Všeobecná ambulance již nefunguje.

Děkujeme za pochopení.

Vedení Neurologické kliniky

Neurologická klinika FNO a LF OU

Dle funkce celou kliniku dělíme následovně:

 

Neurologická klinika Fakultní nemocnice je akreditované pracoviště II. stupně zajišťující tři základní činnosti:
  • Komplexní zdravotnickou, diagnostickou a léčebnou péči v oboru neurologie pro spádovou oblast cca 1,2 mil. obyvatel (Moravskoslezský kraj).
  • Vědecko-výzkumnou činnost včetně publikování výsledků vědecké práce.
  • Pregraduální a postgraduální pedagogickou činnost ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, s Vysokou školou báňskou TU a s IPVZ Praha.

Neurologická klinika FN Ostrava disponuje 49 standardními lůžky a 13 lůžky intenzivní péče.

Klinika je členěna na ambulantní léčebný a diagnostický komplement a na lůžkovou část. Klinika úzce spolupracuje s videoelektroencefalografickou laboratoří kliniky dětské neurologie.


Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání