Neurologická klinika FNO a LF OU

Dle funkce celou kliniku dělíme následovně:

 

Neurologická klinika Fakultní nemocnice je akreditované pracoviště II. stupně zajišťující tři základní činnosti:
  • Komplexní zdravotnickou, diagnostickou a léčebnou péči v oboru neurologie pro spádovou oblast cca 1,2 mil. obyvatel (Moravskoslezský kraj).
  • Vědecko-výzkumnou činnost včetně publikování výsledků vědecké práce.
  • Pregraduální a postgraduální pedagogickou činnost ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, s Vysokou školou báňskou TU a s IPVZ Praha.

Neurologická klinika FN Ostrava disponuje 49 standardními lůžky a 13 lůžky intenzivní péče.

Klinika je členěna na ambulantní léčebný a diagnostický komplement a na lůžkovou část. Klinika úzce spolupracuje s videoelektroencefalografickou laboratoří kliniky dětské neurologie.

 

Všeobecná neurologická ambulance

Součástí neurologické kliniky je „všeobecná neurologická ambulance“.

Pacienti budou objednáni k ošetření pouze na doporučení svého praktického lékaře, případně jiného odborného lékaře, vybaveni žádankou k neurologickému vyšetření.

 


×
PředchozíDalší
Načítání