468. „Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory“.

Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101
Emailradim.brat@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Petra Gombalová
Telefon+420 597 375 104
Emailpetra.gombalova@fno.cz
Sekretariát
Blanka Hlaváčová
Telefon+420 597 375 102
Emailblanka.hlavacova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání