Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ph.D. studium

Seznam Ph.D. studentů

 

Ph.D. studenti Neurologické kliniky na LF OU (neurovědy):

  1. MUDr. Kamila Revendová (zahájeno 2020), název práce: Likvorologické markery u RS, LF OU, doba řádného studia: 2020-2024, školitel: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

  2. MUDr. Richard Novobilský (zahájeno 2020), název práce: Laboratorní biomarkery neurodegenerativních onemocnění, LF OU, doba řádného studia: 2020-2024, školitel: dr. Kušnierová, Ph.D.

  3. MUDr. Martin Sabela (zahájeno 2020), název práce: Neurologické projevy hematologických chorob, LF OU, doba řádného studia: 2020-2024, školitel: MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.

 

Ph.D. studenti mimo LF OU:

  1. MUDr. Linda Machová (Kašičková), název práce: Diagnostika a terapie cévních mozkových příhod, LF Masarykovy univerzity, doba řádného studia: 2017-2021

  2. MUDr. Martin Čábal, název práce: Analýza doby transportu pacientů do iktových center MS kraje po změně triáže a zavedení Iktové karty, 1. LF UK Praha, doba řádného studia: 2018-2022


×
PředchozíDalší
Načítání