Ambulantní část

RECEPCE 597 373 097

 • Certifikované centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

  Náš tým:
  prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

  šéf/koordinátor certifikovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy


  MUDr. Petra Migaľová - petra.migalova@fno.cz
  Tereza Chotašová
  Darja Jurečková
  Andrea Kaňová Dis.

  Informace pro lékaře:
  Prosíme o vyplnění dotazníku před předáním do péče.

  Dotazník

  cert-nk

   

  O centru

  Jsme certifikované centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Spolu s certifikovaným centrem v Městské nemocnici Fifejdy zajišťujeme péči pro celou spádovou oblast Moravskoslezského kraje (cca 1,2 milionu obyvatel). Věnujeme se komplexní diagnostice a terapii celé škály bolestí hlavy. Jsme superspecializované pracoviště pro pacienty s migrénou a jinými komplikovanými bolestmi hlavy, u kterých došlo k selhání preventivní terapie. V našem centru bude realizována i biologická léčba migrény.

  Centrum má návaznost  na lůžkové neurologické oddělení (možnost terapeutických hospitalizací) a dostupný komplementu  (RTG, CT, MRI, angiografie, elektrodiagnostická laboratoř, USG, biochemická laboratoř). K dispozici jsou konziliární služby dalších oborů, zejména ORL, oční, interna, psychiatrie nebo psychologické vyšetření, rehabilitace.

   

  Bolesti hlavy

  Bolest hlavy je symptom, se kterým je za život setkal každý člověk. Opakované bolesti hlavy dělíme na primární (život neohrožující, chronické, záchvatovití onemocnění) a sekundární (příznak jiného onemocnění, bývá spojeno s přídatnou neurologickou symptomatikou). Nejčastější primární bolestí hlavy je migréna, která je třetí nejčastější chorobou vůbec a zároveň šestou nejvíce handicapující diagnózou celosvětově dle WHO (Světová zdravotnická organizace). Charakterizuje ji jednostranná pulzující intenzivní bolest hlavy trvající 4-72 hodin zhoršující se při fyzické aktivitě s doprovodnou nevolností, zvracením, eventuálně světloplachostí a intolerancí hluku. V léčbě nízkofrekvenční migrény (do 4 dnů s migrénou v měsíci) je využívána akutní léčba, při chronické migréně (> 4 dny s migrénou) je volena profylaktický léčba. U pacientů se selháním profylaktické léčby je ke zvážení indikace biologické léčby.

  Méně častou primární bolestí je cluster headache, což velmi intenzivní bolest hlavy šlehavého charakteru temporálně nebo periorbitálně s doprovodným slzením, zarudnutím spojivky a výtokem z nosu. Objevuje se často v noci, nakupena do několika dní (sezónně na jaře a na podzim), bolest nutí pacienta často chodit, nevydrží ležet. V léčbě se využívají triptany, inhalace kyslíku a kortikoidy. Naopak častější je tzv. tenzní bolest hlavy, tupá nebo svíravá bolest hlavy mírné až střední intenzity, většinou bez významných doprovodných příznaků. Další primární bolesti hlavy (chronická paroxysmální hemikranie, hemicrania kontinua, SUNCT syndrom, bolesti hlavy při fyzické aktivitě a sexu) jsou méně časté.

   

  Informace pro lékaře:

  • při odeslání pacienta ke konzultaci prosím pacienta vybavte výpisem z dokumentace: provedená vyšetření (zobrazovaní vyšetření, EEG vyšetření), charakter záchvatů bolesti průběh nemoci a jejího léčení (rozepsat podrobně užívanou medikaci – jak dlouho a v jaké dávce pacient medikaci užíval, případné důvody vysazení, neúčinnost medikace), vedení deníku bolestí hlavy monitorující minimálně předchozích 3-6 měsíců 
  • pacient může být s výsledkem konzultace odeslán zpět ke sledujícímu neurologovi, kde bude i nadále veden

   

  Informace pro pacienty:

  • konzultace probíhá na základě žádanky ambulantního neurologa 
  • k vyšetření je nutné donést výpis z dokumentace ošetřujícího neurologa – zobrazovací vyšetření, popis záchvatů, průběh a vývoj potíží, podrobný seznam užívaných léků, důvody jejich vysazení, pečlivě vedené deníčky bolesti
  • jsme superkonziliární centrum - pacient může být po konzultaci s doporučením odeslán zpět k ambulantnímu neurologovi, kde bude i nadále veden
  • nabízíme rovněž využití rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace) v léčbě migrény - jedná se o nebolestivou neinvazivní metodu stimulace mozku sloužící k modulaci vnímání bolesti
  • jsme schopni zajistit kontakty na certifikované terapeuty zabývající se akupunkturou
  • na našem pracovišti bude prováděna i léčebná aplikace botulotoxinu
   
 • Ambulance 2 - Centrum pro diadnostiku a léčbu roztroušené sklerózy

  více informací...
 • (Ambulance nervosvalového centra)

  Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění

  po:8.00 - 15.00
  MUDr. Jana Junkerová
  st:8.00 - 15.00
  MUDr. Eva Kovalová

   

  Specializovaná nervosvalová ambulance se v součinností s elektrofyziologickými laboratořemi (EMG a EP) věnuje diagnostice a následné terapii onemocnění periferních nervů, nervosvalové ploténky a svalů.

  Jsme jedním z 10 Neuromuskulárních center v České republice.     

  Zabezpečujeme komplexní diagnostiku pro získané i dědičné onemocnění předních rohů míšních. Zabezpečujeme léčbu modulátory sestřihu mRNA v indikovaných případech pro pacienty s diagnózou spinální svalové atrofie (SMA). Komplexně vyšetřujeme etiologii postižení periferních nervů s využitím rozborů krve a mozkomíšního moku. Spolupracujeme úzce s genetiky při podezření na dědičné důvody neuropatií.  Zabezpečujeme dispenzární péči a léčbu raritních typů neuropatií vázanou na status Nervosvalového centra.  

  Diagnostikujeme a léčíme onemocnění nervosvalové ploténky ( myastenie gravis, LEMS ..)  a primární choroby svalů. Provádíme biopsie svalů. Máme k dispozici lůžka na standardním neurologickém oddělení i neurologickou JIP. Máme k dispozici konzultanty jiných odborností specializované na choroby nervů a svalů.

  Aktivně se podílíme na sběru dat do celorepublikových a mezinárodních registrů nervosvalových chorob - registr Restand sledující dysimunní neuropatie, registr Ready sledující dědičné svalové choroby.

  Účastníme se klinických studií, publikujeme v odborných časopisech.

 • (Neurologie - klinický psycholog)

  Ambulance klinického psychologa

  út:7:30 - 15:00
  PhDr. Ester Hohnová
  st:7:00 - 13:30
  PhDr. Ester Hohnová
  čt:7:30 - 15:00
  PhDr. Ester Hohnová
  pá:7:00 - 15:30
  PhDr. Dagmar Fiedorová
  pá:7:00 - 15:30
  PhDr. Vladěna Jaremová
  Telefon+420 597 373 083
  více informací...
 • Neurologická cévní ambulance

  po:7:00 - 15:00
  MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
  út:7:00 - 15:00
  MUDr. Eva Hurtíková
  st:7:00 - 15:00
  MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
  více informací...


Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání