Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Ambulantní část

 

Vzhledem k omezenému provozu ambulancí Neurologické kliniky žádáme pacienty, aby v případě potřeby konzultace svého zdravotního stavu či vystavení receptu volali v čase 8-13h a to buď na tel. 597373097 a nebo na tel. číslo dané ambulance.


 

Recepce pro objednávání na ambulance a odborná centra Neurologické kliniky

Kontakt: 597 373 097

Umístění: Budova A, Poliklinika, 4.patro

Ordinační dobapo-pá: 8,00-15,00 

AMBULANCE 1

Ambulance pro extrapyramidová onemocnění a kognitivní poruchy

Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 110 – extrapyramidová onemocnění

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba:
Ambulance pro extrapyramidová onemocnění:

po,út,čt: 8,00 – 15,00
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

po: 8,00 – 15,00
MUDr. Richard Novobilský

út: 8,00 – 15,00 
MUDr. Martin Sabela

 

Ambulance je zaměřena na diagnostiku a léčbu Parkinsonovy choroby a různých sekundárních parkinsonských syndromů, parkinson plus syndromů a neurodegenerativních onemocnění (např. Huntingtonovy choroby), dystonie, různé dyskinetické poruchy (tiky, myoklony, hemibalismy), esenciální a další druhy třesu.

Z okruhu dalších neurodegenerativních poruch ambulance poskytuje diferenciální diagnostiku syndrom demencí (jako např. Alzheimerova demence, Frontotemporální demence, vaskulární demence a další).

Ambulantní léčba zahrnuje provedení klinického vyšetření a diagnostických testů (L-Dopa test, MMSE), prostudování zdravotní dokumentace včetně farmakoterapie a podrobné dovyšetření (laboratorní odběry, zobrazovací metody, sonografické vyšetření, EEG vč. video EEG).

Po stanovení diagnózy je pacientovi doporučena adekvátní léčba. Při diagnostice a léčbě spolupracujeme i s jinými obory - psychologická a psychiatrická ambulance, genetická ambulance, interní a urologická ambulance, Klinika nukleární medicíny.

Spolupracujeme s Extrapyramidovými centry a podílíme se na indikaci a programování stimulátorů hluboké mozkové stimulace a duodenálních pump pro levodopu. Pro pacienty s kognitivní poruchami máme možnosti dalšího dovyšetgření v naší kognitivní laboratoři s následnou kognitivní rehabilitací.

Pacient musí mít doporučení svého ošetřujícího lékaře a měl by s sebou přinést dostupnou zdravotní dokumentaci.

 

Ambulance epileptologická

Kontakt:
597 373 097
597 373 110


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba:
čt: 13,00 - 15,00

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.
pá: 8,00 - 12,30

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

pá: 8,00-12,30

MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

pá: 13,00 - 15,00

doc. MUDr. Michal Bar,Ph.D.

pá: 13,00-15,00

MUDr. Václav Marcián

V rámci centra pro elektroencephalografii a epileptologii.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy

Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 110 - sestry


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro
 

Ordinační doba:
st: 8,00-15,00

MUDr. Monika Mrázková

čt: 8,00-12,30 - konzultace zaměstnanci

MUDr. Monika Mrázková

V centru se věnujeme diagnostice bolestí hlavy a poskytujeme dispenzarizaci a léčbu pacientům s primárními bolestmi hlavy (migréna, tenzní bolesti hlavy, cluster headache) a některých typů sekundárních bolestí hlavy (např. bolesti hlavy z nadužívání analgetik).


Nabízíme rovněž užití akupunktury v terapii migrény

Akupunktura je určena pacientům s diagnostikovanou migrénou s výjimkou pacientů, kteří podstupují antikoagulační terapii warfarinem, jsou po chemoterapii nebo radioterapii.

Doporučení:

Pacient se dostaví na sezení (aplikaci akupunktury) vždy co 14dní, minimálně je doporučeno 5 sezení, ideálně 10-15 sezení. Poté následuje 6 měsíců pauza, další postup je domluven dle stavu pacienta. Jedno sezení trvá asi 30 minut.

Cena: 300,- Kč za jedno sezení.

Léčbu provádí MUDr. Eva Hurtíková dle objednání na tel. 597 375 613.

