Vědecká práce

 

Přehled publikační činnosti za dané pracoviště v roce 2020

V kalendářním roce 2020 lékaři Neurologické kliniky publikovali celkem 5 prvoautorských recenzovaných a impaktovaných publikací s kumulativním impakt faktorem (IF) 17,73 a 13 spoluautorských publikací s kumulativním IF 25,61 (s IF od 0,35 do 7,19). Publikací s nejvyšším IF 8,77 (Q1, časopis Neurology) byla publikace Volný Ondřej et al.Thrombectomy vs. medical management in low NIHSS acute anterior circulation stroke, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32989100/. Následovaly publikace Zeman David et al.(Cerebrospinal fluid oligoclonal IgM test in routine practice: Comparison with quantitative assessment of intrathecal IgM synthesis, Clinica Chimica Acta IF 2.615), Marcián Václav et al. (Cerebrocerebellar structural covariance in temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis, Epilepsy & Behavior IF 2.508), Král Jiří et al. (Machine learning volumetry of ischemic brain lesions on CT after thrombectomy—prospective diagnostic accuracy study in ischemic stroke patient, Neuroradiology IF 2.238) a Volný Ondřej et al. (Detection of ischemic changes on baseline multimodal computed tomography: expert reading vs. Brainomix and RAPID software, Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases IF 1.599).

Ve spolupráci kolektivu autorů (za neurologickou kliniku: Bar M, Bártová P, Škutová M a Horáková J) vyšla v roce 2020 monografie zaměřená na paliativní péči o neurologické pacienty Bužgová R et al. „Základy paliativní péče v neurologii“, nakladatelství Galén (ISBN 9788074925023).

Tři lékaři prezentovali výsledky své postery na mezinárodní vědeckých konferencích: MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (ESOC-WSO 2020, 3 postery), MUDr. Václav Marcián, Ph.D. (6th Congress of the European Academy of Neurology, 1 poster) a MUDr. Martin Čábal (European Academy of Neurology 2020 (virtual), 1 poster).

V roce 2020 obhájili Ph.D. v oboru klinické neurovědy na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity 2 lékaři Neurologické kliniky: MUDr. Jiří Král s prací „Importance of CT scans in acute and subacute ischemic stroke“ (školitel doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.) a MUDr. Václav Marcián s prací „Epilepsy and cerebellum“ (školitel prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.).


Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání