Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Edukace pacientů

 

Cílem edukace je pozitivně působit na přístup pacienta k léčbě nemoci takovým způsobem, aby tato byla maximálně úspěšná.

V rámci RS centra probíhá edukace u pacientů, kteří jsou léčeni tzv. imunomodulačními léky (léky ovlivňující přirozený průběh nemoci).

Edukace je prováděna specializovanými zdravotními sestrami RS centra.

Pacientovi jsou těmito zdravotními sestrami v rámci jejich kompetence poskytovány informace a zkušenosti týkající se aplikace veškerých léčivých přípravků v rámci diagnózy demyelinizačního onemocnění.

V případě injekční léčby jsou pacienti poučeni, jak injekce aplikovat, jak se starat o místa vpichu, jak zvládat nežádoucí účinky, které jsou spojené s léčbou.

Do edukace se snažíme zapojit i rodinné příslušníky.

Ke každému pacientovi se snažíme přistupovat individuálně.

×
PředchozíDalší
Načítání