Publikační činnost

 

Publikace v impaktovaných časopisech, Neurologická klinika FN Ostrava

1. Buzgova R, Kozakova R, Bar M. Assessment of Pain, Physical Symptoms, and Functional State of Patients With Progressive Neurological Disease in Palliative Care. Am J Hosp Palliat Care. 2020:1049909120985422. IF=1,638 (Q3)

2. Buzgova R, Kozakova R, Bar M. Pain, physical symptoms and functional assessment in progressive neurological disease in palliative care. BMJ Support Palliat Care. 2020. IF=2,681 (Q2)

3. Buzgova R, Kozakova R, Bar M. The effect of neuropalliative care on quality of life and satisfaction with quality of care in patients with progressive neurological disease and their family caregivers: an interventional control study. BMC Palliat Care. 2020;19(1):143. IF=2,015 (Q3,Q2)

4. Buzgova R, Kozakova R, Bar M, Skutova M, Ressner P, Bartova P. The Attitudes of Progressive Neurological Disease Patients and Their Family Members to End of Life Care: A Cross-Sectional Study. Omega (Westport). 2020:30222820936922. IF=1,347 (Q3,Q3)

5. Cimflova P, Volny O, Mikulik PR, Tyshchenko B, Belaskova S, Vinklarek J, et al. Detection of ischemic changes on baseline multimodal computed tomography: expert reading vs. Brainomix and RAPID software. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020;29(9):104978. IF=1,787 (Q4,Q4)

6. Diener HC, Sacco RL, Easton JD, Granger CB, Bar M, Bernstein RA, et al. Antithrombotic Treatment of Embolic Stroke of Undetermined Source: RE-SPECT ESUS Elderly and Renally Impaired Subgroups. Stroke. 2020;51(6):1758-65. IF=7,19 (Q1,Q1)

7. Krajickova D, Kral J, Herzig R, Klzo L, Krajina A, Havelka J, et al. Factors influencing therapy choice and clinical outcome in cerebral venous sinus thrombosis. Sci Rep. 2020;10(1):21633. IF=3,998 (Q1)

8. Kral J, Cabal M, Kasickova L, Havelka J, Jonszta T, Volny O, et al. Machine learning volumetry of ischemic brain lesions on CT after thrombectomy-prospective diagnostic accuracy study in ischemic stroke patients. Neuroradiology. 2020;62(10):1239-45. IF=2,238 (Q3,Q3,Q3)

9. Kusnierova P, Zeman D, Hradilek P, Zapletalova O, Stejskal D. Determination of chitinase 3-like 1 in cerebrospinal fluid in multiple sclerosis and other neurological diseases. PLoS One. 2020;15(5):e0233519. IF=2,740 (Q2)

10. Kusnierova P, Zeman D, Revendova K, Dlouhy O. Detection of monoclonal free light chains by immunofixation electrophoresis and isoelectric focusing - comparison with the quantitative method of determination. Scand J Clin Lab Invest. 2020;80(7):556-61. IF=1,475 (Q4)

11. Marcian V, Marecek R, Pail M, Brazdil M. Cerebrocerebellar structural covariance in temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsy Behav. 2020;111:107180. IF=2,508 (Q2,Q3,Q2)

12. Skoloudik D, Maskova J, Dusek P, Blahuta J, Soukup T, Burgetova A, et al. Digitized Image Analysis of Insula Echogenicity Detected by TCS-MR Fusion Imaging in Wilson's and Early-Onset Parkinson's Diseases. Ultrasound Med Biol. 2020;46(3):842-8. IF=2,514 (Q1,Q2)

13. Volny O, Zerna C, Tomek A, Bar M, Rocek M, Padr R, et al. Thrombectomy vs medical management in low NIHSS acute anterior circulation stroke. Neurology. 2020;95(24):e3364-e72. IF=8,770 (Q1)

14. Zeman D, Kusnierova P, Vsiansky F, Reguliova K, Skutova M, Woznicova I, et al. Cerebrospinal fluid oligoclonal IgM test in routine practice: Comparison with quantitative assessment of intrathecal IgM synthesis. Clin Chim Acta. 2020;508:137-45. IF=2,615 (Q2)

15. Charvat F, Vrana J, Netuka D, Cihlar F, Krajina A, Chovanec V, et al. Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentování vnitřní karotidy. Cesk Slov Neurol N 2020; 83(1): 84-94. doi: 10.14735/amcsnn202084. IF=0,377 (Q4,Q4)

16. Buzgova R, Kozakova R, Bar M, Skutova M, Ressner P, Bartova P, et al. Význam neuropaliativní péče pro zlepšení kvality života pacientů s progresivním neurologickým onemocněním – intervenční studie. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(3): 291-297. 10.14735/amcsnn2020291. IF=0,377 (Q4,Q4)

Neimpaktované publikace

  1. Bar M., Tomek A. Organizace iktové péče v České republice. Neurol. praxi 2020; 21(3): 176-180.

  2. Novobilský R., Kašičková L., Volný O., Bar M., Krupa P. Pacientka s mnohočetným nádorovým postižením CNS.Neurol. praxi 2020; 21(3): 237-238.

  3. Vališ K., Cimflová P., Vaníček J., Volný O. et al. Akutní léčba ischemické cévní mozkové příhody – mechanická trombektomie. Neurol. praxi 2020; 21(3): 191-196.

  4. Junkerová J., Kovalová E. Kryptogenní polyneuropatie - retrospektivní analýza - Transtyretinová familiární amyloidní polyneuropatie - diferenciálně diagnostická možnost.Neurol. praxi 2020; 21(4): 307-312.

  5. Čábal M., Václavík D. Přednemocniční triáž pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu.Neurol. praxi 2020; 21(3): 181-185.

  6. Škutová M. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací krvetvorby u pacientky s maligním průběhem RS od počátku nemoci (ISSN 2464-5389). MS News 5/2020.

 


Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání