Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Publikační činnost

Publikace v časopisech s IF (Impact Factor)

Bar M, Mikulik R, Skoloudík D, Czerny D, Lipina R, Klecka L, Juran V, Mraček J, Vondráčková D, Hrabalek L, Brzezny R, Dienelt J. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. J Neurosurg 2010;113(4):897-900. (IF2009 2,594)

Bar M, Školoudík D, Hradílek P, Zapletalová O, Paleček T, Kosek V. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2005, 4, 212-217. (IF 0,05)

Bar M, Školoudík D, Roubec M, Hradílek P, Chmelová J, Czerný D, Procházka V, Langová K, Herzig R. Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients. J Neuroimaging 2010;20(3):240-245. (IF2009 1,719)

Bar M., Škoda O., Školoudík D. Duplexní sonografie extrakraniálních tepen - národní standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii - odborná příloha. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:8-12. (IF 0,05)

Bardoň P, Školoudík D, Langová K, Herzig R, Kaňovský P. Changes in blood flow velocity in the radial artery after 1-hour of ultrasound monitoring using a diagnostic 1 - 5 MHz transcranial probe. J Clin Ultrasound 2010; 38(9):493-6. (IF2009 0,91)

Bártová P, Školoudík D, Fadrná T, Bar M, Kaňovký P. Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(5): 521-525. (IF 0,045)

Bártová P, Školoudík D, Ressner P, Langová K, Herzig R, Kaňovský P. Correlation between substantia nigra features detected by ultrasound and Parkinson’s disease symptoms. J Ultrasound Med 2010;29(1):37-42.(IF2009 1,181)

Filip M, Paleček T, Starý R, Lipina R, Mrůzek M, Školoudík D, Bar M, Höfer R, Czerný D, Doležilová V. Ultrazvukový peroperační monitoring glioblastomů v 2D obraze a reálním čase. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2004, 1/67, 42 - 46. (IF 0,05)

Herzig R, Hluštík P, Školoudík D, Šaňák D, Vlachová I, Herman M, Kaňovský P. Assessment of the cerebral vasomotor reactivity in internal carotid artery occlusion using a transcranial Doppler sonography and functional MRI. J Neuroimaging 2008;18(1):38-45. (IF 1,811)

Herzig R, Školoudík D, Hluštík P, Kaňovský P. Vyšetřování cerebrální vazomotorické reaktivity. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2005, 5, 374-377. (IF 0,05)

Herzig R, Školoudík D, Král M, Šaňák D, Roubec M, et al. Ultrasonographic and Perioperative Macroscopic Findings in Acute Carotid Artery Occlusion. J Neuroimaging 2009 [Epub ahead of print] (IF2009 1,719)

Herzig R, Školoudík D, Šaňák D. Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008 – zestručněná česká verze. Cesk Slov Neurol N 2008; 3: 364-371. (IF 0,319)

Herzig R, Vlachová I, Křupka B, Šaňák D, Bártková A, Mareš J, Školoudík D, Král M, Zapletalová J, Kaňovský P. Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení diagnostiky u pacientů s cévními mozkovými příhodami. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(3):272-276. (IF 0,045)

Herzig R, Vlachová I, Mareš J, Gabryš M, Šaňák D, Školoudík D, Bártková A, Buřval S, Schneidera P, Hluštík P, Král M, Zapletalová J, Kaňovský P. Occurrence of diabetes mellitus in spontaneous intracerebral hemorrhage. Acta Diabetologica 2007, 44(4): 201-7. (IF 1,620)

Hradílek P, Štourač P, Bar M, Zapletalová O, Školoudík D. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis. Acta Ophthalmol 2009; 87(1): 65-70. (IF2008 2,138)

Hradílek P, Vlcek F, Zapletalová O, Školoudík D. Vyšetření vizuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 78-83. (IF 0,045)

Hradílek P, Zapletalová O, Doležil D, Školoudík D. Acute optic neuritis in multiple sclerosis. Evaluation of whith a colour doppler imaging. Neuro-ophthalmology, 2005, 29 (4), 161-164.

Koliba P, Zapletalová O, Petzel M. Vliv gravidity na průběh roztroušené mozkomíšní sklerózy. Ces a slov Neurol Neurochir 2006; 69 (2): 125-129. (IF 0,037)

Nedelmann M, Stolz E, Gerriets T, Baumgartner RW, Malferrari G, Seidel G, Kaps M, Školoudík D et al. Consensus Recommendations for Transcranial Color-Coded Duplex Sography for the Assessment of Intracranial Arteries in Clinical Trials on Acute Stroke. Stroke 2009;40(10):3238-44. (IF2008 6,499)

Pit'ha V, Doležil D, Nováková I, Šimková L. První zkušenosti s terapií mycophenolate mofetilem u refrakterní myasthenia gravis. Ces a slov Neurol Neurochir 2005; 68 (1): 4-8.

Prochazka V, Hrbac T, Chmelova J, Skoloudik D, Prochazka M. PHACE Syndrome: Persistent Fetal Vascular Anomalies. Interventional Radiology 2005, 11 (4), 355-362. (IF 0,64)

Prochazka V, Chmelova J, Cizek V, Skoloudik D, Hrbac T. Giang serpentine interna carotid artery aneurysm: Endovascular parent artery occlusion. A pediatric case report. Interventinal Neuroradiology 2007;13:85-94. (IF 0,65)

Ressner P, Skoloudik D, Hlustik P, Kanovsky P . Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson's disease. J Neuroimaging. 2007;17(2):164-7. (IF 1,56)

Ressner P, Školoudík D, Kaňovský P. Echogenita substantia nigra u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Pilotní studie. Čes a Slov Neurol Neurochir 2006, 5, 376-379. (IF 0,07)

Roubec M, Školoudík D, Herzig R, Bar M, Jonszta T, Procházka V, Chmelová J, Fadrná T, Langová K. Korelace transkraniální barevné duplexní sonografie, CT angiografie a digitální subtrakční angiografie u pacientů s aterosklerotickým postižením mozkových tepen v běžné klinické praxi. Čes Slov Neurol N 2009;6: 542-547. (IF2008 0,319)

Saňák D, Herzig R, Král M, Bártková A., Zapletalová J., Hutyra M., Skoloudík D., Vlachová I., Veverka T., Horák D., Kaňovský P. Is atrial fibrillation associated with poor outcome after thrombolysis? J Neurol 2010;257(6):999-1003. (IF2009 2,903)

Šaňák D, Herzig R, Školoudík D, Horák D, Zapletalová J, Köcher M, Kaňovský P. The Safety and Efficacy of Continual Transcranial Doppler Monitoring in Treatment of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients. J Neuroimaging 2010;20(1):58-63. (IF2009 1,719)

Šaňák D, Herzig R, Zapletalová J, Horák D., Král M., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Vlachová I., Buřval S., Köcher M., Heřman M., Kaňovský P. Predictors of good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis. Acta Neurol Scand 2010. [Epub ahead of print] (IF2009 2,324)

Šaňák D, Horák D, Král M, Herzig R, Zapletalová J, Školoudík D, Veverka T, Bártková A, Vlachová I, Buřval S, Heřman M, Kaňovský P. Is clinical-diffusion Mismatch associated with good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravous thrombolysis? Cesk Slov Neurol N 2009;6:548-552. (IF2008 0,319)

Šanák D., Nosáĺ V., Horák D., Školoudík D., Herzig R., Kaňovský P. Impact of diffusion-weighted MRI-measured initial cerebral infarction volume on clinical outcome in acute stroke patients with middle cerebral artery occlusion treated by thrombolysis. Neuroradiology 2006, 632-639. (IF 1,46)

Škoda O., Bar M., Školoudík D. Duplexní sonografie extrakraniálních tepen - národního standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:5-8. (IF 0,05)

Škoda O., Bar M., Školoudík D., Mikulík R. Funkční specializace v neurosonologii - obsah a podmínkY k výkonu funkční odbornosti. Ces a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:4-5. (IF 0,05)

Škoda O., Mikulík R., Školoudík D. Transkraniální dopplerovská sonografie - národní standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:12-15. (IF 0,05)

Školoudík D, Bar M, Šaňák D, Bardoň P, Roubec M, Langová K, Herzig R, Kaňovský P. D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization. J Thomb Thrombolysis 2010;29(4):477-482 (IF2009 1,846)

Školoudík D, Bar M, Škoda O, Václavík D, Hradílek P, Allendoerfer J, Šaňák D, Hluštík P, Langová K, Herzig R, Kaňovský P. Safety and Efficacy of the Sonographic Acceleration of the Middle Cerebral Artery Recanalization: Results of the pilot Thrombotripsy Study. Ultrasound Med Biol 2008:34;1775-1782. (IF 2,395)

Školoudík D, Bar M, Škoda O, Václavík D, Hradílek P, Šimíčková K. Bezpečnost a účinnost trombotripse - akcelerace trombolýzy pomocí ultrazvuku. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2004, 3/67, 157 - 161. (IF 0,05)

Školoudík D, Fadrná T, Bar M, Zapletalová O, Zapletal O, Blatný J, Langová K, Šaňák D, Král M, Herzig R, Kaňovský P. Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků. Česk Slov Neurol N 2009;5:446-452. (IF2008 0,319)

Školoudík D, Fadrná T, Bar M, Zapletalová O, Zapletal O, Blatný J, Penka M, Langová K, Hluštík P, Herzig R, Kaňovský P. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. J Tromb Tromb 2008:26;119-124 (IF 2,266)

Školoudík D, Fadrná T, Bártová P, Langová K, Ressner P, Zapletalová O, Hluštík P, Herzig R, Kaňovský P. Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra. Ultrasound Med Biol 2007; 33/9: 1347–1352. (IF 1,922)

Školoudík D, Fadrná T, Roubec M, Bar M, Zapletal O, Blatný J, Langová K, Bardoň P, Šaňák D, Kaňovský P, Herzig R. Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe. Ultrasound Med Biol 2010;36(7):1052-1059. (IF2009 2,021)

Školoudík D, Herzig R, Fadrná T, Bar M, Hradílek P, Roubec M, Jelínková M, Šaňák D, Král M, Chmelová J, Heřman M, Langová K, Kaňovský P. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral hemorrhage. Brit J Opthalmol 2010 [Epub ahead of print] (IF2009 2,917)

Školoudík D, Král M, Šaňák D, Vlachová I, Hluštík P, Michalkova K, Herzig R, Kaňovský P. Thrombolytic treatment of ischemic stroke occurring during a migrainous attack: A case report. Cephalagia 2010;30(3):368-372. (IF2009 3,464)

Školoudík D, Majvald Č, Chudoba V. Možnosti diagnostiky tkáňových lézí mozku pomocí ultrazvuku. Čes a Slov Neurol Neurochir, 1999;3:135-140 (IF 0,05)

Školoudík D, Majvald Č, Chudova V, Václavík D. Nové možnosti transkraniální ultrazvukové diagnostiky při použití kontrastní látky. Čes a Slov Neurol Neurochir 1999;5: 253-258 (IF 0,05)

Školoudík D, Václavík D, Chudoba V, et al. Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou. Čes a Slov Neurol Neurochir 2006, 5, 355-359. (IF 0,07)

Školoudík D, Walter U. Method of transcranial sonography and validity. International Review of Neurobiology 2010;90(C): 9-35. (IF2009 4,017)

Školoudík D. Historie, současnost a budoucnost trombolytické terapie mozkového infarktu - diskusní příspěvek k článku MUDr. Roberta Mikulíka. Čes a Slov Neurol Neurochir 66/99, 2003, 1, 77-78. (IF 0,05)

Školoudík D., Bar M., Mikulírk R., et al. Doporučení pro systémovou trombolýzu u pacientů s akutním mozkových infarktem. Čes a Slov Neurol Neurochir 2006, 2, 151-156. (IF 0,07)

Školoudík D., Bar M., Škoda O., Václavík D., Hradílek P., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(3):248-252. (IF 0,045)

Školoudík D., Bar M., Václavík D., Škoda O., Korsa J., Hradílek P., Šimíčková K., Kosek V., Ploticová V., Urbancová K., Herzig R., Kaňovský P. Riziko vzniku vaskulární příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(2):163-167. (IF 0,045)

Školoudík D., Bar M., Zapletalová O., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(4): 375-379. (IF 0,045)

Školoudík D., Fadrná T. , Sedláková M. , Ressner P. , Bar M. , Zapletalová O. , Šaňák D., Herzig R. , Kaňovský P. Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test. Ces Slov Neurol N 2007; 70/103(4): 382-387. (IF 0,045)

Školoudík D., Šajerová I., Václavík D., Chudoba V. Stenózy intrakraniálních tepen - rizikové faktory a riziko cévní mozkové příhody. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;5:334-339. (IF 0,05)

Školoudík D., Václavík D. Transkraniální barevná duplexní sonografie - národní standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii. Čes a Slov Neurol Neurochir. Suppl. 2;2002:18-21. (IF 0,05)

Školoudík D.,Václavík D. Transkraniální barevná duplexní sonografie - národní standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii - odborná příloha. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:21-25. (IF 0,05)

Štourač P, Doležil D, Kavapilova K, Kadaňka Z. Autoimunitní paraneoplastická mozečková degenerace - klinická a imunologická analýza. Ces a slov Neurol Neurochir 2000; 63 (2): 97-101

Václavík D, Školoudík D, et al. Asociace vybraných rizikových faktorů s tíží aterosklerotického postižení v karotické bifurkaci. Cesk Slov Neurol N 2008; 3: 295-292. (IF 0,319)

Václavík D, Školoudík D, Majvald Č. Duplexní transkraniální sonografie - průtokové rychlosti v intrakraniálních mozkových tepnách. Čes a Slov Neurol Neurochir 2000;2:92-96. (IF 0,05)

Václavík D, Školoudík D. Diagnostika postižení drobných mozkových tepen pomocí barevné transkraniální sonografie hodnocením rezistenčního indexu. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2004, 2/67, 99 - 103. (IF 0,05)

Walter U, Školoudík D, Berg D. Transcranial sonography findings related to non-motor features of Parkinson´s disease. J Neurol Sci 2010;289(1-2):123-127. (IF2009 2,324)

Zapletalová O, Lichnovský J, Vlček F, et al. Korelace neurologických, imunologických, elektrofyziologických a NMR nálezů u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Ces a slov Neurol Neurochir 1996; 59 (3): 167-169.

