Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703  168  466 / 704  682  540

Granty a výzkumné projekty

Vědecko-výzkumná a grantová činnost

 

GRANTY IP FNO

 1. Název projektu: Hypocretin-1/orexin-A cerebrospinal fluid levels and excessive daytime sleepiness in patients with non-convulsive status epilepticus (NCSE) (ID9/RVO-FNOs/2020).

 2. Hlavní řešitel za NK FNO: MUDr. Jana Slonková Ph.D.

 1. Název projektu: Hodnocení efektu robotické rehabilitace chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě (ID10/RVO/FNO/2020).

 2. Řešitelé za FNO: Mgr. I. Fiedorová, dr. O. Volný, dr. P. Hanzlíková, Mgr. T. Adamec

 1. Název projektu: Dynamika sérových biomarkerů při monitoraci efektivity léčby roztroušené sklerózy DMD preparáty (12/RVO-FNOs/2020), doba řešení projektu: 4.5.2020-31.12.2023

 2. Řešitelé: dr. P. Kušnierová, dr. Revendová, dr. P. Hradílek, dr. J. Horáková

 1. Název projektu: Analýza doby transportu pacientů do iktových center Moravskoslezského kraje po změně triáže a zavedení Iktové karty

 2. Řešitelé: dr. M. Čábal, dr. M. Bar, D. Holeš, dr. L. Kašičková

 1. Název projektu (ukončen k 31.12.2020): Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy (07/RVO-FNOs/2017), doba řešení: 2.5.2017-31.12.2020

 2. Řešitelé: dr. P. Kušnierová, dr. P. Hradílek, dr. M. Čábal, dr. D. Zeman

   

SGS GRANTY:

 1. Název projektu: Intrathekální syntéza IgM jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickými a laboratorními testy (SGS03/LF/2020-2021).

 2. Řešitelé: dr. D. Zeman, dr. Kušnierová, dr. Revendová, MUC. Bunganič

 

PROBÍHAJÍCÍ AZV GRANTY:

 1. Název projektu: Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence (AZV NU 20-09-00119).

 2. Spoluřešitel doc. MUDr. M. Bar Ph.D.

  Hlavní řešitel: Prof. Vladimír Janout, CSc. Pracoviště: Centrum vědy a výzkumu, FZV UP

 1. Název projektu: Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fází vybraných neurologických onemocnění (AZV 17-29447A)

 2. Řešitelé: Bužgová R., Bar M., Ressner P., Bártová P, Kozáková R., Ambrožová A., Horáková J., Hahnová E., Sobková M., Zeleníková R.

   

TAČR:

 1. Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby, číslo grantu: TL02000313, doba projektu: 2019-2021 (3 roky, projekt bude prodloužen s ohledem na epidemii COVID-19)

 2. Řešitelský tým: PhDr. Vladěna Jaremová, Mgr. Jan Vantuch, MUDr. Richard Novobilský, Bc. Kamila Carbolová, Mgr. Martina Kalusová, PhDr. Lucie Botorová.

   

PODANÉ AZV ŽÁDOSTI V ROCE 2020:

 1. Charakterizace intrathekální protilátkové odpovědi v korelaci s dalšími biomarkery a jejich význam pro diferenciální diagnostiku a predikci průběhu neurologických onemocnění – dr. Kušnierová, dr. Hradílek, dr. Revendová, dr. Novobilský, et al.

 2. Laboratorní diagnostika časné fáze AD (microRNA) – RNDr. V. Jiřík (LF OU) spoluřešitel za FNO MUDr. Martin Roubec, Ph.D.

 3. Slzy jako zdroj diagnostických a prognostických markerů pro RS – prof. Mareš za LF UP Olomouc, spoluřešitel za FNO: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603