Psycholog RS Centra

 

Psycholog se v rámci týmu pracovníků RS centra může podílet na léčbě v několika rovinách.

Na počátku jde zejména o proces přijetí nemoci. Jedná se o případnou práci s pacienty, kterým je po sérii vyšetření sdělena či potvrzena diagnóza roztroušené sklerózy (RS) a je navržen konkrétní léčebný postup.

Se zahájením léčby může psycholog neuropsychologickým vyšetřením zjistit aktuální úroveň kognitivních funkcí. Ty mohou být pacienty subjektivně i dlouhodoběji vnímány jako zhoršené. Vyšetření může být rovněž indikováno lékařem z důvodu zjištění úrovně kognitivních funkcí na počátku léčby.

Psychologické vyšetření (a to jak kognitivních funkcí, tak osobnosti) může lékař indikovat rovněž kdykoliv během léčby.

Výsledky psychologického vyšetření bývají také požadovány jako součást zdravotnické dokumentace předkládané k žádosti o přiznání invalidního důchodu, nebo i invalidního vozíku.

V průběhu léčby se jeví vhodnou také psychoterapie. Jde o neinvazivní léčebnou metodu, která může při otevřenosti a aktivním přístupu pacienta ke změnám ve svém dosavadním životě (vnímání sebe sama a sebehodnocení, smysl života, význam pacienta v rodině, význam pacienta v profesním zařazení, volené strategie zvládání soukromého i pracovního života s nemocí, plány do budoucna, atd.) významně ovlivnit kvalitu jeho života.

Psychoterapie může významně přispět k eliminaci úzkostně depresivní symptomatiky, která se u pacientů často vyskytuje jako jeden z důsledků diagnostikované nemoci (RS).

×
PředchozíDalší
Načítání