 

Granty

 

 • Grant města Ostravy 2005 - Bar M, Školoudík D, Šimíčková K. Zdravotnická osvěta občanů města Ostravy zaměřená na prevenci cévních mozkových příhod.
 • Grant GAČR GA101/06/0491/2006- Farana V, Bar M, Školoudík D et al. Vývoj zařízení na 3D ultrazvukové zobrazení a měření aterosklerotického plátu v oblasti karotické artérie.
 • Grant IGA MZ ČR NR/9487-3/2007 - Školoudík D et al. Aktivace fibrinolytického systému pomocí kontinuálního ultrazvukového monitoring u pacientů s ischemickou cévní mozkovau příhodou a dobrovolníků.
 • Grant Moravskoslezského kraje 2007: Školoudík D, Procházka V, et al. Terapie akutní cévní mozkové příhody pomocí intravaskulární sonotrombolýzy EKOS systémem.
 • Grant IGA MZ ČR NS/10106-4/2008: Mikulík R, Bar M, Školoudík D. Studie na optimalizaci dávky tPA v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem.
 • Grant IGA MZ ČR NT-11046-6/2010: Král M, Školoudík D et al. Identifikace vztahu mezi akutní cévní mozkovou příhodou a onemocněním srdce.
 • Grant IGA MZ ČR NT-11386-6/2010: Školoudík D et al. Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a karotického stentingu pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem.

Citace

 

1-2/ Vaclavik D, Školoudík D. Diagnosis of affection of small cerebral vessels using coloured transcranial sonography by evaluation of the resistence index. Ces a Slov Neurol Neurochir 2004, 67 (2): 99-103.

citace:

1. Hirt M, Krajsa J. Microscopic haemorrhages in perivascular spaces outside of a shot canal in the brain. Ces a Slov Neurol Neurochir 2005, 68 (1): 26-28. SCI

2. Haluzová A, Jura R, Bednařík J, Škutilová S, Andrasínová T, Keřkovský M, Křivanová A. Subacute hypertensive reversible leukoencephalopathy - a case report. Cesk Slov Neurol N 2008, 71(6): 726-731. SCI

 

3/ Filip M, Palecek T, Stary M, Lipina R, Mruzek M, Školoudík D, Bar M, Hoffer R, Cerny D, Dolezilova V. Ultrasound peroperative monitoring of glioblastoma in realtime 2D imagings. Ces a Slov Neurol Neurochir 2004, 67 (1): 43-48.

citace:

1. Ryska P, Zizka J, Malek V, et al. Early postoperative MRI in subjects with high - grade gliomas. Ces a Slov Neurol Neurochir 2005, 68 (1): 19-25. SCI

 

4-5/ Skoda O, Bar M, Školoudík D. Duplex sonography of extracranial arteries - A national standards assessment in the framework of functional specialization in neurosonology. Ces a Slov Neurol Neurochir 2002, 65 (Suppl. 2): 5-8.

citace:

 1. Gregova D, Termerova J, Korsa J, et al. Changes of flow parameters in the cervical carotid vascular system in patients with carotid bulbus stenosis . Ces a Slov Neurol Neurochir 2005, 68 (5): 310-315. SCI

 2. Gregova D, Termerova J, Korsa J, et al. Age dependence of flow velocities in the carotid arteries  Ces a Slov Neurol Neurochir 2004, 67 (6): 409-414. SCI

   

6-7/ Bar M, Skoda O, Školoudík D. Duplex sonographic extracranial cerebrovascular testing. Ces a Slov Neurol Neurochir 2002, 65 (Suppl. 2): 8-11.

citace:

1. Gregova D, Termerova J, Korsa J, et al. Changes of flow parameters in the cervical carotid vascular system in patients with carotid bulbus stenosis. Ces a Slov Neurol Neurochir 2005, 68 (5): 310-315. SCI
2. Gregova D, Termerova J, Korsa J, et al. Age dependence of flow velocities in the carotid arteries. Ces a Slov Neurol Neurochir 2004, 67 (6): 409-414. SCI

 

8/ Vaclavik D, Školoudík D, Majvald C. Duplex transcranial sonography - Flow rate in intracranial cerebral arteries. Ces a Slov Neurol Neurochir 2000, 63 (2): 92-96.

citace:

1. Gregova D, Termerova J, Korsa J, et al. Age dependence of flow velocities in the carotid arteries. Ces a Slov Neurol Neurochir 2004, 67 (6): 409-414. SCI

 

9-10/ Bartova P, Školoudík D, Fadma T, Ressner P, Kanovsky P, Herzig R. Substantia nigra evaluation in atypical parkinsonian syndromes and Parkinson's disease. Movement Disorders 2007, 22:S142.

citace:

1. AMM Vlaar, AEP Bouwmans, MJPG van Kroonenburgh, WH Mess, SC Tromp, PGWM Wuisman, AGH Kessels, A Winogrodzka, WEJ Weber. Protocol of a prospective study on the diagnostic value of transcranial duplex scanning of the substantia nigra in patients with parkinsonian symptoms. BMC Neurology, 2007, 7 : 28. SCI

2. Bouwmans AEP, Vlaar AMM, Srulijes K, et al. Transcranial sonography for the discrimination of idiopathic Parkinson´s disease from the atypical Parkinsonian syndromes. International Review of Neurobiology 2010;90:121-146. SCI + citace v monografii

 

11-20/ Školoudík D, Fadrná T, Bártová P, Langová K, Ressner P, Zapletalová O, Hluštík P, Herzig R, Kaňovský P. Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra. Ultrasound Med Biol 2007; 33/9: 1347–1352.

citace:

 1. Walter U, Kanowski M, Kaufmann J, Grossmann A, et al. Contemporary ultrasound systems allow high-resolution transcranial imaging of small echogenic deep intracranial structures similarly as MRI: A phantom study. Neuroimage 2008 Apr 1;40(2):551-8. SCI

 2. Berg D, Godau J, Walter U. Transcranial sonography in movement disorders. Lancet Neurology 2008;7(11):1044-1055. SCI

 3. Hesse S, Barthel H, Strecker K, Oehlwein C, Sabrl O, Schwarz J. Nuklearmedizinische Diagnostik beim Parkinson-Syndrom. Akt Neurol 2008; 35(8): 389-98. SCI

 4. Walter U. Transcranial brain sonography findings in Parkinson's disease: Implications for pathogenesis, early diagnosis and therapy. Expert Review of Neurotherapeutics 2009;9(6): 835-846.

 5. Godau J, Berg D. Role of Transcranial Ultrasound in the Diagnosis of Movement Disorders. Neuroimaging Clinics of North America 2010;20(1):87-101. SCI

 6. Hernandez-Vara J. Brain parenchyma sonography in the study of movement disorders. Revista de Neurologia 2010;50(8):486-494. SCI

 7. Van de Loo S, Walter U, Behnke S, Hagenah J, Lorenz M, Sitzer M, Hilker R, Berg D. Reproducibility and diagnostic accuracy of substantia nigra sonography for the diagnosis of Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010, doi:10.1136/jnnp.2009.196352 SCI

 8. Blahuta J, Soukup T, Čermák J. The image recognition of brain-stem ultrasound images with using a neural network based on PCA. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND INFORMATICS 2011;2 (5):46-54.

 9. Simone van de Loo, Uwe Walter, Stefanie Behnke, Johann Hagenah, Matthias Lorenz, Matthias Sitzer, Rüdiger Hilker, Daniela Berg. Reproducibility and diagnostic accuracy of substantia nigra sonography for the diagnosis of Parkinson’s disease. PEER repository. http://repository.peerproject.eu:8080/jspui/handle/123456789/8955

 10. Blahuta J, Soukup T, Čermák J. The recognition of substantia nigra in brain stem ultrasound images based on Principal Component Analysis. Mathematical Models for Engineering Science. Proceeding MMES'10 Proceedings of the 2010 international conference on Mathematical models for engineering science 2010: 94-98.

 

21/ Skoloudik D, Bartova P, Fadrna T, Herzig R, Kanovsky P. Reproducibility of sonographic measurement of substantia nigra [abstract]. J Neurol 2006; 253(Suppl 2): 13.

citace:

 1. Schreiber J, Sojka E, Licev L. Analysis and diagnostics of the brain-stem ultrasound images. Systems, Signals and Image Processing, 2007 and 6th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services. 14th International Workshop on. 2007: 467-470. SCI

 

22-28/ Školoudík D, Bar M, Hradílek P, Václavík D, Škoda O. Safety and efficacy of thrombotripsy - acceleration of thrombolysis by TCCS. CD-ROM Proceeding of the NSRG 2003 Meeting, Germany.

1. Alexandrov AV. Ultrasound enhanced thrombolysis for stroke. Int J Stroke 2006; 1: 26-29. SCI

2. Tsivgoulis G, Alexandrov AV. Ultrasound-enhanced thrombolyis in acute ischemic stroke: potential, failures, and safety. Neurotherapeutics 2007;4(3):420-7. SCI

3. Tsivgoulis G, Alexandrov AV. Ultrasound Enhanced Thrombolysis: Applications in Acute Cerebral Ischemia. Journal of Clinical Neurology, 2007, 3 (1), 1-8. SCI

4. Tsivgoulis G, Culp WC, Alexandrov AV. Ultrasound enhanced thrombolysis in acute arterial ischemia. Ultrasonics 2008 Aug;48(4):303-11. SCI

5. Alexandrov AV. Ultrasound enhanced thrombolysis for stroke. Acta Clin Croat 2006; 45: 343-349.

6. M Ribo S. Ultrasonography in the Management of Acute Stroke. Neurologist - Acute Stroke: Bench to Bedside, 2006 - Informa Healthcare. Citace v monografii.

7. Molina CA. Sonotrombólisis en el ictus agudo. In: Montaner J. Tratamiento del ictus isquémico. Marge Medica Books 2009:79-87. ISBN: 978-84-92442-13-3. Citace v monografii

 

29-31/ Mikulík R, Neumann J, Školoudík D, Václavík D. Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem. Čes a Slov Neurol Neurochir 2006; 69/102: 320-325.

citace:

 1. Rohan V, Ševčík P, Polívka J, Ambler Z, Kreuzberg B, Ferda J. Klinický pohled na výpočetní tomografii. Čes a Slov Neurol Neurochir 2007; 70/103(6): 643-652. SCI

 2. Škoda O. Antiagregační léčba po ischemické cévní mozkové příhodě. Interní medicína pro praxi 2006;12:534-538.

 3. Bártková A, Šaňák D, Herzig R, Vlachová I, Zapletalová J, Král M, Hluštík P, Kaňovský P. Prospektivní analýza subtypů a rizikových faktorů ischemické cévní mozkové příhody u dospělých do 50 let. Cesk Slov Neurol N 2010;73(2):143-149. SCI

 

32/ Školoudík D, Bar M, Mikulík R, Neumann J, Václavík D, Herzig R, Škoda O, Kalita Z, Šaňák D, Polívka J. Doporučení pro systémovou trombolýzu u pacientů s akutním mozkových infarktem. Neurol pro praxi 2006, 1, 53-56.

citace:

1. Charvát F, Lacman J, Mašková J, Elis J, Beneš V. Mechanická embolektomie pomocí Merci katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen. Cesk Slov Neurol N 2008, 71/104 (1), 69-74. SCI

 

33-34/ Školoudík D, Bar M, Škoda O, Václavík D, Hradílek P, Šimíčková K. Bezpečnost a účinnost trombotripse – akcelerace trombolýzy pomocí ultrazvuku. Ces a Slov Neurol Neurochir, 2004, 3/67, 157 – 161.

citace:

 1. Charvát F, Lacman J, Mašková J, Elis J, Beneš V. Mechanická embolektomie pomocí Merci katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen. Cesk Slov Neurol N 2008, 71/104 (1), 69-74. SCI

 2. Goldemund D., Mikulík R., Reif R. Současný stav a perspektivy trombolytické terapie (část II) Neurol pro praxi 2007; 8(5): 299-300.

 

35/ Školoudík D, Bar M, Mikulík R, Neumann J, Václavík D, Herzig R, Škoda O, Kalita Z, Šaňák D, Polívka J. Doporučení pro systémovou trombolýzu u pacientů s akutním mozkových infarktem. Ces a Slov Neurol Neurochir 2006, 2, 151-156.

citace:

1. Krajina A. Komentář ke článku Charvát F et al. Mechanická embolektomie pomocí MERCI katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen. Cesk Slov Neurol N 2008, 71/104 (1), 66-67. SCI

 

36-48/ Ressner P, Školoudík D, Hlustik P, Kanovsky P. Hyperechogenicity of the Substantia Nigra in Parkinson's Disease. J Neuroimaging 2007: 17(2): 164 – 167.

citace:

1. Gaenslen A, Unmuth B,Godau J, Liepelt I, Di Santo A, Schweitzer K, Gasser T, Machulla H, Reimold M, Marek K. The specificity and sensitivity of transcranial ultrasound in the differential diagnosis of Parkinson's disease: a prospective blinded study. The Lancet Neurology 2008; 7(5): 417 – 424. SCI

2. Berg D, Riederer P, Gerlach M. Contribution of disturbed iron metabolism to the pathogenesis of Parkinson’s disease. Future Neurology 2008; 3(4): 447-461. (doi:10.2217/14796708.3.4.447)

3. Berg D, Godau J, Walter U. Transcranial sonography in movement disorders. Lancet Neurology 2008;7(11):1044-1055. SCI

4. Dalaker TO, Beyer MK, Stosic M, Zivadinov R. Role of Imaging Techniques in Discerning Neurobehavioral Changes in Ischemic, Neurodegenerative and Demyelinating Disorders. In: Ritsner MS. (Ed.) The Handbook of Neuropsychiatric Biomarkers, Endophenotypes and Genes. Springer Netherlands: 2009, p. 17-54. citace v monografii

5. Walter U. Transcranial brain sonography findings in Parkinson's disease: Implications for pathogenesis, early diagnosis and therapy. Expert Review of Neurotherapeutics 2009;9(6): 835-846.

6. Vlaar AMM, Bouwmans A, Mess WH, Tromp SC, Weber WEJ. Transcranial duplex in the differential diagnosis of parkinsonian syndromes : AAA systematic review. Journal of Neurology 2009;256(4): 530-538. SCI

7. Martínez-Hernández HR, Castañeda LCR. Transcraneal sonography in the diagnosis of Parkinson disease [La sonografía transcraneal, una herramienta útil en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson]. Archivos de Neurociencias 2008;13(3): 202-207.

8. Berg D. Transcranial ultrasound as a risk marker for Parkinson's disease. Movement Disorders 2009;24(Suppl. 2):677-683. SCI

9. Godau J, Berg D. Role of Transcranial Ultrasound in the Diagnosis of Movement Disorders. Neuroimaging Clinics of North America 2010;20(1):87-101. SCI

10. Gaenslen A, Berg D. EARLY DIAGNOSIS OF PARKINSON'S DISEASE. International Review of Neurobiology 2010;90:81-92. SCI + citace v monografii

11. Walter U. TRANSCRANIAL SONOGRAPHY IN BRAIN DISORDERS WITH TRACE METAL ACCUMULATION. International Review of Neurobiology 2010;90:167-178. SCI + citace v monografii

12. Berg D, Gaenslen A. Place Value of Transcranial Sonography in Early Diagnosis of Parkinson's Disease. NEURODEGENERATIVE DISEASES 2010;7(5):291-299. SCI

13. Woitalla D, Braak H, Tredici KD, et al. Transcraniel Ultrasound in the Differential Diagnosis of Parkinson's Disease. FORTSCHRITTE DER NEUROLOGIE PSYCHIATRIE 2010;78 (Suppl. 1):S25-S30. SCI

 

49/ Ressner P, Školoudík D. Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson´s disease: Pilot study. Parkinsonism & Rel Dis 2005; 11 (Suppl. 2): 221.

 1. Constantinescu R, Ravina B. Should transcranial sonography be used for the diagnosis of Parkinson´s disease? Moving Along 2005; 7: 9-10.

50/ Herzig R, Školoudík D, Hluštík P, Kaňovský P. Vyšetřování cerebrální vazomotorické reaktivity. Komentář k článku Ševčíka a spol. Čes a Slov Neurol Neurochir 2005; 68/101: 374–377.

citace:

1. Stejskal L, Ostrý S. Vazomotorická versus neuronální aktivita. (Stav při stenóze vnitřní karotidy a po endarterektomii). Neurol pro praxi 2007, 8 (6), 371-375. 

51-68/ Šaňák D, Nosáľ V, Horák D, Bártková A, Zeleňák K, Herzig R, Bučil J, Školoudík D, Buřval S, Cisariková V, Vlachová I, Köcher M, Zapletalová J, Kurča E, Kaňovský P. Impact of diffusion-weighted MRI-measured initial cerebral infarction volume on clinical outcome in acute stroke patients with middle cerebral artery occlusion treated by thrombolysis. Neuroradiology 2006; 48(9): 632-9.

citace:

1. 张涛 柴慈婧 李楚彦 钟士江. 弥散加权成像和灌注加权成像在脑梗塞中的应用进展 (Application of diffusion-weighted Imaging and Perfusion weighted Imaging in Cerebral Infarction). ACTA ACADEMIAE MEDICINAE CPAF 2008; Vol.17, No.8: 707-709.

2. MRI弥散和灌注成像诊断超早期脑梗死的实验研究 (Experimental Study of Hyperacute Cerebral Infarction with Perfusion Weighted MR Imaging and Diffusion Weighted MR Imaging) <<实用放射学杂志 >>200709
汪延希 , 谷瓅 , 范义 , 王秀荣 , 胡卫东 , 梁冰 , 娄明武
3. Mark VW, Taub E, Perkins C, Gauthier L, Uswatte G. MRI infarction load and CI therapy outcomes for chronic post-stroke hemiparesis. Restorative Neurology and Neuroscience 2008 - IOS Press. SCI

4. Kalvach P, Keller O. Variace mozkového průtoku v zobrazovacích metodách. Ces a Slov Neurol Neurochir 2007; 70/103(3): 236-47. SCI

5. Furtado AD, Smith WS, Koroshetz W, Dillon WP, Furie KL, Lev MH, Vittinghoff E, Schaeffer S, Biagini T, Hazarika O, Wintermark M. Perfusion CT Imaging Follows Clinical Severity in Left Hemispheric Strokes. Eur Neurol 2008;60:244-252. SCI

6. Harry VN, Semple SI, Gilbert FJ, Parkin DE. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the early detection of response to chemoradiation in cervical cancer. Gynecologic Oncology 2008: 111(2):213-220. SCI

7. Yoo AJ, Verduzco LA, Schaefer PW, Hirsch JA, Rabinov JD, Gilberto González R. MRI-Based Selection for Intra-Arterial Stroke Therapy. Value of Pretreatment Diffusion-Weighted Imaging Lesion Volume in Selecting Patients With Acute Stroke Who Will Benefit From Early Recanalization. Stroke 2009; 40: 2046-2054. SCI

8. Sims JR, Gharai RL, Schaefer PW, Vangel M, Rosenthal ES, Lev MH, Schwamm LH. ABC/2 for rapid clinical estimate of infarct, perfusion, and mismatch volumes. Neurology 2009;72:2104-2110. SCI

9. Stephan KM, Breer E. Wert der zerebralen Bildgebung nach ischämischem hirninfarkt für die Rehabilitation. Neurol Rehabil 2009;15(2):143-160.

10. De la Peňa PPG. Efifacia y fiabilidad de los sistemas de protección cerebral durante la angioplastia de carótida. Deteccion de lesiones isquémicas silentes mediante resonancia magnética potenciada en difusión. Doktorská teze (Tesis doctoral). Univesidad de Sevilla – Facultad de Medicina, 2008

11. Li YH, Li MH, Zhao ZG, Bai QK. Comparison of MRI-based thrombolysis for patients with middle cerebral artery occlusion ≤ 3 h and 3-6 h. Neurology India 2009;57(4):426-433. SCI

12. Jha RM, Hochberg LR, Hakimelahi R, Hirsch JA, Gonzales RG, Yoo AJ. Hyperacute stent placement in acute cervical internal carotid artery occlusions: the potential role of magnetic resonance imaging. J NeuroInterv Surg 2009;1(2):171-174. SCI

13. Harry VN. Novel imaging techniques as response biomarkers in cervical cancer. Gynecologic Oncology 2010;116(2): 253-261. SCI

14. Albert J. Yoo MD; Elizabeth R. Barak MD; William A. Copen MD; Shahmir Kamalian MD; Leila Rezai Gharai MD; Muhammad A. Pervez MD; Lee H. Schwamm; R. Gilberto González MD, PhD; and Pamela W. Schaefer MD. Combining Acute Diffusion-Weighted Imaging and Mean Transmit Time Lesion Volumes With National Institutes of Health Stroke Scale Score Improves the Prediction of Acute Stroke Outcome. Stroke 2010;41(8):1728-1735. SCI

15. Konstas AA, González RG, Lev MH. CT Perfusion (CTP). In: González RG, Hirsch JA, Lev MH, Schaefer PW, Schwamm LH. Acute ischemic stroke. Imaging and Intervention. 2011, 83-121, DOI: 10.1007/978-3-642-12751-9_5.

16. Yoo AJ, Gonzales R. Clinical Applications of Diffusion MR Imaging for Acute Ischemic Stroke. Neuroimaging Clinics of North America, 2011;21 (1):51-69.

17. Jaehoon Joung, MD and Dushin Jeong, MD. The Safety and Efficacy of Recombinant Tissue Plasminogen Activator (r-tPA) in Ischemic Stroke Patients in a Community-based Hospital. J Korean Geriatr Soc. 2010 Jun;14(2):84-96.

18. Hyang-I Park, Jae-Kwan Cha, Myung-Jin Kang, Dae-Hyun Kim, Nam-Tae Yoo, Jae-Hyung Choi, Jae-Taeck Huh. Reduced rCBV Ratio in Perfusion-Weighted MR Images Predicts Poor Outcome after Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke. Eur Neurol 2011;65:257-263

  

69/ Bar M, Škoda O, Školoudík D, Václavík D. Duplexní sonografie extrakraniálních tepen-návrh národního standardu vyšetrení v rámci funkcní specializace v neurosonologii. Ceská a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002; 65 (Suppl. 2): 20-23.

citace:

1. Farana R. Complex Interdisciplinary Project Management Included to the Study Plans. 9th International Conference on Engineering Education. 2006, July 23-28, Session M5D.

 

70/ Herzig R, Král M, Olivier P, Šaňák D, Bachleda P, Utíkal P, Školoudík D et al. Ischemický iktus podmíněný akutní okluzí ACI: roční outcome pacientů léčených akutní CEA a IVT. Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(Suppl):7.

citace:

1. J. Mraček, I. Holečková, J. Mork, M. Choc. Timing karotické endarterektomie. Cesk Slov Neurol N 2008;71/104(4):414-421. SCI

 

71-72/ Hradílek P, Vlček F, Zapletalová O, Školoudík D. Vyšetření vizuální evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy. Cesk Slov Neurol N 2008, 70/103 (1), 78-83.

citace:

 1. J. Szanyi, M. Kuba, Z. Kubová, J. Kremláček, J. Langrová, N. Jirásková. Retrospektivní analýza nálezů zrakových evokovaných potenciálů při akutním zánětu zrakového nervu. Cesk Slov Neurol N 2008, 71/104 (3), 317-323. SCI

 2. J. Szanyi, Z. Kubová, M. Kuba, J. Kremláček, J. Langrová, R. Taláb, K. Honegr, J. Szanyi. Comparison of results of measurement of visual evoked potentials in patiens with multiple sclerosis and neuroborreliosis. Cesk Slov Neurol N 2007;70:658-664. SCI

   

73-79/ Školoudík D, Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1-389. ISBN 80-7262-245-5.

citace:

 1. Kalvach P, Keller O. Variace mozkového průtoku v zobrazovacích metodách. Ces a Slov Neurol Neurochir 2007; 70/103(3): 236-47. SCI

 2. Gregova D, Termerova J, Korsa J, et al. Changes of flow parameters in the cervical carotid vascular system in patients with carotid bulbus stenosis. Ces a Slov Neurol Neurochir 2005; 68 (5): 310-315. SCI

 3. Krajina A, Krajíčková D, Špriňar Z, et al. Mechanická perkutánní extrakce embolu při akutní cévní mozkové příhodě: Kazuistika a přehled literatury. Ces a Slov Neurol Neurochir 2005; 68: 51-57. (citace kapitoly: Školoudík D, Kubák R. Akcelerace trombolýzy pomocí ultrazvuku - trombotripse, sonotrombolýza.) SCI

 4. Lišaník M. Trombóza mozkových splavů. NEURO3 2004 05:R01.

 5. Lipina R, Paleček T. Chirurgická léčba hydrocefalu v dětském věku. Pediatrie pro praxi 2004; 3: 133-136. (citace kapitoly: Školoudík D. Transkraniální duplexní sonografie.)

 6. Reková P, Bauer J. Detekce mikroembolizací pomocí transkraniální dopplerovské sonografie. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(1): 30-7. SCI

 7. Roubec M. Možnosti detekce stenózy a okluze intrakraniální mozkové tepny. Neurológia 2009; 1: 31-36.

 

80-81/ Herzig R, Vlachová I, Mareš J, Gabryš M, Šaňák D, Školoudík D, Bártková A, Buřval S, Schneiderka P, Hluštík P, Král M, Zapletalová J, Kaňovský P. Occurrence of diabetes mellitus in spontaneous intracerebral hemorrhage. Acta Diabetol 2007; 44(4): 201-7.

citace:
1. 贾茜, 郑华光, 王春雪, 王拥军. 脑卒中与糖代谢异常 (. Chinese Journal of Geriatric Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases 2008; 10(10): 799-800.

2. Zhou H-G, Dong Q, Hu R-M. Advances in diabetes mellitus with the stroke. Chinese Journal of Cerebrovascular Diseases 2009;6(1):49-53.

 

82/ Školoudík D, Fadrná T, Bar M, Zapletalová O, Zapletal O, Blatný J, Penka M, Langová K, Hluštík P, Herzig R, Kaňovský P. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. J Thromb Thrombolysis 2008; 26(2): 119-24.

citace:
1. Reková P, Bauer J. Detekce mikroembolizací pomocí transkraniální dopplerovské sonografie. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(1): 30-7. SCI

 

83-85/ Hradílek P, Štourač P, Bar M, Zapletalová O, Školoudík D. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis. Acta Ophthalmologica 2009; 87(1): 65-70.

citrace:

1. Gugleta K, Kochkorov A, Kavroulaki D, Katamay R, Weier K, Mehling M, Kappos L, Flammer J, Orgul S. Retinal Vessels in Patients with Multiple Sclerosis: Baseline Diameter and Response to Flicker Light Stimulation. KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 2009; 226(4): 272-275. SCI

2. Kochkorov A, Gugleta K, Kavroulaki D, Katamay R, Weier K, Mehling M, Kappos L, Flammer J, Orgul S. Rigidity of Retinal Vessels in Patients with Multiple Sclerosis. KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 2009; 226(4): 276-279.  SCI

3. Pirko I, Zivadinov R. Transcranial sonography of deep gray nuclei. A new outcome measure in multiple sclerosis? Neurology 2009;73(13):1006-1007. SCI

 

86/ Školoudík D, Šajerová I, Václavík D, Chudoba V. Stenózy intrakraniálních tepen - rizikové faktory a riziko cévní mozkové příhody. Ces Slov Neurol Neurochir 2002;5:334-339.

citace:

1. Roubec M. Možnosti detekce stenózy a okluze intrakraniální mozkové tepny. Neurológia 2009; 1: 31-36.

 

87/ Školoudík D,Václavík D. Transkraniální barevná duplexní sonografie – národní standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii – odborná příloha. Ces Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:21-25.

citace:

1. Roubec M. Možnosti detekce stenózy a okluze intrakraniální mozkové tepny. Neurológia 2009; 1: 31-36.

 

88/ Školoudík D, Václavík D, Chudoba V, et al. Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou. Ces a Slov Neurol Neurochir 2006, 5, 355-359.

citace:

1. Roubec M. Možnosti detekce stenózy a okluze intrakraniální mozkové tepny. Neurológia 2009; 1: 31-36.

 

89/ Bar M, Škoda O, Školoudík D. Neurosonologie. Neurol pro praxi 2001; 2: 81-84.

citace:

 1. Roubec M. Možnosti detekce stenózy a okluze intrakraniální mozkové tepny. Neurológia 2009; 1: 31-36.

90-93/ Herzig R, Hlustík P, Skoloudík D, Sanák D, Vlachová I, Herman M, Kanovský P. Assessment of the Cerebral Vasomotor Reactivity in Internal Carotid Artery Occlusion Using a Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI. J Neuroimaging. 2008;18(1):38-45.

citace:

1. Chang TY, Liu HL, Lee TH, Kuan WC, Chang CH, Wu HC, Wu TC, Chang YJ. Change in Cerebral Perfusion after Carotid Angioplasty with Stenting Is Related to Cerebral Vasoreactivity: A Study Using Dynamic Susceptibility-Weighted Contrast-Enhanced MR Imaging and Functional MR Imaging with a Breath-Holding Paradigm. AJNR 2009;30(7):1330-1336. SCI

2. Sameš M, Zolal A, Radovnický T, Vachata P, Bartoš R, Derner M. Použití metod magnetické rezonance pro posouzení cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(4): 323-30. SCI

3. Zolal A, Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Nováková M, Kopáček R, Derner M. Použití BOLD efektu při vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(5): 476-80. SCI

4. Rojas-Rivera D, Caballero B, Zamorano S, et al. Alternative Functions of the BCL-2 Protein Family at the Endoplasmic Reticulum. BCL-2 PROTEIN FAMILY: ESSENTIAL REGULATORS OF CELL DEATH. Book Series: Advances in Experimental Medicine and Biology 2010;687:33-47. SCI + citace v monografii

 

94/ Bartova P, Skoloudik D, Bar M, Ressner P, Hlustik P, Herzig R, Kanovsky P. Transcranial sonography in movement disorders. Biomed Pap 2008;152(2):251-258.

citace:

1. Transcranial brain sonography findings in Parkinson’s disease: implications for pathogenesis, early diagnosis and therapy. Expert Review of Neurotherapeutics 2009;9 (6): 835-846.

 

95/ Školoudík D. Následná terapie po prodělaném ischemickém iktu. Neurologie pro praxi 2002;6:8-10.

citace:

1. Jágr J. Léčba akutních ischemických cévních mozkových příhod. Diplomová práce, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií 2008. www//hdl.handle.net/10195/29314

 

96/ Bar M, Školoudík D, Roubec M, Hradílek P, Chmelová J, Czerný D, Procházka V, Langová K, Herzig R. Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients. J Neuroimaging 2010;20(3):240-245.

citace:

1. Madkour OI, Al-Tokhy M, El-Shazly NZ, Moustafa SM, Marzouk SM. Clinical, electrophysiological and radiological studies of the supratentorial ischemic strokes. Egypt J Neurol Psychiat Neurosurg 2009;46(2):365-370.

 

97/ Skoloudik D, et al. Thrombotripsy in acute stroke patients – case report. Stroke 2001; E217.

citace:

1. Wardlaw, JM; Murray, V; Berge, E; del Zoppo, GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev (4): Art. No. CD000213 2009

 

98/ Skoloudik D, Bar M, Zapletalova O, Herzig R, Kanovsky P. Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers – pilot study [abstract]. Eur J Neurol 2006; 13(Suppl 2): 180.

citace:

1. Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev (4): Art. No. CD000213 2009.

 

99/ Neumann J, Mikulík R, Václavík D, Školoudík D. Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů po tranzitorní ischemické atace. Cesk Slov Neurol N 2006;69(4):326-330.

citace:

1.   Bártková A, Šaňák D, Herzig R, Vlachová I, Zapletalová J, Král M, Hluštík P, Kaňovský P. Prospektivní analýza subtypů a rizikových faktorů ischemické cévní mozkové příhody u dospělých do 50 let. Cesk Slov Neurol N 2010;73(2):143-149. SCI

 

100/ Václavík D, Školoudík D, Škoda O, Prax P, Axmanová K, Vlachová I. Asociace vybraných rizikových faktorů s tíží aterosklerotického postižení v kyfotické bifurkaci. Cesk Slov Neurol N 2008;71(3):285-292.

citace:

1. Soška V. Prevence cévních mozkových příhod léčbou hypolipidemiky. Cesk Slov Neurol N 2010;73(1):20-25. SCI

101/ Školoudík D, Bar M, Václavík D, Škoda O, Korsa J, Hradílek P, et al. Riziko vzniku vaskulární příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem. Cesk Slov Neurol N 2007;70(2):163-167.

citace:

1. Soška V. Prevence cévních mozkových příhod léčbou hypolipidemiky. Cesk Slov Neurol N 2010;73(1):20-25. SCI

 

102/ Herzig R, Školoudík D. Vyšetření cerebrální vazomotorické reaktivity u pacientů s chronickou okluzí vnitřní krkavice pomocí ultrazvuku. Neurol pre prax 2007;4:206-207.

citace:

 1. Širůček P, Kraft O. Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody. Cesk Slov Neurol N 2010;73(3):227-230. SCI

 

103/ Školoudík D, Bártová

P, Herzig R. Transcranial sonography in Parkinson’s disease. Aging Health 2009;5(1):43-49.

citace:

1. Ebentheuer J, Canelo M Trautmann E, Trenkwalder C. Substantia nigra echogenicity in progressive supranuclear palsy. Movement Disorders 2010;25(6):773-777. SCI

 

104-111/ Walter U, Skoloudík D, Berg D. Transcranial sonography findings related to non-motor features of Parkinson's disease Journal Neurol Sci 2010;289(1):123-127.

citace:

1. Vernon AC, Ballard C, Modo M. Neuroimaging for Lewy body disease: Is the in vivo molecular imaging of alpha-synuclein neuropathology required and feasible? BRAIN RESEARCH REVIEWS 2010;65(1):28-55. SCI

2. Mijajlovic MD. TRANSCRANIAL SONOGRAPHY IN DEPRESSION. International Review of Neurobiology 2010;90:259-272. SCI + citace v monografii

3. Berg D, Gaenslen A. Place Value of Transcranial Sonography in Early Diagnosis of Parkinson's Disease. NEURODEGENERATIVE DISEASES 2010;7(5):291-299. SCI

4. Herzallah MM, Moustafa AA, Misk AJ, et al. Depression Impairs Learning Whereas Anticholinergics Impair Transfer Generalization in Parkinson Patients Tested on Dopaminergic Medications. COGNITIVE AND BEHAVIORAL NEUROLOGY 2010;23(2):98-105. SCI

5. Edson Bor-Seng-Shu, Erich Talamoni Fonoff, Egberto Reis Barbosa, Manoel Jacobsen Teixeira. Substantia nigra hyperechogenicity in Parkinson’s disease. Acta Neurochir 2010. 1007/s00701-010-0736-0

6. Moustafa AA, Gluck MA. Computational cognitive models of prefrontal-striatal-hippocampal interactions in Parkinson’s disease and schizophrenia. Neural Networks 2011: in press

7. John N. Caviness1, LihFen Lue2, Charles H. Adler1, Douglas G. Walker.2Parkinson's Disease Dementia and Potential Therapeutic Strategies. CNS Neuroscience & Therapeutics

Volume 17, Issue 1, pages 32–44, February 2011

8. AA Moustafa. Levodopa Enhances Reward Learning but Impairs Reversal Learning in Parkinson's Disease Patients. Front Hum Neurosci. 2010; 4: 240.

 

112/ Školoudík D, Bar M, Šaňák D, Bardoň P, Roubec M, Langová K, Herzig R, Kaňovský P. D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization. J Thomb Thrombolysis 2010;29(4):477-482.

Citace

 1. Ortner E, Schroeder V, Walser R, et al. Sensitive and selective detection of free FXIII activation peptide: a potential marker of acute thrombotic events. BLOOD 2010;115(24):5089-96.  SCI

 


113/ Nedelmann M, Stolz E, Gerriets T, Baumgartner RW, Malferrari G, Seidel G, Kaps M, Školoudík D, et al. Consensus Recommendations for Transcranial Color-Coded Duplex Sography for the Assessment of Intracranial Arteries in Clinical Trials on Acute Stroke. Stroke 2009;40(10):3238-44.

citace:

Topcuoglu MA, Arsava EM. Advances in transcranial Doppler clinical applications. Expert Opinion on Medical Diagnostics 2010;4:343-358.

 

114/ Bártová P, Školoudík D, Fadrná T, Ressner P, Bar M, Herzig R, Kaňovský P. Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy. CESK SLOV NEUROL N 2007;103(6):653-657.

citace:

1. Ebentheuer J, Canelo M Trautmann E, Trenkwalder C. Substantia nigra echogenicity in progressive supranuclear palsy. Movement Disorders 2010;25(6):773-777. SCI

 

115/ Školoudik D, Fadrna T, Bar M, Zapletalova O, Zapletal O, Blatny J, et al. Ovlivněni fibrinolytickeho systemu pomoci kontinualniho dopplerovskeho monitoringu u zdravych dobrovolniků. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(5): 446–452.

citace:

1. Krajina A, Krajíčková D, Lojík M, Chovanec V, Raupach J, Kubíková M, Vališ M, Špriňar Z, Taláb R, Ryška P, Schreiberová J, Holubová J, Šimko J, Renc O, Čermáková E, Řehák S. Endovaskulární rekanalizace při léčbě akutních uzávěrů mozkových tepen. Cesk Slov Neurol N 2010;73/106(6):678–684.

 


116/ David Skoloudík, Roman Herzig, Tána Fadrná, Michal Bar, Pavel Hradílek, Martin Roubec, Monika Jelínková, Daniel Sanák, Michal Král, Jana Chmelová, Miroslav Herman, Katerina Langová, Petr Kanovsky;"Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage." Br J Ophthalmol. 2011 Feb ;95 (2):217-21

citace:

1. R Moretti, B Pizzi; "Ultrasonography of the optic nerve in neurocritically ill patients." Acta Anaesthesiol Scand. 2011 Apr 4; :

 

117/ Skoloudik, D., Bar, M., Skoda, O., Vaclavik, D., Hradilek, P., Allendoerfer, J., Sanak, D., Hlustik, P., Langova, K., Herzig, R., Kanovsky, P. (2008) Safety and efficacy of the sonographic acceleration of the middle cerebral artery recanalization: Results of the pilot thrombotripsy study. Ultrasound in medicine & biology, 34(11): 1775-82

citace:

1. Živanović Željko, Barlinn Kristian, Balucani Clotilde, Alexandrov Andrei V. Uloga ultrazvuka u sistemskoj trombolizi, Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja 2010; 18 (3): 33-41.

 

118-126/ Dennis MS, Cranswick G, Fraser A, Grant S, Gunkel A, Hunter J, Lewis S, Majvald C, Školoudík D, Gregoris AG, et al. Performance of a statistical model to predict stroke outcome in the context of a large, simple, randomized, controlled trial of feeding. Stroke 2003; 34 (1): 127-133. (SCOPUS)

citace:

1. Schulz UGR. Predicting functional outcome in acute stroke - Prognostic models and clinical judgement . Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2004; 75 (3): 351-352. SCI

2. Weimar, C. Predicting outcome after acute ischemic stroke: An external validation of prognostic models. Neurology 2004; 62 (4): 581-585.

3. Rudd AG, Matchar DB. Health Policy and Outcome Research in Stroke . Stroke 2004; 35 (2): 397-400. SCI

4. Molina CA, Alexandrov AV, Demchuk AM, Saqqur M, Uchino K, Alvarez-Sabín J. Improving the Predictive Accuracy of Recanalization on Stroke Outcome in Patients Treated with Tissue Plasminogen Activator. Stroke 2004; 35 (1): 151-156. SCI

5. Santos-Andres JF, Abou-Hlais S, Aguilar-Naranjo JJ, Rodenas-Martinez S, Usabiaga-Bernal T. Functional prediction models in cerebrovascular accident. Rehabilitacion 2006; 40 (4): 209-215.

6. de Villiers L, Kalula SZ, Burch VC. Does multidisciplinary stroke care improve outcome in a secondary-level hospital in South Africa? International Journal of Stroke 2009;4 (2): 89-93. SCI

7. Ebell MH. Predicting prognoses in patients with acute stroke.  American Family Physician 2008;77(12):1719-1720.

8. König IR, Ziegler A, Bluhmki E, Hacke W, Bath PMW, Sacco RL, Diener HC, Weimar C. Predicting long-term outcome after acute ischemic stroke: A simple index works in patients from controlled clinical trials. Stroke 2008;39(6):1821-1826. SCI

9. Haider C, Zauner H, Geringer-Manakanatas N, Kadar K, Wood G, Wallner K, Gassner A. Neurogenic dysphagia: Nutrition therapy improves rehabilitation. Journal fur Ernahrungsmedizin 2008;10(3): 6-11.

Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603