Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Neurologická klinika FNO a LF OU

Neurologická klinika Fakultní nemocnice je akreditované pracoviště II. stupně zajišťující tři základní činnosti:

 • Komplexní zdravotnickou, diagnostickou a léčebnou péči v oboru neurologie pro spádovou oblast cca 1,2 mil. obyvatel (Moravskoslezský kraj).
 • Vědecko-výzkumnou činnost včetně publikování výsledků vědecké práce.
 • Pregraduální a postgraduální pedagogickou činnost ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, s Vysokou školou báňskou TU a s IPVZ Praha.

Neurologická klinika FN Ostrava disponuje 49 standardními lůžky a 13 lůžky intenzivní péče.

Klinika je členěna na ambulantní léčebný a diagnostický komplement a na lůžkovou část. Klinika úzce spolupracuje s videoelektroencefalografickou laboratoří kliniky dětské neurologie.

Dle funkce celou kliniku dělíme následovně:

 • Komplexní cerebrovaskulární centrum – Iktová JIP
 • Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění
 • Centrum pro elektroencefalografii a epileptologii
 • Centrum pro poruchy spánku a bdění
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
 • Ambulance pro extrapyramidové onemocnění
 • Jednotka intenzivní péče neurologické kliniky
 • Centrum pro kognitivní poruchy
 • Myastenické centrum
 • Centrum pro diagnózu a léčbu nervosvalových onemocnění

Seznam ambulancí Neurologická klinika

Seznam ambulancí tohoto pracoviště
Objednání k vyšetření
Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603