Pro pacienty

 

Objednání ke konzultaci

Objednat se ke konzultaci je možné – nejlépe na doporučení neurologa, případně jiného odborného nebo praktického lékaře, a to pro pacienty, u nichž již byla diagnostikována roztroušená skleróza nebo jiné demyelinizační onemocnění a jsou odesláni ke zvážení možností léčby, nebo pro pacienty, kteří trpí příznaky, které by mohly souviset s těmito onemocněními, ale diagnóza zatím není jasná

Kontakt k objednání: +420 597 373 097

Co si vzít s sebou ?

  • Doklad o prvotních potížích pacienta, které vedly k dg demyelinizačního onemocnění (podrobná ambulantní zpráva, případně propouštěcí zpráva, byl/a-li pacient/ka hospitalizován/a)
  • Doklad o aplikaci léčby, která proběhla (postačí propouštěcí zpráva, jinak z ambulance nutný doklad, že aplikace proběhla (sesterská zpráva o aplikaci))
  • Písemný výsledek podrobného vyšetření mozkomíšního moku (pokud proběhlo)
  • Výsledek vyšetření centrálního nervového systému magnetickou rezonancí (popis + zaslání skenů PACsem do FN Ostrava)
  • Jakékoli další relevantní zprávy, které souvisejí s rozvojem demyelinizačního onemocnění pacienta

 

Lumbální punkce

Vyšetření mozkomíšního moku může být doporučeno v rámci vyšetřování pro nejrůznější příznaky, které ukazují na možné postižení nervového systému. Centrum pacientům nabízí ambulantní provedení vyšetření mozkomíšního moku odebraného lumbální punkcí. Při tomto výkonu je zavedena punkční jehla mezi bederní obratle a je napíchnut prostor, kde se nachází mozkomíšní mok, je odebráno požadované množství moku (většinou cca 12-15 ml), který je odeslán do laboratoře. Současně je také vyšetřena krev. Po lumbální punkci pacient leží v poloze na břiše cca 2 hodiny a pak je odvezen rodinnými příslušníky domů, kde po zbytek dne dodržuje režim vleže (hlava v rovině těla). U malého množství pacientů může dojít k přechodné bolesti hlavy.  Výkon se provádí tzv. atraumatickou jehlou a je zpoplatněn částkou 650,- Kč. Za cca 2-3 týdny po lumbální punkci je pacient pozván na kontrolu, kde jsou lékařem zhodnoceny výsledky a navržen další postup péče.

Co si vzít s sebou ?

  • Písemné doporučení lékaře, který pacienta k lumbální punkci odesílá
  • Výsledek očního vyšetření (oční pozadí) nebo vyšetření mozku magnetickou rezonancí
  • Tekutiny na pití (doporučuje se v den lumbální punkce pít dostatek nápojů s obsahem kofeinu, který podporuje obnovu odebraného mozkomíšního moku)
  • Je nutno si zajistit vlastní odvoz po vyšetření

 

Roztroušená skleróza (RS)

RS je nejčastější příčinou netraumatické invalidity u mladé populace. Příznaky nejčastěji začínají mezi 20-40 rokem. V ČR se odhaduje asi 20 000 nemocných s touto diagnózou, ostravské centrum sleduje a léčí asi desetinu z nich. Včasně a cíleně zahájená terapie u nemocných zvyšuje šanci na příznivější průběh nemoci. Centrum poskytuje léčbu celou škálou léků modifikujících přirozený průběh nemoci (imunomodulační léky, biologická terapie) a ve vzácných případech (u pacientů s rychlým agresivním průběhem nemoci) také autologní transplantaci krvetvorby, a to ve spolupráci s Hematoonkologickou klinikou FNO. Centrum nabízí plnou konzultační činnost týkající problémů souvisejících s RS a její léčbou, a to i ve spolupráci s dalšími klinickými i laboratorními pracovišti FNO.  Centrum také nabízí možnost vyšetření psycholožkou specializovanou na péči o pacienty s RS a také psychoterapii. Ve spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství je pak zajištěna rehabilitace.

×
PředchozíDalší
Načítání