Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703  168  466 / 704  682  540

Neurologická klinika FNO a LF OU

Dle funkce celou kliniku dělíme následovně:

 

Neurologická klinika Fakultní nemocnice je akreditované pracoviště II. stupně zajišťující tři základní činnosti:
  • Komplexní zdravotnickou, diagnostickou a léčebnou péči v oboru neurologie pro spádovou oblast cca 1,2 mil. obyvatel (Moravskoslezský kraj).
  • Vědecko-výzkumnou činnost včetně publikování výsledků vědecké práce.
  • Pregraduální a postgraduální pedagogickou činnost ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, s Vysokou školou báňskou TU a s IPVZ Praha.

Neurologická klinika FN Ostrava disponuje 49 standardními lůžky a 13 lůžky intenzivní péče.

Klinika je členěna na ambulantní léčebný a diagnostický komplement a na lůžkovou část. Klinika úzce spolupracuje s videoelektroencefalografickou laboratoří kliniky dětské neurologie.

 

Všeobecná neurologická ambulance

Součástí neurologické kliniky je „všeobecná neurologická ambulance“,  která plní funkci spádové ambulance pro pacienty s neurologickým onemocněním z části městského obvodu Ostrava -  Poruba ( 7-,8. obvod, Ostrava -  Plesná, Ostrava – Krásné Pole), Vřesiny, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Čavisova, Velké Polomi. Pacienti jsou k ošetření doporučeni svým praktickým lékařem, případně jiným odborným lékařem,  vybaveni žádankou k neurologickému vyšetření. Vymezení spádové oblasti pro pacienty všeobecné neurologické ambulance je podmíněno limitovanou kapacitou ambulance a respektování této skutečnosti zkrátí dlouhé čekací termíny na vyšetření a zabrání nepříjemným situacím, kdy jsou pacienti odmítnuti, na což, dle §48 zákona č. 372/2011 Sb o zdravotních službách má zdravotnické zařízení z kapacitních důvodů, právo.

 

Akutní příjmová neurologická ambulance

Součástí oddělení Centrálního příjmu je akutní neurologická ambulance, její provoz je zajištěn lékaři neurologické kliniky denně 24 hodin. Ambulance je určena především pacientům s akutním ohrožením zdraví. Jedná se o následující diagnózy: cévní mozkové příhody, epileptický záchvat, zánět mozkových blan a mozku, akutní záněty periferních nervů, akutní zhoršení závažných neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, myastenia gravis, Parkinsonova nemoc, atd.), akutní bolest zad s ochrnutím končetiny nebo poruchou močení. Tito pacienti jsou vždy ošetřeni přednostně. Pacienty s akutním ohrožení zdraví/života odesílá k akutnímu ošetření praktický lékař, odborný lékař z jiného oddělení FNO, lékař (zdravotník) záchranné služby, případně přichází sám.

 

Komu není akutní neurologická ambulance určena?

  • pacientům s neakutním problémem (chronické bolesti zad apod.)
  • pacientům vyžadujícím opakované neurologické kontroly
  • pacientům požadujícím „zástup“ obvodního neurologa s chronicky sledovaným problémem při jeho nepřítomnosti
  • pacientům, kteří se sami rozhodli o neurologickém původu svého neakutního problému, aniž by vyhledali svého praktického lékaře
  • pacientům požadujícím opakované analgetické infuse

Podle § 48 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách má zdravotnické zařízení právo z kapacitních důvodů odmítnout pacienta, kterému není zapotřebí poskytnout neodkladnou péči.

Ve výše uvedených případech doporučujeme v první řadě vyhledat svého praktického lékaře, který určí, zda je onemocnění opravdu neurologické a zda je akutní.  Případně navštívit neurologickou ambulanci v místě bydliště.

Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603