 


 

AMBULANCE 2

Ambulance pro léčbu roztroušené sklerózy


Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 383 - sestry


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba:

po: 8,00 - 12,30

MUDr. Olga Zapletalová

po: 8,00 - 15,00

MUDr. Katarína Reguliová

po: 13,00 - 15,00

MUDr. Radim Píža

út: 8,00 - 15,00

MUDr. Olga Zapletalová

út: 8,00 - 15,00

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

st: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

st: 8,00 - 15,00

MUDr. Monika Škutová

čt: 8,00 - 15,00

MUDr. Olga Zapletalová

čt: 8,00 - 15,00

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

pá: 7,00 - 15,00

MUDr. Ing. David Zeman, 

Ph.D.

pá: 8,00 - 15,00

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Působí v rámci centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačmích onemocnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

AMBULANCE 3

Všeobecná ambulance

Kontakt:

597 373 097 - recepce

597 373 199 - sestry

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba:
po: 8,00 – 15,00  

MUDr. Monika Mrázková

út: 8,00 – 15,00 

MUDr. Václav Marcián

čt: 8,00 – 15,00  

MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

čt: 8,00 – 15,00  

MUDr. Monika Škutová


Provádí neurologické vyšetření , dispenzarizaci pacientů, kteří mají trvalé bydliště v níže uvedených lokalitách:

  • Pustkovec, Vřesina, Krásné Pole, Plesná, Čavisov, Horní a Dolní Lhota, Velká a Pustá Polom, Zaměstnanci a studeni VŠB.
  • Ostrava-Poruba, 7 a 8 obvod, ulice:

17.Listopadu, L.Podéště, A.Hrdličky, M.majerové, Badatelů, M.Bajera, B.Nikodéma, Na Robinsonce, F.Čechury, A.Bejdové, Heyrovského, V.Vacka, I.Sekaniny, O.Jeremiáše, J.Šoupala, O.Synka, J.Ziky, plk.R.Prchaly, Jasmínova, Podroužkova, Jedlová, Rušná, Jiřinkova, Svojsíkova, J.Skupy, U školky, K.Šmidkeho, Z.Štěpánka, Kosmická.

Objednat pacienta k vyšetření lze pouze na písemné doporučení lékaře.

 

Myastenické centrum

Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 199 - sestry


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro
 

Ordinační doba:
po: 8,00 - 15,00

MUDr. Jana Junkerová

st: 8,00 - 15,00

MUDr. Katarína Reguliová

Zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s poruchami nervosvalového přenosu. Poskytujeme klinické ambulantní konzultace, elektromyografickou diagnostiku, včetně vyšetření jednovláknovou EMG, zobrazovací metody cílené na oblast mediastima a laboratorní vyšetření protilátek proti acetylcholinovým receptorům. Našim pacientům je zajištěna konzultace a péče hrudního chirurga. Dostupná je možnost léčebné plazmaferézy z periferní či centrální žíly, aplikace lidských imunoglobulinů i hospitalizace na neurologické JIP v případě myastenické krize. Pacientům s myastenií gravis poskytujeme dispenzární péči a elektronické poradenství.

 


 

Ambulance pro léčbu botulotoxinem

Kontakt:

 597 375 606


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 4. patro

 

Ordinační doba:
út: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

 

Diagnostika a léčba onemocnění léčitelných botulotoxinem, mezi která patří hemispasmus lícního nervu, extrapyramidové hyperkinesy včetně tortikolis spastica,cervikální dystonie, hemispasmus, blefarospasmus, grafospasmus a spasticita.

 

 

 


 

Ambulance klinického psychologa

 Kontakt:

 597 373 084


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba:
po - pá: 8,00 - 15,00 

PhDr. Vladěna Jaremová

Mgr. Ester Hohnová

 

Sestra:

Svatava Dvořáková, DiS. 

Ambulance klinické psychologie poskytuje ambulantní, lůžkovou a konziliární psychologickou (diagnostickou a terapeutickou) péči všem dospělým pacientům Neurologické kliniky a jejich rodinným příslušníkům. 

Specializované služby nabízí zejména v oblasti péče diagnostické, diferenciálně diagnostické, psychoterapeutické a intervenční. V rámci diagnostické a intervenční činnosti značnou část klientely tvoří pacienti z oblasti problematiky neurologického spektra, pacienti vykazující kognitivní defiticity, pacienti s behaviorálními, psychosomatickými a emočními poruchami, kteří často bývají souběžně v péči psychiatrických ambulancí nebo léčeben.

V rámci Neurokognitivního centra jsou psychologové součástí procesu zařazování a koordinace neurokognitivní rehabilitace u pacientů vykazující kognitivní deficit.

Toto parcoviště je zároveň školící zařízeni pro střední zadravotnický personál.

 


 

Neurologická cévní ambulance

Kontakt:
597 372 748


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 6. patro

 

Ordinační doba:
po: 7,00 - 15,00

MUDr. Martin Roubec, Ph.D.

út: 7,00 - 15,00

MUDr. Eva Hurtíková

st: 7,00 - 15,00

MUDr. Martin Roubec, Ph.D.

 


V neurologické cévní ambulanci jsou sledováni pacienti s cévním onemocněním mozku. Ambulance slouží ke komplexní péči pacientům propuštěným po hospitalizaci i pacientům odeslaným ke konzultaci z jiných ambulancí. Cílem péče v cévní ambulanci je optimalizace sekundární prevence cévních mozkových příhod.

Zpět
Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603