Ambulance
  Vyhledejte ambulanci. Začněte psát do pole a našeptávač vám poradí. Stačí zadat část názvu ambulance.
  Nebo můžete prohledat celý seznam.

 • (Neurologie - Léčba botulotoxinem)

  Ambulance pro léčbu botulotoxinem

  více informací...
 • (Neurologie - Epileptologická ambulance)

  Ambulance epileptologická

  čt:13:00-15:00
  MUDr. Slonková
  pá:8:00-12:30
  MUDr. Slonková
  pá:8:00-15:00
  MUDr. Togtokhjargal
  pá:13:00-15:00
  prof. MUDr. Bar
 • (Neurologie - Roztroušená skleróza)

  Ambulance pro léčbu roztroušené sklerózy

 • (Neurologie - Bolest hlavy)

  Ambulance pro léčbu bolesti hlavy

  út:7,00 - 15,30
  st:7,00 - 15,30
  čt:7,00 - 13,00
 • (Neurologie - Poruchy spánku a bdění)

  Centrum pro poruchy spánku a bdění – spánková laboratoř Neurologické kliniky

  st:8:00 - 12:30
  MUDr. Jana Slonková,Ph.D.
  MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal
  čt:8:00 - 12:30
  MUDr. Jana Slonková,Ph.D.
  MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal
  pá:13:00 - 15:00
  MUDr. Jana Slonková,Ph.D.

   


  Dobrý den,

  video EEG je metoda, která sleduje souběžně elektrickou aktivitu mozku pomocí elektrod přichycených na speciální čepici a klinickou činnost pacienta pomocí video kamery.

  Vyšetření obvykle trvá 24 hodin (celodenní, celonoční) s možnosti odpojení při potřebě hygieny.

  Jste v místnosti sám/sama , sestra Vás sleduje monitorem v druhé místnosti. Máte možnost si ji přivolat dle potřeby.

  Můžete během dne trávit čas odpočíváním, čtením, sledováním TV ... v noci předpokládáme spánek.

  Před příchodem prosíme o umytí vlasů,bez aplikace gelů či tužidel.

  S sebou můžete mít osobní pyžamo, + hygienické potřeby, domácí obuv.

  Budete přijat lékařem oddělení, propouštěcí zpráva bude následně vyprácována a ve 2 kopiích bude zaslána na Vaši adresu.

  Pobyt se může prodloužit,v případě zjištění závažného stavu (větší množství záchvatů).

  Během vyšetření budete mít zajištěno jídlo a základní pití (čaj).

  Spíše upřednostňujeme pobyt bez návštěv, pro co nejdelší zachycení optimální mozkové aktivity a video záznamu (bez artefaktů).

  Během vyšetření je monitorován i zvuk, neřešte tedy své osobní záležitosti telefonicky s jinou osobou během vyšetření.

  Vyšetření je nebolestivé, není invazivní.

  Pokoj je vybaven postelí, stolečkem, televizí a přístrojem EEG.

  V případě, že máte zájem se přijít podívat, informujte se u laborantek spánkové laboratoře (EEg a spánková laboratoř) - 597374496. Není to ale dle mého názoru zcela nezbytné ....

  S pozdravem

  J.Slonková

  více informací...
 • RS centrum - Ambulantní část

   

  Poskytuje objemově převážnou většinu péče o pacienty s demyelinizačními onemocněními. V jednotlivých ambulancích je vedena specializovaná léčba včetně řešení případných nežádoucích účinků, je prováděna konzultační činnost. V ambulantní části se nachází také infuzní stacionář, kde jsou podávány infuze zejména kortikoidů a biologické léčby. Centrum také nabízí ambulantní vyšetření mozkomíšního moku. V ambulantním traktu také sídlí psycholožka RS centra, která jednak provádí vyšetřování kognitivních funkcí pacientů s demyelinizačními onemocněními a jednak také poskytuje psychoterapii.

 • RS centrum - Rehabilitační péče

   

  Je realizována v úzké spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO, která má vyhrazenu ambulanci pro pacienty s demyelinizačním onemocněním - Mezioborová ambulance pro léčbu roztroušené sklerózy (MUDr. Anna Čajková), v níž probíhá poradenská činnost a spolu s pacientem je stanoven specifický rehabilitační program, který je realizován fyzioterapeuty vyčleněnými pro RS centrum. V indikovaných případech (např. doléčení po těžkém relapsu nemoci) je také možno využít lůžkového fondu kliniky. Centrum dále spolupracuje s dalšími specializovanými zařízeními následné a rehabilitační péče: RÚ Hrabyně a Chuchelná, Léčebna dlouhodobě nemocných v Klokočově a další lázeňská a rehabilitační zařízení v regionu specializovaná na péči o pacienty s demyelinizačním onemocněním.

 • út:8:00 - 15:00
  MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.
  čt:8:00 - 15:00
  MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.
  pá:8:00 - 15:00
  MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.

   

  EMG provádíme v celém spektru - motorické i senzitivní neurografie z končetin, jehlová EMG, nízkofrekvenční i vysokofrekvenční repetitivní stimulace, test na neurogenní tetanii


  EMG slouží k diagnostice následujících onemocnění:

  • periferní neurogenní poruchy (polyneuropatie, mononeuropatie, úžinové syndromy dysimunní neuropatie, plexopatie, radikulopatie)
  • myopatie - svalové dystrofie, zánětlivé myopatie, myotonie,
  • poruchy nervosvalového přenosu, myastenia gravis, Lambert-Eatonův   myastenický syndrom
  • onemocnění motorického neuronu - amyotrofická laterální skleróza, spinální svalové atrofie
 • po:8:00 - 15:00
  MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.
  út:8:00 - 15:00
  MUDr. Jana Junkerová
  st:8:00 - 15:00
  MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.
  čt:8:00 - 15:00
  MUDr. Jana Junkerová
  pá:8:00 - 15:00
  MUDr. Radim Hofer

  EMG provádíme v celém spektru - motorické i senzitivní neurografie z končetin, jehlová EMG, nízkofrekvenční i vysokofrekvenční repetitivní stimulace, test na neurogenní tetanii


  EMG slouží k diagnostice následujících onemocnění:

  • periferní neurogenní poruchy (polyneuropatie, mononeuropatie, úžinové syndromy dysimunní neuropatie, plexopatie, radikulopatie)
  • myopatie - svalové dystrofie, zánětlivé myopatie, myotonie,
  • poruchy nervosvalového přenosu, myastenia gravis, Lambert-Eatonův   myastenický syndrom
  • onemocnění motorického neuronu - amyotrofická laterální skleróza, spinální svalové atrofie
 • po:8:00 - 15:00
  st:8:00 - 15:00

  Vyšetření tzv. evokovaných potenciálů probíhá v EMG laboratoři. Jde o vyšetření centrálních úseků nervových drah, podle typu nervové dráhy - MEP k vyšetření periferního i centrálního úseku motorické dráhy, SSEP k vyšetření periferního i centrálního úseku senzitivní dráhy, BAEP k vyšetření sluchově rovnovážné dráhy a VEP k vyšetření zrakové dráhy.


  EP slouží k diagnostice následujících onemocnění:

  Demyelinizační onemocnění – především roztroušená skleróza mozkomíšní, ,vertebrogenní onemocnění a postižení periferních nervů (kompresivní míšní a kořenové postižení), neurodegenerativní a extrapyramidová onemocnění (Friedreichova ataxie, Parkinsonova nemoc, torsní dystonie), expansivní a kompresivní procesy míchy i mozku (nádory, úrazy, záněty) infekční a metabolická onemocnění (polyradikuloneuritidy, neuroboreliosa, diabetes mellitus, intoxikace)

 • (Neurologie - klinický psycholog)

  Ambulance klinického psychologa

  út:7:30 - 15:00
  PhDr. Ester Hohnová
  st:7:00 - 13:30
  PhDr. Ester Hohnová
  čt:7:30 - 15:00
  PhDr. Ester Hohnová
  pá:7:00 - 15:30
  PhDr. Dagmar Fiedorová
  pá:7:00 - 15:30
  PhDr. Vladěna Jaremová
  Telefon+420 597 373 083
  více informací...
 • Centrum pro elektroencephalografii a epileptologii

  Ordinační doba

  čt: 13,00 - 15,00
  MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

  pá: 8,00 - 12,30
  MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

  pá: 8,00-12,30
  MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

  pá: 13,00 - 15,00
  prof. MUDr. Michal Bar,Ph.D.

  více informací...
 • Certifikované centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

  Náš tým:
  prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

  šéf/koordinátor certifikovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy


  MUDr. Petra Migaľová - petra.migalova@fno.cz
  Tereza Chotašová
  Darja Jurečková
  Andrea Kaňová Dis.

  Informace pro lékaře:
  Prosíme o vyplnění dotazníku před předáním do péče.

  Dotazník

  cert-nk

   

  O centru

  Jsme certifikované centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Spolu s certifikovaným centrem v Městské nemocnici Fifejdy zajišťujeme péči pro celou spádovou oblast Moravskoslezského kraje (cca 1,2 milionu obyvatel). Věnujeme se komplexní diagnostice a terapii celé škály bolestí hlavy. Jsme superspecializované pracoviště pro pacienty s migrénou a jinými komplikovanými bolestmi hlavy, u kterých došlo k selhání preventivní terapie. V našem centru bude realizována i biologická léčba migrény.

  Centrum má návaznost  na lůžkové neurologické oddělení (možnost terapeutických hospitalizací) a dostupný komplementu  (RTG, CT, MRI, angiografie, elektrodiagnostická laboratoř, USG, biochemická laboratoř). K dispozici jsou konziliární služby dalších oborů, zejména ORL, oční, interna, psychiatrie nebo psychologické vyšetření, rehabilitace.

   

  Bolesti hlavy

  Bolest hlavy je symptom, se kterým je za život setkal každý člověk. Opakované bolesti hlavy dělíme na primární (život neohrožující, chronické, záchvatovití onemocnění) a sekundární (příznak jiného onemocnění, bývá spojeno s přídatnou neurologickou symptomatikou). Nejčastější primární bolestí hlavy je migréna, která je třetí nejčastější chorobou vůbec a zároveň šestou nejvíce handicapující diagnózou celosvětově dle WHO (Světová zdravotnická organizace). Charakterizuje ji jednostranná pulzující intenzivní bolest hlavy trvající 4-72 hodin zhoršující se při fyzické aktivitě s doprovodnou nevolností, zvracením, eventuálně světloplachostí a intolerancí hluku. V léčbě nízkofrekvenční migrény (do 4 dnů s migrénou v měsíci) je využívána akutní léčba, při chronické migréně (> 4 dny s migrénou) je volena profylaktický léčba. U pacientů se selháním profylaktické léčby je ke zvážení indikace biologické léčby.

  Méně častou primární bolestí je cluster headache, což velmi intenzivní bolest hlavy šlehavého charakteru temporálně nebo periorbitálně s doprovodným slzením, zarudnutím spojivky a výtokem z nosu. Objevuje se často v noci, nakupena do několika dní (sezónně na jaře a na podzim), bolest nutí pacienta často chodit, nevydrží ležet. V léčbě se využívají triptany, inhalace kyslíku a kortikoidy. Naopak častější je tzv. tenzní bolest hlavy, tupá nebo svíravá bolest hlavy mírné až střední intenzity, většinou bez významných doprovodných příznaků. Další primární bolesti hlavy (chronická paroxysmální hemikranie, hemicrania kontinua, SUNCT syndrom, bolesti hlavy při fyzické aktivitě a sexu) jsou méně časté.

   

  Informace pro lékaře:

  • při odeslání pacienta ke konzultaci prosím pacienta vybavte výpisem z dokumentace: provedená vyšetření (zobrazovaní vyšetření, EEG vyšetření), charakter záchvatů bolesti průběh nemoci a jejího léčení (rozepsat podrobně užívanou medikaci – jak dlouho a v jaké dávce pacient medikaci užíval, případné důvody vysazení, neúčinnost medikace), vedení deníku bolestí hlavy monitorující minimálně předchozích 3-6 měsíců 
  • pacient může být s výsledkem konzultace odeslán zpět ke sledujícímu neurologovi, kde bude i nadále veden

   

  Informace pro pacienty:

  • konzultace probíhá na základě žádanky ambulantního neurologa 
  • k vyšetření je nutné donést výpis z dokumentace ošetřujícího neurologa – zobrazovací vyšetření, popis záchvatů, průběh a vývoj potíží, podrobný seznam užívaných léků, důvody jejich vysazení, pečlivě vedené deníčky bolesti
  • jsme superkonziliární centrum - pacient může být po konzultaci s doporučením odeslán zpět k ambulantnímu neurologovi, kde bude i nadále veden
  • nabízíme rovněž využití rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace) v léčbě migrény - jedná se o nebolestivou neinvazivní metodu stimulace mozku sloužící k modulaci vnímání bolesti
  • jsme schopni zajistit kontakty na certifikované terapeuty zabývající se akupunkturou
  • na našem pracovišti bude prováděna i léčebná aplikace botulotoxinu
   
 • Ambulance 2 - Centrum pro diadnostiku a léčbu roztroušené sklerózy

  více informací...
 • (Ambulance nervosvalového centra)

  Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění

  po:8.00 - 15.00
  MUDr. Jana Junkerová
  st:8.00 - 15.00
  MUDr. Eva Kovalová

   

  Specializovaná nervosvalová ambulance se v součinností s elektrofyziologickými laboratořemi (EMG a EP) věnuje diagnostice a následné terapii onemocnění periferních nervů, nervosvalové ploténky a svalů.

  Jsme jedním z 10 Neuromuskulárních center v České republice.     

  Zabezpečujeme komplexní diagnostiku pro získané i dědičné onemocnění předních rohů míšních. Zabezpečujeme léčbu modulátory sestřihu mRNA v indikovaných případech pro pacienty s diagnózou spinální svalové atrofie (SMA). Komplexně vyšetřujeme etiologii postižení periferních nervů s využitím rozborů krve a mozkomíšního moku. Spolupracujeme úzce s genetiky při podezření na dědičné důvody neuropatií.  Zabezpečujeme dispenzární péči a léčbu raritních typů neuropatií vázanou na status Nervosvalového centra.  

  Diagnostikujeme a léčíme onemocnění nervosvalové ploténky ( myastenie gravis, LEMS ..)  a primární choroby svalů. Provádíme biopsie svalů. Máme k dispozici lůžka na standardním neurologickém oddělení i neurologickou JIP. Máme k dispozici konzultanty jiných odborností specializované na choroby nervů a svalů.

  Aktivně se podílíme na sběru dat do celorepublikových a mezinárodních registrů nervosvalových chorob - registr Restand sledující dysimunní neuropatie, registr Ready sledující dědičné svalové choroby.

  Účastníme se klinických studií, publikujeme v odborných časopisech.

 • Kognitivní laboratoř

  po - pá:7:00 - 15:00
  více informací...
 • Ambulance pro kognitivní onemocnění

  po,út,čt:8:00 - 15:00
  MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
  po:8:00 - 15:00
  MUDr. Richard Novobilský
  st:8:00 - 15:00
  MUDr. Martin Sabela

   

  Pacient musí mít doporučení svého ošetřujícího lékaře a měl by s sebou přinést dostupnou zdravotní dokumentaci.

  více informací...
 • Neurologická cévní ambulance

  po:7:00 - 15:00
  MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
  út:7:00 - 15:00
  MUDr. Eva Hurtíková
  st:7:00 - 15:00
  MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
  více informací...
 • Ambulance pro extrapyramidová onemocnění

  po,út,čt:8:00 - 15:00
  MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
  po:8:00 - 15:00
  MUDr. Richard Novobilský
  st:8:00 - 15:00
  MUDr. Martin Sabela
  více informací...
 • Elektroencefalografická laboratoř (EEG)

  více informací...
 • po:8:00 - 15:00
  MUDr. Ivana Woznicová
  út:8:00 - 15:00
  MUDr. Ivana Woznicová
  st:8:00 - 15:00
  MUDr. Jana Junkerová
  čt:8:00 - 15:00
  MUDr. Eva Kovalová
  pá:8:00 - 15:00
  MUDr. Ivana Woznicová

   

  EMG provádíme v celém spektru - motorické i senzitivní neurografie z končetin, jehlová EMG, nízkofrekvenční i vysokofrekvenční repetitivní stimulace, test na neurogenní tetanii


  EMG slouží k diagnostice následujících onemocnění:

  • periferní neurogenní poruchy (polyneuropatie, mononeuropatie, úžinové syndromy dysimunní neuropatie, plexopatie, radikulopatie)
  • myopatie - svalové dystrofie, zánětlivé myopatie, myotonie,
  • poruchy nervosvalového přenosu, myastenia gravis, Lambert-Eatonův   myastenický syndrom
  • onemocnění motorického neuronu - amyotrofická laterální skleróza, spinální svalové atrofie
 • Neurosonologická laboratoř

  po - pá:8:00 - 14:30
  více informací...
×
PředchozíDalší
Načítání