Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Ambulantní část

Recepce pro objednávání na ambulance a odborná centra Neurologické kliniky

Kontakt:
597 373 097


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4.patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
po-pá: 7,00-15,00

 

Ambulance pro extrapyramidové onemocnění a kognitivní poruchy

Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 110 – extrapyramidová onemocnění a kognitivní poruchy


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
Ambulance pro extrapyramidová onemocnění:

út: 8,00 – 15,00
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
po-čt: 8,00 – 15,00
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Ambulance pro kognitivní poruchy:
út: 8,00 – 15,00
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
po-čt: 8,00 – 15,00 
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Ambulance je zaměřena na diagnostiku a léčbu Parkinsonovy choroby a různých sekundárních parkinsonských syndromů, parkinson plus syndromů a neurodegenerativních onemocnění (např. Huntingtonovy choroby), dystonie, různé dyskinetické poruchy (tiky, myoklony, hemibalismy), esenciální a další druhy třesu.

 

Ambulantní léčba zahrnuje provedení klinického vyšetření a diagnostických testů (L-Dopa test, MMSE), prostudování zdravotní dokumentace včetně farmakoterapie a podrobné dovyšetření (laboratorní odběry, zobrazovací metody, sonografické vyšetření, EEG vč. video EEG).

Po stanovení diagnózy je pacientovi doporučena adekvátní léčba. Při diagnostice a léčbě spolupracujeme i s jinými obory - psychologická a psychiatrická ambulance, genetická ambulance, interní a urologická ambulance.

Pacient musí mít doporučení svého ošetřujícího lékaře a měl by s sebou přinést dostupnou zdravotní dokumentaci.

 

Ambulance pro léčbu botulotoxinem

Personální složení:

MUDr. Ivana Woznicová


Kontakt:

 597 375 606


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 4. patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
út: 8,00 - 15,00

Diagnostika a léčba onemocnění léčitelných botulotoxinem, mezi která patří hemispasmus lícního nervu, extrapyramidové hyperkinesy včetně tortikolis spastica,cervikální dystonie, hemispasmus, blefarospasmus, grafospasmus a spasticita.

 

Všeobecná ambulance

Kontakt:

597 373 110
597 373 097


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
po-pá: 8,00 – 15,00  

Provádí neurologické vyšetření , dispenzarizaci pacientů, kteří mají trvalé bydliště v níže uvedených lokalitách:

  • Pustkovec, Vřesina, Krásné Pole, Plesná, Čavisov, Horní a Dolní Lhota, Velká a Pustá Polom, Zaměstnanci a studeni VŠB.
  • Ostrava-Poruba, 7 a 8 obvod, ulice:

17.Listopadu, L.Podéště, A.Hrdličky, M.majerové, Badatelů, M.Bajera, B.Nikodéma, Na Robinsonce, F.Čechury, A.Bejdové, Heyrovského, V.Vacka, I.Sekaniny, O.Jeremiáše, J.Šoupala, O.Synka, J.Ziky, plk.R.Prchaly, Jasmínova, Podroužkova, Jedlová, Rušná, Jiřinkova, Svojsíkova, J.Skupy, U školky, K.Šmidkeho, Z.Štěpánka, Kosmická.

Objednat pacienta k vyšetření lze pouze na písemné doporučení lékaře.

 

Ambulance klinického psychologa

 Kontakt:

 597 373 084


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
po - pá: 8,00 - 15,00 

PhDr. Vladěna Jaremová 
Mgr. Petra Krulová

Ambulance klinické psychologie poskytuje ambulantní, lůžkovou a konziliární psychologickou (diagnostickou a terapeutickou) péči všem dospělým pacientům Neurologické kliniky a jejich rodinným příslušníkům. 

Specializované služby nabízí zejména v oblasti péče diagnostické, diferenciálně diagnostické, psychoterapeutické a intervenční. V rámci diagnostické a intervenční činnosti značnou část klientely tvoří pacienti z oblasti problematiky neurologického spektra, pacienti vykazující kognitivní defiticity, pacienti s behaviorálními, psychosomatickými a emočními poruchami, kteří často bývají souběžně v péči psychiatrických ambulancí nebo léčeben.

V rámci Neurokognitivního centra jsou psychologové součástí procesu zařazování a koordinace neurokognitivní rehabilitace u pacientů vykazující kognitivní deficit.

 

Ambulance epileptologická

Personální složení:

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
MUDr. Jana Slonková


Kontakt:
597 373 097
597 373 110


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
čt: 13,00 - 15,00 - MUDr. Jana Slonková
pá: 8,00 - 12,30 - MUDr. Jana Slonková 
pá: 13,00 - 15,00 - doc. MUDr. Michal Bar

V rámci centra pro elektroencephalografii a epileptologii.

 

Ambulance pro léčbu roztroušené sklerózy


Kontakt:
597 373 097
597 373 383


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
po - pá: 8,00 - 15,00

po - MUDr. Olga Zapletalová, MUDr. Jana Junkerová, MUDr. Radim Píža
út - MUDr. Olga Zapletalová, MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
st - MUDr. Monika Škutová, MUDr. Ivana Woznicová
čt - MUDr. Olga Zapletalová, MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
pá - MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. David Zeman, Ph.D.

Působí v rámci centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačmích onemocnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurologická cévní ambulance

Kontakt:
597 372 748


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 6. patro

Vyhledat na mapě

 

Ordinační doba:
po - st: 7,00 - 15,00

V neurologické cévní ambulanci jsou sledováni pacienti s cévním onemocněním mozku. Ambulance slouží ke komplexní péči pacientům propuštěným po hospitalizaci i pacientům odeslaným ke konzultaci z jiných ambulancí. Cílem péče v cévní ambulanci je optimalizace sekundární prevence cévních mozkových příhod.

Zpět
Objednání k vyšetření 597 373 097

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603

https://www.fno.cz/neurologicka-klinika/ambulantni-cast