RS centrum

 
Bezpečné lyžování pro seniory a handicapované? Se STAKI je to možné!
 
 

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění zajišťuje vysoce specializovanou péči o pacienty s těmito nemocemi pro spádovou oblast celého Moravskoslezského kraje a části Zlínského kraje (celkem spádová oblast pro více než  1,2 mil obyvatel).  Centrum vede léčbu pacientů s demyelinizačními onemocněními a poskytuje také konziliární činnost specializovanou na oblast demyelinizačních onemocnění. Úzce spolupracuje s jednotlivými neurologickými ambulancemi i lůžkovými odděleními jednotlivých nemocnic v regionu.

V r. 2019 centrum prošlo náročným procesem certifikace kvality péče a získalo statut Centra vysoce specializované péče, které je zřízeno Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR.


 

Vážení nemocní s RS,

V poslední době se výrazně množí situace, kdy někteří z Vás nedocházejí na domluvené termíny kontrol v RS centru (a ani se včas neomluví v případě, že nemohou). V této souvislosti Vás chci upozornit, že opakované nedodržení termínu vyšetření z Vaší strany bez adekvátní a včasné omluvy bude považováno za projev nespolupráce při léčbě s RS centrem a může mít za následek i vyřazení z léčebného programu z tohoto důvodu. Prosím, uvědomte si, že je Vás jako pacientů mnoho, nás jako personálu málo, a nemůžeme některé z Vás řešit v opakovaných termínech z důvodu, že se nedostavíte včas na termín, který je Vám stanoven. Plátci péče (zdravotní pojišťovny) a tedy potažmo všichni občané, kteří platí daně a zdravotní pojištění, Vám hradí velmi nákladnou léčbu. Při ní je nutno dodržovat pravidelné kontroly u lékaře dle jeho doporučení. Je tedy nutno si stanovit priority ve Vašem životě (zdravotní stav) a podle nich postupovat, jinak nelze kvalitní zdravotní péči poskytovat. Vinou těch z Vás, kteří termíny nedodržujete pak trpí ti, kteří o léčbu mají zájem, docházejí pravidelně a v řádných termínech, a personál pak na ně nemá dostatek času.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Vedoucí lékař RS centra

×
PředchozíDalší
Načítání