Odborná veřejnost

 

Odesílání nově diagnostikovaných pacientů do péče:

Pacienty zpravidla odesílají neurologové lůžkových nebo ambulantních zařízení ze spádové oblasti Centra k posouzení a zavedení specifické (tzv. DMD = disease modifying drugs) terapie. Ke konzultaci je třeba dodat následující dokumenty:

  • Doklad o prvotních potížích pacienta, které vedly k dg demyelinizačního onemocnění (podrobná ambulantní zpráva, případně propouštěcí zpráva, byl/a-li pacient/ka hospitalizován/a)
  • Doklad o aplikaci metyhlprednisolonu, pokud proběhla (postačí propouštěcí zpráva, jinak z ambulance nutný doklad, že aplikace proběhla (sesterská zpráva o aplikaci))
  • Písemný výsledek podrobného vyšetření mozkomíšního moku (pokud proběhlo) včetně výsledků rozšířené likvorologie (oligoklonální IgG pásy…, nestačí pouze „základní formule“)
  • Výsledek vyšetření centrálního nervového systému magnetickou rezonancí (popis + zaslání skenů PACsem do FN Ostrava)
  • Jakékoli další relevantní zprávy, které souvisejí s rozvojem demyelinizačního onemocnění pacienta

 

Je nutno si uvědomit, že nejde o skutečné „předání pacienta“ včetně veškeré neurologické péče. Centrum nedisponuje kapacitou na to, aby mohlo řešit veškeré neurologické problémy nemocných s demyelinizačním onemocněním. Pacientovi tedy zůstává „jeho“ ošetřující neurolog v místě bydliště, který spolupracuje s neurologem v RS centru, řeší u pacienta veškerou neurologickou péči, která se přímo nedotýká demyelinizačního onemocnění, a také spolupracuje při vedení symptomatické terapie.

 

Konzultace pacientů se spornými nebo vzácnými nálezy:

Tyto probíhají zpravidla v rámci jednorázového posouzení stavu. Pokud je nakonec u pacienta diagnostikováno demyelinizační onemocnění, zůstává dále ve specializované péči Centra. V opačném případě je pacient vrácen zpět do péče odesílajícího neurologa.

×
PředchozíDalší
Načítání