Stáže

 

ŽÁDOST O STÁŽ NA NEUROLOGICKÉ KLINICE

Program stáže na Neurologické klinice FN Ostrava

Pobyt na akreditovaném pracovišti II. stupně pro lékaře v předatestační přípravě v oboru neurologie.

Délka trvání: 6 měsíců

Náplň:

 • 1 měsíc práce na neurologickém oddělní - absolvování vizit, práce na oddělení, anamnéza, neurologické vyšetření, příjem pacienta, propuštění
 • 2 měsíce práce na iktové a apalické JIP - absolvování vizit, práce na JIP, příjem, propuštění, cévní indikační schůzky, indikace systémové trombolýzy, mechanické rekanalizace mozkové tepny, PTA a stenting krčních tepen, endarterektomie
 • 2 měsíce práce na neurologické JIP - absolvování vizit, práce na JIP, příjem, propuštění, práce s ventilovanými pacienty, intubace, kanylace centrální žíly, péče o pacienty v myastenické krizi
 • 1 měsíc práce ve specializovaných ambulancích (dr. Mrázková):
  • neurosonologická laboratoř (duplexní vyšetřerní karotických tepen a transkraniální vyšetření)
  • elektroencefalografická a spánková laboratoř (EEG, videoEEG, spánková laboratoř)
  • EMG laboratoř (EMG a evokované potenciály)
  • poradna pro extrapyramidová onemocnění a kognitivní poruchy
  • epileptologická poradna
  • poradna pro nervosvalová onemocnění
  • centrum pro demyelinizační onemocnění
  • centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

 

Pobyt na akreditovaném pracovišti II. stupně pro lékaře v předatestační přípravě z jiných oborů.

Délka trvání: 1 měsíc

Náplň:

 • 1 týden práce na neurologickém oddělní - absolvování vizit, práce na oddělení, anamnéza, neurologické vyšetření, příjem pacienta, propuštění
 • 1 týden práce na iktové a apalické JIP - absolvování vizit, práce na JIP, příjem, propuštění, cévní indikační schůzky, indikace systémové trombolýzy, mechanické rekanalizace mozkové tepny, PTA a stenting krčních tepen, endarterektomie
 • 1 týden práce na neurologické JIP - absolvování vizit, práce na JIP, příjem, propuštění, práce s ventilovanými pacienty, intubace, kanylace centrální žíly, péče o pacienty v myastenické krizi
 • 1 týden práce ve specializovaných ambulancích (dr. Mrázková):
  • neurosonologická laboratoř (duplexní vyšetřerní karotických tepen a transkraniální vyšetření)
  • elektroencefalografická a spánková laboratoř (EEG, videoEEG, spánková laboratoř)
  • EMG laboratoř (EMG a evokované potenciály)
  • poradna pro extrapyramidová onemocnění a kognitivní poruchy
  • epileptologická poradna
  • poradna pro nervosvalová onemocnění
  • centrum pro demyelinizační onemocnění
  • centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání