Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Informace pro pacienty

Pravidla podávání informací pacientům a jejich příbuzným v rámci hospitalizace na neurologické klinice FN Ostrava

  1. Informace o průběhu hospitalizace podává pacientovi ošetřující lékař, v rámci pracovního týdne od 15:00-15:30 hodin. Ošetřující lékař podává také informace příbuzným na základě pacientem podepsaného souhlasu.
  2. V případě, že pacient či příbuzný vyžaduje dodatečné informace o zdravotním stavu, obrátí se na staničního lékaře oddělení. Termín konzultace se staničním lékařem musí dopředu domluvit staniční sestra nebo ošetřující lékař.

  3. Pokud nadále vyžaduje dodatečné informace nebo není spokojený s již podanými informacemi, objedná se přes sekretářku kliniky k přednostovi nebo jeho zástupci pro LP (termín středa 14:00-15:00 hodin).
  4. V případě plánovaného překladu do jiného zdrav. zařízení ošetřující lékař nebo staniční sestra informuje o této skutečnosti pacienta nebo jeho příbuzné 24 hodin předem.

  5. V případě akutního zhoršení stavu nebo v případě akutního příjmu podá informace ošetřující lékař (službu konající lékař) co nejdříve od přijetí.
  6. Informace pacientovi nebo příbuzným, týkající se rozhodnutí o paliativní péči podává vždy staniční lékař nebo primář či přednosta kliniky v termínech předem objednaných přes staniční sestru (staniční lékaři ) nebo u sekretářky kliniky (primář, přednosta).

×
PředchozíDalší
Načítání