Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Kognitivní laboratoř

Kognitivní laboratoř

Kontakt:
597 373 084 - sestry


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba
po - pá: 7,00-15,00

Centrum pro kognitivní poruchy je tvořeno amblulancí pro kognitivní poruchy a ambulanci psychologa a kognitivní laboratoře.

Diagnostika typu a tíže kognitivních poruch s následnou rehabilitací, která je prováděna individuálně a ve skupinách.

K tomu je využívána počítačová učebna s desíti počítači s programem NEUROP 4 a přístroj pro repetitivní magnetickou stimulaci a kognitivní evokované potenciály.

Kognitivní rehabilitace je určena pacientům s kognitivním deficitem hospitalizovaných ve FNO a ambulantním pacientům v domácí péči. Cílovou skupinou jsou pacienti s postižením kognitivních funkcí na základě akutního nebo chronického postižení mozku. Z akutních onemocnění jde o cévní mozkové příhody, kraniotraumata, neuroinfekce, z chronicky progredientních stavů jde o demyelinizační onemocnění a neurodegenerativní onemocnění (m.Alzheimer, demence u Parkinsonovy nemoci).

Předpokladem pro zařazení pacienta do programu je možná úprava kognitivního deficitu vzniklého v důsledku onemocnění nebo jiného postižení a oslabení CNS. Cílem kognitivní rehabilitace je začít s pravidelnou a hlavně včasnou rehabilitací pacientů v rámci dispenzární hospitalizační a posthospitalizační péče. Vybrané skupiny pacientů by měly v kognitivní rehabilitaci pokračovat i po propuštění do domácí péče.


×
PředchozíDalší
Načítání