Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Vědecká práce

Vlastní vědecký výzkum se soustředí zejména na vědecké práce prováděné v rámci doktorantského studia a v rámci grantů, a to jak grantů CEP (agentury IGA nebo GAČR), tak grantů městských a krajských.

V letech 2001 až 2011 bylo podáno 21 žádostí o grant CEP a ve čtyřech případech jsme získali grant jako spolunavrhovatelé projektu, v jednom případě jako hlavní navrhovatel.

Grant IGA MZ ČR NR/9487-3/2007 (hl. řešitel doc. Školoudík) získal čestné uznání ministra zdravotnictví a 2. místo v ceně veřejnosti.

Lékaři kliniky publikovali od roku 1999 40 prací v impaktovaných lékařských časopisech jako hlavní autoři nebo spoluautoři. Celkový kumulovaný IF všech členů kliniky činí v posledních 5 letech již více než 12,0.

 

Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603