Vědecko-výzkumná činnost

 

V Centru pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky LF OU a FN Ostrava probíhá také výzkum v oblasti diagnostiky a terapie těchto onemocnění. Centrum se účastní celé řady domácích i mezinárodních výzkumných, grantových a klinických aktivit. Personál Centra se pravidelně aktivně účastní domácích i mezinárodních vědeckých fór s problematikou demyelinizacích onemocnění a publikoval řadu původních vědeckých prací v imputovaných a recenzovaných českých i zahraničních časopisech.

Vědecké práce v časopisech s impakt faktorem a recenzovaných časopisech za období 2010-2020:

 • Zeman D., Kušnierová P., Hradílek P., Čábal M., Zapletalová O., Oligoklonální IgG a volné lehké řetězce – srovnání izoelektrické fokusace v agarózovém a polyakrylamidovém gelu. Cesk Slov Neurol N 2019;82(1): 68-75 (IF 0.355)
 • Kušnierová P, Zeman D, Hradílek P, Zapletalová O, Stejskal D. Determination of chitinase 3-like 1 in cerebrospinal fluid in multiple sclerosis and other neurological diseases. PLoS One. 2020; 15(5): e0233519. Published online 2020 May 21. doi: 10.1371/journal.pone.0233519
 • Kušnierová P, Zeman D, Hradílek P, Čábal M, Zapletalová O. Neurofilament levels in patients ith neurological diseases: A comparison of neurofilament light and heavy chain levels. J Clin Lab Anal. 2019; 33:e22948. (IF 1.728)
 • Zeman D, Kušnierová P, Bartoš V, Hradílek P, Kurková B, Zapletalová O. Quantitation of free light chains in the cerebrospinal fluid reliably predicts their intrathecal synthesis. Ann Clin Biochem. 2016 Jan;53(Pt 1):174-6. doi: 10.1177/0004563215579110. Epub 2015 Mar 9.
 • Zeman D, Hradilek P, Kusnierova P, Piza R, Reguliova K, Woznicova I, Zapletalova O. Oligoclonal free light chains in cerebrospinal fluid as markers of intrathecal inflammation. Comparison with oligoclonal IgG. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Mar;159(1):104-13. doi: 10.5507/bp.2014.058. Epub 2014 Dec 5.
 • Zeman D, Kušnierová P, Švagera Z, Všianský F, Byrtusová M, Hradílek P, Kurková B, Zapletalová O,  Bartoš V. Assessment of Intrathecal Free Light Chain Synthesis: Comparison of Different Quantitative Methods with the Detection of Oligoclonal Free Light Chains by Isoelectric Focusing and Affinity-Mediated Immunoblotting.  PLoS One. 2016; 11(11): e0166556. Published online 2016 Nov 15. doi: 10.1371/journal.pone.0166556
 • Krhut J, Hradilek P, Nemec D, Tvrdik J, Zapletalova O, Zvara P. Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2014 Sep;130(3):193-6. doi: 10.1111/ane.12264. Epub 2014 May 8.Hradilek P, Zeman D, Tudik I, Zapletalova O, Ulmann V. Asymptomatic lung disease caused by Mycobacterium kansasii as an opportunistic infection in a patient treated with natalizumab for relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler. 2014 Apr;20(5):639-40. doi: 10.1177/1352458513501572. Epub 2013 Aug 19. No abstract available.
 • Zeman D, Hradílek P, Svagera Z, Mojžíšková E, Woznicová I, Zapletalová O. Detection of oligoclonal IgG kappa and IgG lambda bands in cerebrospinal fluid and serum with Hevylite™ antibodies. comparison with the free light chain oligoclonal pattern.  Fluids Barriers CNS. 2012 Feb 23;9(1):5. doi: 10.1186/2045-8118-9-5.
 • Hradilek P, Woznicova I, Slonkova J, Lochmanova A, Zeman D. Atypical acute motor axonal neuropathy following alemtuzumab treatment in multiple sclerosis patient.  Acta Neurol Belg. 2017 Dec;117(4):965-967. doi: 10.1007/s13760-017-0799-2. Epub 2017 May 31. No abstract available. 
 • Hradílek P, Stourac P, Bar M, Zapletalová O, Skoloudík D. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis.  Acta Ophthalmol. 2009 Feb;87(1):65-70. doi: 10.1111/j.1755-3768.2008.01195.x. Epub 2008 Jun 19.
 • Kušnierová P, Zeman D, Hradílek P, Čábal M, Zapletalová O. Neurofilament levels in patients with neurological diseases: A comparison of neurofilament light and heavy chain levels.
 • J Clin Lab Anal. 2019 Sep;33(7):e22948. doi: 10.1002/jcla.22948. Epub 2019 Jun 14.
 • Horakova D, Rockova P, Jircikova J, Dolezal T, Vachova M, Hradilek P, Valis M, Sucha J, Martinkova A, Ampapa R, Grunermelova M, Stetkarova I, Stourac P, Mares J, Dufek M, Kmetova E, Adamkova J, Hrnciarova T. Initiation of first disease-modifying treatment for multiple sclerosis patients in the Czech republic from 2013 to 2016: Data from the national registry ReMuS.
 • Hradílek P, Meluzínová E, Kovářová I. Těhotenství a roztroušená skleróza z pohledu neurologa. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(6): 647-652
 • Hradílek P., Hon P. Listeriová meningitida po aplikaci alemtuzumabu pro relaps-remitentní sclerosis multiplex. Neurol. praxi 2017; 18(3): 196–200
 • Hradílek P.  PEGylovaný interferon beta-1a – nový interferon v léčbě roztroušené sklerózy. Neurol. praxi 2017; 18(4): 253–255
 • Hradílek P.  Dlouhodobý účinek ocrelizumabu na MR parametry u pacientů se sclerosis multiplex. Neurol. praxi
 • Zapletalová O.Roztroušená skleróza a těhotenství. Neurol. praxi 2014; 15(4): 197-201
 • Zapletalová O. Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem - hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě. Neurologie pro praxi. 2016, roč. 17, č. 2, s. 95-99. ISSN 1213-1814
 • Zapletalová, O. a Krejsek J. Roztroušená skleróza mozkomíšní, těhotenství, mateřství a kojení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, č. 2, s. 161-165. ISSN 1210-7859. eISSN 1802-4041.
 • ZAPLETALOVÁ, Olga. Roztroušená skleróza - mateřství a kojení. Neurologie pro praxi. 2019, roč. 20, č. 1, s. 33-36. ISSN 1213-1814. eISSN 1803-5280
×
PředchozíDalší
Načítání