Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ambulance pro kognitivní onemocnění

 

Recepce pro objednávání na ambulance a odborná centra Neurologické kliniky

Kontakt: 597 373 097

Umístění: Budova A, Poliklinika, 4.patro

Ordinační dobapo-čt: 8,00-15,00

 


Kontakt:

597 373 097 - recepce
597 373 110 - sestry

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba:
po,út,čt: 8,00 – 15,00
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

po: 8,00 – 15,00
MUDr. Richard Novobilský

st: 8,00 – 15,00 
MUDr. Martin Sabela

 

Ambulance je zaměřena na diagnostiku a léčbu Parkinsonovy choroby a různých sekundárních parkinsonských syndromů, parkinson plus syndromů a neurodegenerativních onemocnění (např. Huntingtonovy choroby), dystonie, různé dyskinetické poruchy (tiky, myoklony, hemibalismy), esenciální a další druhy třesu.

Z okruhu dalších neurodegenerativních poruch ambulance poskytuje diferenciální diagnostiku syndrom demencí (jako např. Alzheimerova demence, Frontotemporální demence, vaskulární demence a další).

Ambulantní léčba zahrnuje provedení klinického vyšetření a diagnostických testů (L-Dopa test, MMSE), prostudování zdravotní dokumentace včetně farmakoterapie a podrobné dovyšetření (laboratorní odběry, zobrazovací metody, sonografické vyšetření, EEG vč. video EEG).

Po stanovení diagnózy je pacientovi doporučena adekvátní léčba. Při diagnostice a léčbě spolupracujeme i s jinými obory - psychologická a psychiatrická ambulance, genetická ambulance, interní a urologická ambulance, Klinika nukleární medicíny.

Spolupracujeme s Extrapyramidovými centry a podílíme se na indikaci a programování stimulátorů hluboké mozkové stimulace a duodenálních pump pro levodopu. Pro pacienty s kognitivní poruchami máme možnosti dalšího dovyšetgření v naší kognitivní laboratoři s následnou kognitivní rehabilitací.

Pacient musí mít doporučení svého ošetřujícího lékaře a měl by s sebou přinést dostupnou zdravotní dokumentaci.

 

 

 
 

×
PředchozíDalší
Načítání